• Ebook Bài tập và bài giải nguyên lý kế toán - TS. Phan Đức Dũng

  Ebook Bài tập và bài giải nguyên lý kế toán - TS. Phan Đức Dũng

  "Bài tập và bài giải nguyên lý kế toán - TS. Phan Đức Dũng" đượng biên soạn dùng cho sinh viên trung học, cao đẳng, đại học các trường khối ngành kinh tế, tài chính, thương mại, ngoại thương, ngân hàng, quản trị kinh doanh,.... Nội dung của cuốn sách trình bày các nội dung: Bản chất và đối tượng kế toán, bảng cân đối kế toán, tài khoản và sổ...

   498 p ktkt 25/06/2012 255 4

 • Bài giảng Nghiệp vụ huy động vốn - Nguyễn Thị Thùy Linh

  Bài giảng Nghiệp vụ huy động vốn - Nguyễn Thị Thùy Linh

  Bài giảng "Nghiệp vụ huy động vốn" giới thiệu tới người đọc các kiến thức về nguồn vốn tự có, nguồn vốn huy động (Mobilized Capital), nguồn vốn đi vay (Borrowed Capital), vốn tiếp nhận (Trust Capital) và các nguồn vốn khác của doanh nghiệp (Other Capital). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   51 p ktkt 25/06/2012 154 1

 • Ebook Hỏi đáp môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam - TS. Bùi Kim Đỉnh (chủ biên)

  Ebook Hỏi đáp môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam - TS. Bùi Kim Đỉnh (chủ biên)

  Ebook Hỏi đáp môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam giới thiệu tới người đọc các câu hỏi ôn tập và trả lời, củng cố kiến thức đã học môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   256 p ktkt 25/06/2012 208 1

 • Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin (Dùng cho các khối ngành không chuyên Kinh tế - Quản trị kinh doanh trong các trường đại học và cao đẳng)

  Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin (Dùng cho các khối ngành không chuyên Kinh tế - Quản trị kinh doanh trong các trường đại học và cao đẳng)

  Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin có cấu trúc gồm 3 phần trình bày các nội dung: Nhập môn kinh tế chính trị, những vấn đề kinh tế chính trị của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, những vấn đề kinh tế chính trị của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   198 p ktkt 25/06/2012 158 2

 • Ebook Hướng dẫn ôn thi môn Chủ nghĩa xã hội khoa học - PTS. Nguyễn Văn Dương

  Ebook Hướng dẫn ôn thi môn Chủ nghĩa xã hội khoa học - PTS. Nguyễn Văn Dương

  Cuốn sách "Hướng dẫn ôn thi môn Chủ nghĩa xã hội khoa học" giới thiệu tới người đọc các câu hỏi ôn tập môn Chủ nghĩa xã hội khoa học như: Chủ nghĩa xã hội không tưởng đã ra đời như thế nào? Đâu là giá trị lịch sử của chủ nghĩa xã hội không tưởng - phê phán đầu thể kỷ XIX,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   65 p ktkt 25/06/2012 173 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số