• Bài giảng Bất thường hệ niệu - Th.S Hà Tố Nguyên

  Bài giảng Bất thường hệ niệu - Th.S Hà Tố Nguyên

  Bài giảng với các nội dung: GPH bình thường, hình ảnh siêu âm thận, bàng quang, nước ối, bất sản thận, không thấy thận, bất thường hệ niệu Potter Type II, thận Echo dày bình thường sau khi theo dõi 5 năm... Để nắm chi tiết nội dung mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

   62 p ktkt 27/07/2020 11 0

 • Bài giảng Những bất thường đường bài tiết

  Bài giảng Những bất thường đường bài tiết

  Bài giảng cung cấp các kiến thức: kỹ thuật khảo sát, tầm soát dị dạng hệ niệu trước và sau sinh, bất thường về số lượng và kích thước thận, bất thường về vị trí thận, bất thường trong thận, hội chứng nối bể thận-niệu quản, bất thường niệu quản, bất thường đôi...

   59 p ktkt 27/07/2020 11 0

 • Bài giảng Những bất thường về xương - Skeletal anomalies

  Bài giảng Những bất thường về xương - Skeletal anomalies

  Bài giảng với các nội dung: Achondrogenesis, các dấu hiệu siêu âm bất sản sụn, kiểm soát lâm sàng, chăm sóc sau sanh, dấu hiệu siêu âm loạn sản sụn, hội chứng dải sợi ối, Arthrogryposis Multiplex Congenita...

   141 p ktkt 27/07/2020 8 0

 • Bài giảng Các hội chứng và một số yếu tố liên quan

  Bài giảng Các hội chứng và một số yếu tố liên quan

  Bài giảng cung cấp các nội dung: hội chứng Apert, hội chứng Beckwith-Wiedemann, hội chứng Charge, hội chứng Crouzon, hội chứng Freeman-Sheldon, hội chứng thoái triển vùng đuôi, hội chứng Mohr... Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết nội dung kiến thức.

   44 p ktkt 27/07/2020 11 0

 • Bài giảng Giải phẫu siêu âm - BS. Vũ Duy Lâm

  Bài giảng Giải phẫu siêu âm - BS. Vũ Duy Lâm

  Bài giảng với các nội dung: tử cung giai đoạn kinh nguyệt, tử cung giai đoạn tăng sinh, tử cung giai đoạn phóng noãn, tử cung giai đoạn phóng noãn, tử cung giai đoạn chế tiết... Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết nội dung kiến thức.

   16 p ktkt 27/07/2020 11 0

 • Một vài nét về tình hình xây dựng văn hóa doanh nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay trong bối cảnh toàn cầu hóa

  Một vài nét về tình hình xây dựng văn hóa doanh nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay trong bối cảnh toàn cầu hóa

  Với bài nghiên cứu này tác giả mong muốn làm rõ một số khái niệm về văn hóa doanh nghiệp và sự cần thiết của việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp; Tìm hiểu một vài nét về tình hình xây dựng văn hóa doanh nghiệp trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay ở thành phố Hồ Chí Minh, từ đó tác giả đề xuất một số định hướng giải pháp.

   8 p ktkt 27/07/2020 11 0

 • Một số vấn đề về xây dựng văn hóa doanh nghiệp ở tỉnh Bến Tre

  Một số vấn đề về xây dựng văn hóa doanh nghiệp ở tỉnh Bến Tre

  Trong thời đại hội nhập ngày nay đã mang lại cho các doanh nghiệp của Việt Nam không chỉ cơ hội mà còn có nhiều thách thức. Môi trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt hơn với sự xuất hiện ngày càng nhiều các tập đoàn lớn đến từ nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới, có khi sự cạnh tranh tưởng chừng không cân sức.

   7 p ktkt 27/07/2020 10 0

 • Văn hóa doanh nghiệp – chìa khóa phát triển của doanh nghiệp tư nhân Việt Nam

  Văn hóa doanh nghiệp – chìa khóa phát triển của doanh nghiệp tư nhân Việt Nam

  Văn hóa doanh nghiệp cần được xây dựng dựa trên cả sự hội nhập quốc tế và kinh nghiệm truyền thống, bao gồm các nội dung cơ bản như: giá trị cốt lõi của doanh nghiệp, triết lý kinh doanh và sản xuất, tiêu chuẩn đạo đức, văn hóa ứng xử…, với mục tiêu phát triển và đóng góp cho cộng đồng dân tộc.

   9 p ktkt 27/07/2020 10 0

 • Bước đầu tìm hiểu văn hoá doanh nghiệp trên phương diện liên ngành

  Bước đầu tìm hiểu văn hoá doanh nghiệp trên phương diện liên ngành

  Bài viết tiếp cận trên phương diện liên ngành, tận dụng kết qủa nghiên cứu của các ngành khoa học xã hội để xác định bản chất của văn hóa doanh nghiệp. Từ đó làm tiền đề cho các nghiên cứu cụ thể về doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập hiện nay.

   3 p ktkt 27/07/2020 11 0

 • Nghiên cứu ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đến sự cam kết gắn bó với tổ chức của nhân viên các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  Nghiên cứu ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đến sự cam kết gắn bó với tổ chức của nhân viên các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đến sự cam kết gắn bó với tổ chức của nhân viên ngân hàng sử dụng mẫu nghiên cứu gồm 180 nhân viên các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Đề tài sử dụng hai phương pháp phân tích chính là phương pháp phân tích nhân tố khám phá và hồi quy đa biến.

   22 p ktkt 27/07/2020 11 0

 • Xây dựng và phát triển văn hoá doanh nghiệp

  Xây dựng và phát triển văn hoá doanh nghiệp

  Văn hoá doanh nghiệp quyết định sự trường tồn và phát triển của doanh nghiệp. Văn hoá doanh nghiệp là bản sắc riêng, là bộ gen được duy trì, kế thừa và trường tồn qua nhiều thế hệ thành viên, nó là tài sản tinh thần, chất keo kết dính các thành viên lại với nhau. Vì vậy doanh nghiệp nào biết chú trọng xây dựng một nền văn hoá doanh nghiệp...

   34 p ktkt 27/07/2020 11 0

 • Các yếu tố nền tảng trong văn hóa doanh nghiệp

  Các yếu tố nền tảng trong văn hóa doanh nghiệp

  Văn hóa doanh nghiệp là tổng hợp các nhóm yếu tố nền tảng, các hoạt động văn hóa và các giá trị văn hóa do các thành viên trong doanh nghiệp xây dựng và phát triển, đã được chính các thành viên trong doanh nghiệp và các khách hàng chấp nhận là phù hợp với các chuẩn mực của văn hóa xã hội. Trong khuôn khổ bài viết này, tác giả cố gắng sắp xếp...

   6 p ktkt 27/07/2020 10 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số