• Understanding Change and Change Management Processes

  Understanding Change and Change Management Processes

  The central focus of this case study is to advance knowledge regarding employees’ understanding of change and change management within a public sector organisation, namely, the South Australian Tourism Commission (SATC)

   0 p ktkt 05/09/2018 4 0

 • Quản Trị Nguồn Nhân Lực - Trần Kim Dung

  Quản Trị Nguồn Nhân Lực - Trần Kim Dung

  Cuốn sách được trình bày cô đọng, dễ hiểu và hấp dẫn trong mười hai chương. Chương đầu tiên giới thiệu khái quát về quản trị nguồn nhân lực, chín chương tiếp theo được chia thành ba phần, tương ứng với ba nhóm chức năng quan trọng nhất của quản trị nguồn nhân lực trong các tổ chức: Thu hút, đào tạo phát triển, duy trì nguồn nhân lực

   497 p ktkt 05/09/2018 22 2

 • Quản trị học - Trương Quang Dũng

  Quản trị học - Trương Quang Dũng

  Nội dung tài liệu gồm 9 bài: Đại cương về quản trị học, môi trường hoạt động của tổ chức, chức năng hoạch định, chức năng tổ chức, chức năng điều khiển, chức năng kiểm soát, thông tin và quyết định quản trị, sự phát triển của các lý thuyết quản trị, một số tình huống quản trị

   146 p ktkt 05/09/2018 8 0

 • Quản trị học - Hà Văn Hội

  Quản trị học - Hà Văn Hội

  Tài liệu tập trung những nội dung cơ bản nhất và hướng người đọc có thế nắm được một số vấn đề cơ bản nhất của quản trị học nhằm trang bị cho người học những kiến thức cơ sở ngành quan trọng để đi vào từng lĩnh vực quản trị cụ thể như quản trị nhân lực, quản trị sản xuất, quản trị marketing...

   0 p ktkt 05/09/2018 7 0

 • Public Relations Strategy, 3rd Edition-2010

  Public Relations Strategy, 3rd Edition-2010

  PR strategy in a management context, a core governance role, a celebrity driven society, employees as ambassadors...

   210 p ktkt 05/09/2018 8 0

 • Lập kế hoạch

  Lập kế hoạch

  Mục đích của tài liệu hướng dãn này là nhằm giới thiệu với người sử dụng phương pháp lập kế hoạch, dự án/ chương trình của CTĐ- TLLĐ. tài liệu mô tả các bước trong một chu trình lập kế hoạch theo " chu kỳ của một dự án/ chương trinh theo phương pháp quản lý kết quả

   62 p ktkt 05/09/2018 9 1

 • Kỹ năng thuyết trình

  Kỹ năng thuyết trình

  Tài liệu này cung cấp các nội dung cơ bsnr về lý thuyết dung kèm theo các hoạt động trong các lớp chuyên đề. Mong rằng các lớp chuyên đề về kỹ năng thuyết trình tới đây sẽ thú vị và hữu ích cho các bạn sinh viên.

   53 p ktkt 05/09/2018 11 0

 • Creative Problem Solving: Taking imagination through action

  Creative Problem Solving: Taking imagination through action

  Creative problem solving and innovation is regardued as a mystery by many people, something that one or two unique individuals can seek to do while more mundane minds stick to the daily grind

   0 p ktkt 05/09/2018 5 0

 • Succeed in TOEIC

  Succeed in TOEIC

  Đây là bộ sách hiếm và hữu ích cho việc tự học và ôn thi TOEIC để đạt kết quả cao. Được chọn là bộ sách ôn luyện thi chính thức bởi nhiều trung tâm ngoại ngữ.Với cấu trúc 10 bài full tests thực tế, cuốn sách này giúp các bạn sinh viên có được sự đánh giá khách quan và năng lực bản thân cũng như cải thiện kĩ năng làm bài để có được...

   267 p ktkt 04/09/2018 16 1

 • BG Quan tri chat luong

  BG Quan tri chat luong

  Để giúp các sinh viên ngành quản trị kinh doanh có một số kiến thức cần thiết trong hoạt động quản trị chất lượng trong doanh nghiệp. cuốn bài giảng xây dựng với nội dung gồm 5 chương: Chương 1 chất lượng và quản trị chất lượng, chương 2 hệ thống quản trị chất lượng, chương 3 đảm bảo và cải tiến chất lượng, chương 4 kiểm tra chất...

   195 p ktkt 04/09/2018 6 0

 • David's Strategic Management Concepts and Cases 13e

  David's Strategic Management Concepts and Cases 13e

  The nature of strategic management, the business vision and mission, the external assessment, the internal assessment, strategies in action, strategy analysis and choice, implementing strategies- management and operations issues,...and other contents. Strategy review, evaluation, and control; business ethics social responsibility/environmental sustainability; global international issues, how to prepare and present a case analysis.

   694 p ktkt 31/08/2018 6 1

 • ASP.NET Core Recipes, 2nd Edition

  ASP.NET Core Recipes, 2nd Edition

  ASP.NET Core Recipes là một hướng dẫn thiết thực cho các nhà phát triển tạo các ứng dụng web hiện đại, cắt giảm các phức tạp của ASP.NET, jQuery, React và HTML5 để cung cấp các giải pháp đơn giản cho các vấn đề phát triển web phổ biến bằng các phương pháp đã được chứng minh dựa trên các phương pháp hay nhất…

   447 p ktkt 29/08/2018 24 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số