• Giáo trình Kiểm toán căn bản: Phần 1

  Giáo trình Kiểm toán căn bản: Phần 1

  Phần 1 giáo trình Kiểm toán căn bản do TS. Trần Đình Tuấn và ThS. Đỗ Thị Thúy Phương đồng chủ biên cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về kiểm toán, hệ thống chuẩn mực kiểm toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   63 p ktkt 08/01/2017 4 0

 • Giáo trình Kiểm toán căn bản: Phần 2

  Giáo trình Kiểm toán căn bản: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn giáo trình Kiểm toán căn bản, phần 2 giới thiệu tới người học các nội dung: Những khái niệm cơ bản thuộc nội dung kiểm toán, phương pháp kiểm toán, chọn mẫu kiểm toán, trình tự kiểm toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   102 p ktkt 08/01/2017 4 0

 • Ebook Hướng dẫn sử dụng Microsoft Project 2002 trong lập và quản lý dự án (Tái bản) - Ngô Minh Đức

  Ebook Hướng dẫn sử dụng Microsoft Project 2002 trong lập và quản lý dự án (Tái bản) - Ngô Minh Đức

  Cuốn sách "Hướng dẫn sử dụng Microsoft Project 2002 trong lập và quản lý dự án" có cấu trúc gồm 2 phần cung cấp cho người đọc các khái niệm về lập và quản lý dự án, mục đích và yêu cầu đối với Microsoft Project 2002, hướng dẫn sử dụng Microsoft Project 2002. Mời các bạn cùng tham khảo.

   146 p ktkt 08/01/2017 1 0

 • Ebook Bài tập thực hành Mastercam - Lập trình gia công khuôn với Lathe & Router

  Ebook Bài tập thực hành Mastercam - Lập trình gia công khuôn với Lathe & Router

  Cuốn sách "Bài tập thực hành Mastercam - Lập trình gia công khuôn với Lathe & Router" giúp người đọc làm quen với phân hệ Lathe chuyên dùng lập chương trình gia công tiện chi tiết và Router chuyên dùng tạo chi tiết. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   322 p ktkt 08/01/2017 1 0

 • Ebook Lập trình window với C#.Net - Phương Lan (Chủ biên)

  Ebook Lập trình window với C#.Net - Phương Lan (Chủ biên)

  Ebook Lập trình window với C#.Net trang bị cho các bạn những kiến thức về bộ khung .NET, ngôn ngữ C#, Windows Forms, kỹ thuật Web, gói kết hợp. Đây là một tài liệu tham khảo rất hữu ích dành cho các bạn sinh viên Công nghệ thông tin và những ai quan tập tới kỹ thuật lập trình.

   618 p ktkt 08/01/2017 6 0

 • Ebook ASP Databases - NXB Trẻ

  Ebook ASP Databases - NXB Trẻ

  Ebook ASP Databases hướng dẫn sử dụng ADO và ASP bằng lý thuyết kèm theo nhiều ví dụ minh họa sinh động, dễ hiểu. Ngoài ra, còn có câu hỏi và bài tập ở cuối chương để giúp người đọc học ôn tập và kiểm tra lại những kiến thức đã học được trong từng chương. Mời các bạn tham khảo tài liệu để nắm bắt những kiến thức về lĩnh vực này.

   786 p ktkt 08/01/2017 2 0

 • Ebook PLC lập trình ứng dụng trong công nghiệp - NXB Khoa học Kỹ thuật

  Ebook PLC lập trình ứng dụng trong công nghiệp - NXB Khoa học Kỹ thuật

  Cuốn sách PLC lập trình ứng dụng trong công nghiệp có cấu trúc gồm 5 chương trình bày các nội dung: Các cơ sở của CNC, lập trình bậc thang, lập trình chuỗi ký tự, lựa chọn phân nhánh, nhánh song song. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   128 p ktkt 08/01/2017 3 0

 • Ebook Học nhanh 3 cấp độ ngữ pháp tiếng Anh: Phần 1

  Ebook Học nhanh 3 cấp độ ngữ pháp tiếng Anh: Phần 1

  (BQ) Cuốn sách "Học nhanh 3 cấp độ ngữ pháp tiếng Anh" được biên soạn theo 3 cấp độ kiến thức và thực hành từ sơ cấp, trung cấp và cao cấp. Mỗi cấp độ gồm 20 đơn vị bài học, mỗi đơn vị bài học đều có phần giải thích và bài tập để người đọc tiện ôn tập. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.

   201 p ktkt 08/01/2017 2 0

 • Ebook Học nhanh 3 cấp độ ngữ pháp tiếng Anh: Phần 2

  Ebook Học nhanh 3 cấp độ ngữ pháp tiếng Anh: Phần 2

  Cuốn sách "Học nhanh 3 cấp độ ngữ pháp tiếng Anh" giúp người đọc học và nắm bắt nhanh những điểm cơ bản trong ngữ pháp tiếng Anh và tạo được câu hoàn chỉnh, các bài tập trong sách bám sát chương trình giúp người đọc tiện ôn tập. Mời các bạn cùng tham khảo

   247 p ktkt 08/01/2017 4 0

 • Ebook Vật liệu kỹ thuật (tái bản lần thứ sáu): Phần 2

  Ebook Vật liệu kỹ thuật (tái bản lần thứ sáu): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Vật liệu kỹ thuật" cung cấp cho người học các kiến thức: Gang và thép, kim loại và hợp kim màu, vật liệu phi kim loại, vật liệu composite, vật liệu bột. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   179 p ktkt 08/01/2017 2 0

 • Ebook Vật liệu kỹ thuật (tái bản lần thứ sáu): Phần 1

  Ebook Vật liệu kỹ thuật (tái bản lần thứ sáu): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Vật liệu kỹ thuật" cung cấp cho người học các kiến thức: Cấu tạo tinh thể của vật liệu, giản đồ trạng thái của hợp kim hai cấu tử, quá trình khuếch tán và chuyển pha trong vật liệu, biến dạng và cơ tính của vật liệu, ăn mòn và bảo vệ vật liệu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   164 p ktkt 08/01/2017 3 0

 • Ebook Lý thuyết cháy và thiết bị cháy: Phần 1

  Ebook Lý thuyết cháy và thiết bị cháy: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Lý thuyết cháy và thiết bị cháy" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Cơ sở nhiệt động hóa học, cháy nhiên liệu khí, lý thuyết cháy nhiên liệu lỏng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   167 p ktkt 08/01/2017 3 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số