• Bài giảng Quản trị chất lượng - TS. Hoàng Mạnh Dũng

  Bài giảng Quản trị chất lượng - TS. Hoàng Mạnh Dũng

  Bài giảng Quản trị chất lượng - TS. Hoàng Mạnh Dũng với mục tiêu cung cấp kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm và khả năng ứng dụng môn học vào thực tiễn. Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn. Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

   375 p ktkt 09/11/2015 65 1

 • Bài giảng Thanh toán quốc tế - Đặng Quỳnh

  Bài giảng Thanh toán quốc tế - Đặng Quỳnh

  Bài giảng Thanh toán quốc tế do Đặng Quỳnh biên soạn gồm có hai nội dung chính, trong đó phần 1 trình bày về một số điều kiện thanh toán quốc tế quy định trong hợp đồng mua bán ngoại thương; phần 2 giới thiệu tới các bạn về phương thức thanh toán quốc tế.

   100 p ktkt 09/11/2015 121 1

 • Bài giảng Marketing ngân hàng - ThS. Thái Thị Kim Oanh

  Bài giảng Marketing ngân hàng - ThS. Thái Thị Kim Oanh

  Cùng tìm hiểu tổng quan về marketing ngân hàng; thị trường và môi trường Marketing ngân hàng; đo lường về lựa chọn thị trường mục tiêu cho ngân hàng; chiến lược sản phẩm ngân hàng;... là những nội dung chính được trình bày trong "Bài giảng Marketing ngân hàng - ThS. Thái Thị Kim Oanh". Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

   189 p ktkt 09/11/2015 59 1

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 8: Kế toán nghiệp vụ nhập khẩu hàng hoá

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 8: Kế toán nghiệp vụ nhập khẩu hàng hoá

  Chương 8 trình bày về kế toán nghiệp vụ nhập khẩu hàng hoá. Các nội dung chính trong chương này gồm có: Đặc điểm nghiệp vụ nhập khẩu, yêu cầu và nhiệm vụ kế toán nghiệp vụ nhập khẩu, phương pháp kế toán nghiệp vụ nhập khẩu trực tiếp, phương pháp kế toán nghiệp vụ nhập khẩu uỷ thác, phương pháp kế toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng nhập...

   23 p ktkt 09/11/2015 64 1

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 2: Chứng từ kế toán

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 2: Chứng từ kế toán

  Bài giảng Nguyên lý kế toán chương 2 trình bày các nội dung về chứng từ kế toán như: Khái niệm, nội dung và ý nghĩa của chứng từ kế toán; các yếu tố của chứng từ kế toán; phân loại chứng từ kế toán; trình tự luân chuyển chứng từ. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   14 p ktkt 09/11/2015 80 1

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 1: Bản chất và đối tượng của kế toán

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 1: Bản chất và đối tượng của kế toán

  Chương 1 của bài giảng Nguyên lý kế toán trình bày về nản chất và đối tượng của kế toán. Nội dung chính được trình bày trong chương gồm: Khái niệm Kế toán, kế toán tài chính và kế toán quản trị, đối tượng của kế toán, yêu cầu của thông tin kế toán, các nguyên tắc cơ bản của kế toán, một số quy định pháp lý liên quan đến kế toán...

   59 p ktkt 09/11/2015 93 1

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 6: Kế toán tài sản cố định

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 6: Kế toán tài sản cố định

  Chương 6 của bài giảng Nguyên lý kế toán trình bày về kế toán tài sản cố định. Chương này gồm có các nội dung như: Nguyên tắc chung kế toán tài sản cố định, kế toán tài sản cố định hữu hình, kế toán tài sản cố định vô hình, kế toán tài sản cố định đi thuê tài chính (CM 06: Thuê tài sản – đợt 2), kế toán khấu hao tài sản cố định....

   53 p ktkt 09/11/2015 76 1

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 5: Phương pháp tổng hợp - Báo cáo tài chính

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 5: Phương pháp tổng hợp - Báo cáo tài chính

  Bài giảng Nguyên lý kế toán chương 4 trình bày về phương pháp tổng hợp - Báo cáo tài chính. Các nội dung chính trong chương này gồm: Khái niệm và ý nghĩa của báo cáo tài chính; yêu cầu, nguyên tắc lập và trình bày báo cáo tài chính; hệ thống báo cáo tài chính (Chuẩn mực kế toán số 21). Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   38 p ktkt 09/11/2015 63 1

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 3: Tài khoản và sổ kế toán

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 3: Tài khoản và sổ kế toán

  Mục tiêu của bài giảng chương 3 "Tài khoản và sổ kế toán" nhằm giúp người học hiểu được các khái niệm và kết cấu của tài khoản kế toán, nắm bắt được phương pháp ghi chép các nghiệp vụ vào tài khoản kế toán, hiểu được các quan hệ đối ứng chủ yếu, hệ thống tài khoản kế toán thống nhất và sổ kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

   84 p ktkt 09/11/2015 68 1

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 4: Phương pháp tính giá

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 4: Phương pháp tính giá

  Chương 4 của bài giảng Nguyên lý kế toán trình bày các nội dung về phương pháp tính giá. Mục tiêu của chương này nhằm tìm hiểu nội dung, vị trí và ý nghĩa của phương pháp tính giá trong hệ thống các phương pháp kế toán; tìm hiểu các nguyên tắc chung khi tính giá và phương pháp tính giá một số đối tượng kế toán thường gặp.

   32 p ktkt 09/11/2015 82 1

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 7: Kế toán nghiệp vụ mua hàng trong nước và xuất khẩu hàng hoá

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 7: Kế toán nghiệp vụ mua hàng trong nước và xuất khẩu hàng hoá

  Chương 7 đề cập đến vấn đề kế toán nghiệp vụ mua hàng trong nước và xuất khẩu hàng hoá. Mục tiêu của chương này Giúp sinh viên hình dung được quá trình mua hàng trong nước và xuất khẩu hàng hoá, các nghiệp vụ kế toán cần thiết để ghi chép lại quá trình đó. Giới thiệu một số vấn đề nổi bật có liên quan đến hoạt động thương mại trong...

   62 p ktkt 09/11/2015 68 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 2 - Nguyễn Thị Kim Cúc

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 2 - Nguyễn Thị Kim Cúc

  Dưới đây là bài giảng Kế toán tài chính: Chương 2 do Nguyễn Thị Kim Cúc thực hiện, mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về kế toán tiền và kế toán các khoản phải thu. Bài giảng phục vụ cho các bạn chuyên ngành Kế toán và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này.

   15 p ktkt 09/11/2015 124 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số