• Ebook Kỹ thuật hóa học đại cương

  Ebook Kỹ thuật hóa học đại cương

  Với kết cấu nội dung gồm 9 chương, cuốn sách "Kỹ thuật hóa học đại cương" trình bày về nguyên liệu nước và năng lượng trong công nghiệp hóa học, các quy luật cơ bản của công nghiệp hóa học, sản xuất muối khoáng và phân hóa học,... Với các bạn chuyên ngành Kỹ thuật - Công nghệ thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

   265 p ktkt 02/12/2015 79 1

 • Ebook Các hệ thống thông tin quản lý tài chính: 25 năm kinh nghiệm của Ngân hàng Thế giới (Phần 1)

  Ebook Các hệ thống thông tin quản lý tài chính: 25 năm kinh nghiệm của Ngân hàng Thế giới (Phần 1)

  Kết hợp với việc phát triển một cơ sở dữ liệu FMIS mới của ngân hàng Thế giới, tài liệu này cố gắng nhận diện những xu hướng trong thiết kế và triển khai giải pháp FMIS đối với các dự án được tài trợ bởi ngân hàng Thế giới từ năm 1984 và chia sẻ những kết quả đã đạt được, những thách thức phải đối mặt, và bài học rút ra từ...

   83 p ktkt 02/12/2015 151 1

 • Ebook Các hệ thống thông tin quản lý tài chính: 25 năm kinh nghiệm của Ngân hàng Thế giới (Phần 2)

  Ebook Các hệ thống thông tin quản lý tài chính: 25 năm kinh nghiệm của Ngân hàng Thế giới (Phần 2)

  “Các hệ thống thông tin quản lý tài chính: 25 năm kinh nghiệm của Ngân hàng Thế giới” đã được chuẩn bị như một phiên bản cập nhật và mở rộng của báo cáo đánh giá FMIS, bắt đầu từ năm 2003. Báo cáo nêu bật những kết quả đạt được và thách thức xuất hiện trong quá trình thiết kế và triển khai các dự án FMIS được tài trợ bởi ngân...

   89 p ktkt 02/12/2015 128 1

 • Giáo trình Ngân hàng thương mại: Phần 1

  Giáo trình Ngân hàng thương mại: Phần 1

  Phần 1 giáo trình "Ngân hàng thương mại" trình bày tổng quan về ngân hàng thương mại, nguồn vốn và quản lý nguồn vốn tại ngân hàng thương mại, những vấn đề chung trong cho vay qua nội dung 3 chương đầu tài liệu. Cuối mỗi chương có phần tóm tắt nội dung và hệ thống câu hỏi ôn tập.

   21 p ktkt 02/12/2015 94 1

 • Giáo trình Ngân hàng thương mại: Phần 2

  Giáo trình Ngân hàng thương mại: Phần 2

  Phần 2 giáo trình "Ngân hàng thương mại" trình bày nội dung cho vay ngắn hạn của ngân hàng thương mại, cho vay trung và dài hạn của ngân hàng thương mại. Cuối mỗi chương có phần tóm tắt nội dung và hệ thống câu hỏi ôn tập. Tham khảo nội dung giáo trình để nắm bắt nội dung chi tiết.

   23 p ktkt 02/12/2015 132 1

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng - Chương 2: Kế toán nghiệp vụ huy động vốn

  Bài giảng Kế toán ngân hàng - Chương 2: Kế toán nghiệp vụ huy động vốn

  Các nội dung chính được trình bày trong chương "Kế toán nghiệp vụ huy động vốn" này gồm có: Các hình thức huy động vốn, các phương pháp tính và trả lãi, phương pháp kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

   39 p ktkt 02/12/2015 85 1

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng - Chương 1: Tổng quan về kế toán ngân hàng

  Bài giảng Kế toán ngân hàng - Chương 1: Tổng quan về kế toán ngân hàng

  Chương 1 trình bày một số nội dung tổng quan về nghiệp vụ kế toán ngân hàng như: Khái niệm, đối tượng, mục tiêu của kế toán ngân hàng; đặc điểm của kế toán ngân hàng; tổ chức kế toán ngân hàng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   33 p ktkt 02/12/2015 91 1

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng - Chương 4: Kế toán nghiệp vụ cho vay

  Bài giảng Kế toán ngân hàng - Chương 4: Kế toán nghiệp vụ cho vay

  Chương này trình bày các nội dung liên quan đến kế toán nghiệp vụ cho vay như: Khái quát về nghiệp vụ cho vay; kế toán nghiệp vụ cho vay, thu nợ; kế toán trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro tín dụng, kế toán xử lý tài sản đảm bảo. Mời các bạn tham khảo.

   33 p ktkt 02/12/2015 110 1

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng - Chương 3: Kế toán các dịch vụ thanh toán

  Bài giảng Kế toán ngân hàng - Chương 3: Kế toán các dịch vụ thanh toán

  Chương này đề cập đến kế toán các dịch vụ thanh toán với các nội dung cụ thể như: Khái quát về thanh toán vốn qua ngân hàng, các dịch vụ thanh toán qua ngân hàng, quy trình các thể thức thanh toán chủ yếu. Hy vọng bài giảng sẽ giúp ích cho quá trình học tập của các bạn.

   50 p ktkt 02/12/2015 94 1

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng - Chương 5: Kế toán nghiệp vụ ngoại tệ

  Bài giảng Kế toán ngân hàng - Chương 5: Kế toán nghiệp vụ ngoại tệ

  Các nội dung chính được trình bày trong chương "Kế toán nghiệp vụ ngoại tệ" này gồm có: Khái quát về các nghiệp vụ ngoại tệ, các nguyên tắc kế toán ngoại tệ, kế toán kinh doanh ngoại tệ, kế toán chuyển tiền – Thanh toán quốc tế.

   35 p ktkt 02/12/2015 96 1

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng - Chương 6: Kế toán kết quả kinh doanh – Phân phối lợi nhuận

  Bài giảng Kế toán ngân hàng - Chương 6: Kế toán kết quả kinh doanh – Phân phối lợi nhuận

  Chương này giúp người học có những hiểu biết khái quát về thu nhập lợi nhuận, chi phí, kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận; nắm bắt được các nguyên tắc kế toán và các phương pháp kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   21 p ktkt 02/12/2015 81 1

 • Bài giảng Thẩm định giá tài sản: Chương 1 - ThS. Lê Thanh Ngọc

  Bài giảng Thẩm định giá tài sản: Chương 1 - ThS. Lê Thanh Ngọc

  Bài giảng Thẩm định giá tài sản - Chương 1 giới thiệu tổng quan về thẩm định giá tài sản. Sau khi học xong chương này, sinh viên có đủ kiến thức và kỹ năng để: Xây dựng được quy trình định giá, vận dụng được các cách tiếp cận và các phương pháp định giá cho từng trường hợp. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   131 p ktkt 02/12/2015 156 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số