• Ebook Hướng dẫn sử dụng Vi điều khiển 8 - bit SG8V1: Phần 2

  Ebook Hướng dẫn sử dụng Vi điều khiển 8 - bit SG8V1: Phần 2

  Ebook Hướng dẫn sử dụng Vi điều khiển 8 - bit SG8V1 trong phần 2 này sẽ tiếp tục giới thiệu đến các bạn một số hướng dẫn cơ bản về: Inter-Integrated Circuit, ngoại vi UART, ngoại vi ADC, tập lệnh, bộ nhớ chương trình Flash. Mời các bạn tham khảo để nắm bắt những kiến thức hữu ích và học tập tốt hơn.

   100 p ktkt 19/06/2015 17 0

 • Giáo trình Truyền động điện: Phần 1 - Trương Xuân Linh

  Giáo trình Truyền động điện: Phần 1 - Trương Xuân Linh

  Giáo trình "Truyền động điện: Phần 1 - Trương Xuân Linh" trình bày các nội dung: Cấu trúc chung của hệ thống truyền động điện, cơ học truyền động điện, điều khiển tốc độ truyền động điện, ổn định tốc độ của hệ thống truyền động điện. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang học các môn Vật lý. Mời...

   63 p ktkt 19/06/2015 19 1

 • Giáo trình Bảo vệ rơle

  Giáo trình Bảo vệ rơle

  Giáo trình Bảo vệ rơle sau đây gồm 12 chương, cung cấp cho người học các kiến thức về khái niệm bảo vệ rơle, bảo vệ dòng điện cực đại, bảo vệ dòng có hướng, bảo vệ chống chạm đất, bảo vệ dòng so lệch, bảo vệ khoảng cách, bảo vệ tần số cao và vô tuyến, tự động đóng nguồn dự trữ, tự động đóng trở lại nguồn điện, tự động...

   113 p ktkt 19/06/2015 27 2

 • Bài giảng Quản trị và nhà quản trị - Chương 2: Sự phát triển của thị tư tưởng quản trị

  Bài giảng Quản trị và nhà quản trị - Chương 2: Sự phát triển của thị tư tưởng quản trị

  Bài giảng "Quản trị và nhà quản trị - Chương 2: Sự phát triển của thị tư tưởng quản trị" trình bày các nội dung: Mô tả 3 hướng tiếp cận vềquản trị trong quan điểm cổ điển (quản trị quan liêu, quản trị khoa học và quản trị tổng quát), tư duy hệthống và các kỹ thuật định lượng trong quản trị, các thành tố chính (phương vị)...

   32 p ktkt 18/06/2015 33 0

 • Bài giảng Quản trị và nhà quản trị - Chương 10: Truyền thông trong tổ chức

  Bài giảng Quản trị và nhà quản trị - Chương 10: Truyền thông trong tổ chức

  Bài giảng "Quản trị và nhà quản trị - Chương 10: Truyền thông trong tổ chức" trình bày các nội dung: những yếu tố chính của tiến trình truyền thông, vai trò của công nghệ thông tin trong tiến trình truyền thông, xác định những rào cản đối với truyền thông và làm thế nào để loại bỏ chúng, trình bày những hướng dẫn để giám sát hiệu...

   13 p ktkt 18/06/2015 24 0

 • Bài giảng Quản trị và nhà quản trị: Chương 1

  Bài giảng Quản trị và nhà quản trị: Chương 1

  Bài giảng "Quản trị và nhà quản trị: Chương 1" trình bày các nội dung: Quản trị và nhà quản trị, công việc của nhà quản trị trong tổ chức, các năng lực nhà quản trị, những thách thức đối với quản trị trong một môi trường năng động. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   26 p ktkt 18/06/2015 27 0

 • Bài giảng Quản trị và nhà quản trị - Chương 8: Động cơ thúc đẩy

  Bài giảng Quản trị và nhà quản trị - Chương 8: Động cơ thúc đẩy

  Bài giảng "Quản trị và nhà quản trị - Chương 8: Động cơ thúc đẩy" trình bày các nội dung: Khái niệm động cơ thúc đẩy và mô hình động cơ thúc đẩy, phân biệt những cách tiếp cận khác nhau trong nghiên cứu động cơ thúc đẩy - Cách tiếp cận truyền thống, cách tiếp cận các mối quan hệ con người, cách tiếp cận nguồn nhân lực, cách tiếp cận...

