• Ebook Sổ tay lựa chọn và tra cứu thiết bị điện từ 0,4 - 500 KV: Phần 2

  Ebook Sổ tay lựa chọn và tra cứu thiết bị điện từ 0,4 - 500 KV: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Sổ tay lựa chọn và tra cứu thiết bị điện từ 0,4 - 500 KV", phần 2 giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Dây dẫn và cáp, máy cắt điện, tụ điện bù, thanh góp, kháng điện, chống sét van, máy biến dòng điện, máy biến áp đo lường. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   207 p ktkt 16/03/2016 121 1

 • Ebook Kỹ thuật mạch điện tử II (dùng cho sinh viên các trường cao đẳng nghề và trung cấp nghề): Phần 1

  Ebook Kỹ thuật mạch điện tử II (dùng cho sinh viên các trường cao đẳng nghề và trung cấp nghề): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Kỹ thuật mạch điện tử II" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Định nghĩa, các tham số và các dạng tín hiệu xung; chế độ khóa của tranzito; chế độ khóa của khuếch đại thuật toán; tổng quan về các mạch tạo dao động điều hòa; mạch dao động dịch pha; mạch dao động cầu wien; mạch dao động ghép biến áp,... Mời các bạn...

   60 p ktkt 16/03/2016 94 2

 • Ebook Kỹ thuật mạch điện tử II (dùng cho sinh viên các trường cao đẳng nghề và trung cấp nghề): Phần 2

  Ebook Kỹ thuật mạch điện tử II (dùng cho sinh viên các trường cao đẳng nghề và trung cấp nghề): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 trình bày các nội dung: Mạch dao động ba điểm điện dung, các mạch tạo dao động điều hòa dùng thạch anh, mạch dao động tạo xung tam giác, tổng quan về các mạch dao động đa hài, mạch đa hài hai trạng thái ổn định,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   65 p ktkt 16/03/2016 123 2

 • Bài giảng Kỹ thuật điện (dành cho sinh viên ngành kỹ thuật không chuyên)

  Bài giảng Kỹ thuật điện (dành cho sinh viên ngành kỹ thuật không chuyên)

  Bài giảng "Kỹ thuật điện" được biên soạn cùng làm tài liệu học tập dành cho sinh viên các ngành kỹ thuật không chuyên về điện. Bài giảng có cấu trúc gồm 3 phần chính trình bày các nội dung về mạch điện và đo lường điện, máy điện, thí nghiệm kỹ thuật điện.

   111 p ktkt 16/03/2016 144 1

 • Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học: Bài 2 – TS. Nguyễn Thị Mai Anh

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học: Bài 2 – TS. Nguyễn Thị Mai Anh

  Bài giảng "Phương pháp nghiên cứu khoa học - Bài 2: Xác định vấn đề" do TS. Nguyễn Thị Mai Anh biên soạn cung cấp cho người đọc các kiến thức về một nghiên cứu hay, xác định đề tài nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   14 p ktkt 16/03/2016 117 3

 • Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học: Bài 1 – TS. Nguyễn Thị Mai Anh

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học: Bài 1 – TS. Nguyễn Thị Mai Anh

  Bài giảng "Phương pháp nghiên cứu khoa học - Bài 1: Tổng quan về nghiên cứu khoa học" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Các khái niệm cơ bản, phân loại NCKH, các phương pháp tư duy trong NCKH, những khái niệm cơ bản trong NCKH, quá trình một NCKH. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   29 p ktkt 16/03/2016 88 3

 • Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học: Bài mở đầu – TS. Nguyễn Thị Mai Anh

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học: Bài mở đầu – TS. Nguyễn Thị Mai Anh

  Bài giảng "Phương pháp nghiên cứu khoa học: Bài mở đầu" cung cấp cho người đọc các thông tin cơ bản về môn học, nội dung chính của môn học và những yêu cầu đối với sinh viên. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   7 p ktkt 16/03/2016 93 2

 • Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học: Bài 3 – TS. Nguyễn Thị Mai Anh

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học: Bài 3 – TS. Nguyễn Thị Mai Anh

  Bài giảng "Phương pháp nghiên cứu khoa học - Bài 3: Thu thập dữ liệu thứ cấp" do TS. Nguyễn Thị Mai Anh biên soạn cung cấp cho người đọc các kiến thức: Phân loại dữ liệu, đánh giá dữ liệu thứ cấp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   14 p ktkt 16/03/2016 91 2

 • Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học: Bài 4 – TS. Nguyễn Thị Mai Anh

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học: Bài 4 – TS. Nguyễn Thị Mai Anh

  Bài giảng "Phương pháp nghiên cứu khoa học - Bài 4: Thu thập dữ liệu sơ cấp" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Phương pháp giao tiếp trong điều tra, đo lường và thang đo, thiết kế bảng câu hỏi. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   37 p ktkt 16/03/2016 90 2

 • Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học: Bài 6 - TS. Nguyễn Thị Mai Anh

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học: Bài 6 - TS. Nguyễn Thị Mai Anh

  Bài giảng "Phương pháp nghiên cứu khoa học - Bài 6: Chọn mẫu nghiên cứu" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Các khái niệm, lý do chọn mẫu, các phương pháp chọn mẫu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   25 p ktkt 16/03/2016 94 2

 • Giáo trình Nhà máy nhiệt điện, tuabin, lò hơi: Phần 1

  Giáo trình Nhà máy nhiệt điện, tuabin, lò hơi: Phần 1

  Giáo trình Nhà máy nhiệt điện, tuabin, lò hơi có cấu trúc gồm 11 chương và được chia thành 2 phần. Trong phần 1 của giáo trình sau đây sẽ trình bày 6 chương đầu tiên với một số nội dung: Các nguồn năng lượng có thể sản xuất điện năng, nguyên lý làm việc của lò hơi, nhiên liệu và hiệu quả sử dụng nhiên liệu, các phần tử của lò hơi, chất...

   73 p ktkt 11/03/2016 126 3

 • Giáo trình Nhà máy nhiệt điện, tuabin, lò hơi: Phần 2

  Giáo trình Nhà máy nhiệt điện, tuabin, lò hơi: Phần 2

  Phần 2 của giáo trình "Nhà máy nhiệt điện, tuabin, lò hơi" gồm có các nội dung chính sau: Tuốc bin nhiều tầng; cấu trúc, thiết bị phụ và điều chỉnh tuốc bin; thiết bị tuốc bin khí; hiệu quả kinh tế trong sản xuất điện năng và nhiệt năng; sơ đồ nhiệt và bố trí ngôi nhà chính của nhà máy điện. Mời các bạn cùng tham khảo.

   63 p ktkt 11/03/2016 368 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số