• Ebook Giáo trình Dịch tễ học: Phần 1

  Ebook Giáo trình Dịch tễ học: Phần 1

  Giáo trình Dịch tễ học thuộc chương trình trung cấp nghề do BS.CKI. Nguyễn Văn Thịnh biên soạn. Nội dung phần 1 trình bày về: chương trình dịch tễ học; đại cương dịch tễ học - quá trình dịch; các bệnh truyền nhiễm mới nổi; các phương pháp và công cụ thu thập thông tin.

   53 p ktkt 31/01/2020 12 0

 • Ebook Giáo trình Dịch tễ học: Phần 2

  Ebook Giáo trình Dịch tễ học: Phần 2

  (NB) Giáo trình Dịch tễ học thuộc chương trình trung cấp nghề do BS.CKI. Nguyễn Văn Thịnh biên soạn. Nội dung phần 2 trình bày về: các phương pháp nghiên cứu dịch tễ học; đo lường tần suất bệnh trạng (số đo mắc bệnh, số đo tử vong); phương tiện, hóa chất và nguyên lý phòng chống dịch; thu thập và bảo quản bệnh phẩm;...Mời bạn đọc cùng tham...

   76 p ktkt 31/01/2020 15 0

 • Ebook Những công cụ thiết yếu trong phân tích kỹ thuật thị trường tài chính

  Ebook Những công cụ thiết yếu trong phân tích kỹ thuật thị trường tài chính

  Những công cụ thiết yếu trong phân tích kỹ thuật thị trường tài chính - James chen" đưa ra những hướng dẫn dễ hiểu những phương pháp cơ bản trong phân tích kỹ thuật. Mời các bạn tham khảo!

   272 p ktkt 31/01/2020 11 1

 • Báo cáo Chính sách môi trường trong hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại ở Việt Nam

  Báo cáo Chính sách môi trường trong hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại ở Việt Nam

  Báo cáo này được thực hiện trong hai năm, 2012 và 2016, với mục đích rà soát, tham vấn và phân tích các rào cản trong việc thúc đẩy tín dụng xanh và quản lý các rủi ro môi trường và xã hội tại các tổ chức tín dụng của việt nam. dựa trên các đánh giá, báo cáo cũng đề xuất các giải pháp chính sách để hỗ trợ các tổ chức tín dụng thực hiện...

   48 p ktkt 31/01/2020 15 0

 • Giáo trình Lý thuyết Tài chính Tiền tệ: Phần 1 - T.S Đặng Thị Việt Đức

  Giáo trình Lý thuyết Tài chính Tiền tệ: Phần 1 - T.S Đặng Thị Việt Đức

  Phần 1 giáo trình gồm 4 chương với các nội dung: đại cương về tài chính và tiền tệ; thị trường tài chính; các tổ chức tài chính trung gian; tín dụng và lãi suất tín dụng. Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình để nắm chắc nội dung.

   127 p ktkt 31/01/2020 13 0

 • Giáo trình Lý thuyết Tài chính Tiền tệ: Phần 2 - T.S Đặng Thị Việt Đức

  Giáo trình Lý thuyết Tài chính Tiền tệ: Phần 2 - T.S Đặng Thị Việt Đức

  Tiếp nối phần 1, phần 2 giáo trình Lý thuyết Tài chính Tiền tệ gồm 4 chương với các nội dung: ngân hàng trung ương và chính sách tiển tệ; tài chính doanh nghiệp; tài chlnh công; tài chính quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình để nắm chắc nội dung.

   100 p ktkt 31/01/2020 13 0

 • Ebook Giáo trình Tiền tệ ngân hàng: Phần 1

  Ebook Giáo trình Tiền tệ ngân hàng: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình Tiền tệ ngân hàng cung cấp cho người đọc các kiến thức: Đại cương về tiền tệ, thị trường tài chính, các trung gian tài chính, các ngân hàng trung gian, nguyên lý hoạt động của ngân hàng thương mại,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   309 p ktkt 31/01/2020 13 1

 • Ebook Giáo trình Tiền tệ ngân hàng: Phần 2

  Ebook Giáo trình Tiền tệ ngân hàng: Phần 2

  (BQ) Phần 2 cuốn giáo trình Tiền tệ ngân hàng cung cấp cho người đọc các kiến thức: Cung cầu tiền tệ, tiền tệ và lạm phát, ngân hàng trung ương, chính sách tiền tệ, tài chính quốc tế, chính sách tiền tệ, tài khóa và tỷ giá trong nền kinh tế mở. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   304 p ktkt 31/01/2020 16 1

 • Ebook Introduction to Banking (Second edition): Part 1

  Ebook Introduction to Banking (Second edition): Part 1

  Part 1 of the document Banking - Introduction (Second edition) has contents: What is special about banks, bank activities and services, types of banking, international banking, theory of central banking, central banks in practice, bank regulation and supervision,... and other contents. Invite you to refer.

   441 p ktkt 31/01/2020 12 0

 • Ebook Introduction to Banking (Second edition): Part 2

  Ebook Introduction to Banking (Second edition): Part 2

  Continued part 1, part 2 of the document Banking - Introduction (Second edition) has contents: Banking in europe, banking in Japan, banking in emerging markets, banks and markets, mergers and acquisitions, bank competition and financial stability. Invite you to refer.

   376 p ktkt 31/01/2020 11 0

 • Báo cáo thường niên năm 2017 - Công ty cổ phần Hàng không Vietjet

  Báo cáo thường niên năm 2017 - Công ty cổ phần Hàng không Vietjet

  Các nội dung trong báo cáo thường niên năm 2017: tổng quan lịch sử hình thành và phát triển, ngành nghề kinh doanh, bộ máy tổ chức và nhân sự chủ chốt; hoạt động năm 2017, kết quả hoạt động kinh doanh 2017, phát triển mạng đường bay, phát triển đội tàu bay, nguồn nhân lực, các tổ chức và công ty liên kết, sự kiện tiêu biểu; báo các tác động môi...

   79 p ktkt 31/01/2020 15 0

 • Báo cáo thường niên năm 2018 - Vietnam Airlines

  Báo cáo thường niên năm 2018 - Vietnam Airlines

  Báo cáo với các nội dung: thông điệp của Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc, chiến lược phát triển, giới thiệu chung, tổng quan về kết quả kinh doanh, đánh giá của Hội đồng Quản trị, báo cáo và Đánh giá của Ban Giám đốc, quản trị công ty, trách nhiệm đối với môi trường và xã hội, báo cáo tài chính hợp nhất, phụ lục và các thông tin bổ sung.

   184 p ktkt 31/01/2020 16 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số