   22 p ktkt 18/06/2015 24 0

 • Bài giảng Quản trị và nhà quản trị - Chương 7: Quản trị nguồn nhân lực

  Bài giảng Quản trị và nhà quản trị - Chương 7: Quản trị nguồn nhân lực

  Bài giảng "Quản trị và nhà quản trị - Chương 7: Quản trị nguồn nhân lực" trình bày các nội dung: Vai trò chiến lược của quản trị nguồn nhân lực, giải thích mối quan hệ giữa những thay đổi về xã hội, tổ chức và lực lượng lao động với quản trị nguồn nhân lực, xác định nhu cầu các nhà quản trị tương lai cho tổ chức thông qua...

   15 p ktkt 18/06/2015 29 0

 • Bài giảng Quản trị và nhà quản trị - Chương 5: Ra quyết định

  Bài giảng Quản trị và nhà quản trị - Chương 5: Ra quyết định

  Bài giảng "Quản trị và nhà quản trị - Chương 5: Ra quyết định" đã giải thích vai trò của việc ra quyết định đối với nhà quản trị và nhân viên, mô tả việc ra quyết định trong các điều kiện khác nhau - Chắc chắn, rủi ro và không chắc chắn, trình bày tiến trình ra quyết định, mô tả các đặc điểm của việc ra các quyết định đổi...

   19 p ktkt 18/06/2015 23 0

 • Bài giảng Quản trị và nhà quản trị - Chương 3: Môi trường của tổ chức

  Bài giảng Quản trị và nhà quản trị - Chương 3: Môi trường của tổ chức

  Bài giảng "Quản trị và nhà quản trị - Chương 3: Môi trường của tổ chức" trình bày các nội dung: Mối quan hệ giữa các yếu tốcủa môi trường và ảnh hưởng của chúng đến hoạt động của tổ chức, các yếu tố của môi trường, chiến lược, chính sách của nhà quản trị đáp ứng với những thay đổi của môi trường, quản trị trong môi...

   11 p ktkt 18/06/2015 25 0

 • Bài giảng Quản trị và nhà quản trị - Chương 6: Tổ chức

  Bài giảng Quản trị và nhà quản trị - Chương 6: Tổ chức

  Bài giảng "Quản trị và nhà quản trị - Chương 6: Tổ chức" trình bày các nội dung: Trình bày những nhân tố chính của cơ cấu tổ chức và sơ đồ tổ chức khái niệm về cơ cấu cơ giới và cơ cấu hữu cơ, các loại chuyên môn hoá các bộ phận trong tổ chức và các nguyên tắc cơ bản của sự phối hợp trong tổ chức, cơ cấu quyền hành của tổ...

   37 p ktkt 18/06/2015 26 0

 • Bài giảng Quản trị và nhà quản trị - Chương 4: Hoạch định và chiến lược

  Bài giảng Quản trị và nhà quản trị - Chương 4: Hoạch định và chiến lược

  Bài giảng "Quản trị và nhà quản trị - Chương 4: Hoạch định và chiến lược" trình bày các kiến thức: Giải thích vai trò của chức năng hoạch định, mô tả hai hình thức căn bản của hoạch định - Hoạch định chiến lược và hoạch định chiến thuật, phân tích các tác động của việc đa dạng hóa đối với hoạch định, mô tả các cấp hoạch...

   22 p ktkt 18/06/2015 20 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số