• Bài giảng An toàn vệ sinh lao động: Phần D – Phạm Công Tồn

  Bài giảng An toàn vệ sinh lao động: Phần D – Phạm Công Tồn

  Bài giảng An toàn vệ sinh lao động - Phần D giới thiệu các tiêu chuẩn và các kỹ thuật an toàn lao động. Thông qua bài giảng này người học sẽ biết được tiêu chuẩn là gì, tiêu chuẩn Việt Nam, có được những hiểu biết cơ bản về tiêu chuẩn an toàn vệ sinh lao động, nắm bắt được một số tiêu chuẩn trong môi trường làm việc,... Mời các bạn...

   59 p ktkt 02/12/2015 170 1

 • Bài giảng An toàn vệ sinh lao động: Phần B – Phạm Công Tồn

  Bài giảng An toàn vệ sinh lao động: Phần B – Phạm Công Tồn

  Bài giảng An toàn vệ sinh lao động phần B trình bày về việc thành lập mạng lưới an toàn vệ sinh lao động. Phần này gồm có các nội dung cơ bản sau: Cơ sở của tổ chức OSH (Occupational Safety & Health), tổ chức OSH trong công ty, lập kế hoạch hoạt động, tóm tắt những việc phải làm để hình thành tổ chức OSH của cơ quan,...và một số nội dung khác....

   35 p ktkt 02/12/2015 199 1

 • Bài giảng An toàn vệ sinh lao động: Phần C – Phạm Công Tồn

  Bài giảng An toàn vệ sinh lao động: Phần C – Phạm Công Tồn

  Phần C của bài giảng An toàn vệ sinh lao động trang bị cho người học những hiểu biết về kỹ thuật an toàn và quản lý rủi ro. Trong bài giảng này sẽ trình bày một số nội dung như: Các vấn đề trong thi trong thiết kế máy móc, yếu tố con người, quản lý rủi ro trong lao trong lao động, nguyên lý quản lý rủi ro, tiến trình đánh giá rủi ro,...và các...

   41 p ktkt 02/12/2015 166 1

 • Bài giảng An toàn vệ sinh lao động: Phần A – Phạm Công Tồn

  Bài giảng An toàn vệ sinh lao động: Phần A – Phạm Công Tồn

  Bài giảng An toàn vệ sinh lao động phần A trang bị cho người học những hiểu biết cơ bản về: Hệ thống pháp luật của Việt Nam, môi trường làm việc, thời gian làm việc và nghỉ ngơi, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, nghề nặng nhọc độc hại nguy hiểm,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   26 p ktkt 02/12/2015 219 1

 • Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 2 - Trần Sơn Hải, Phạm Thị Vương

  Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 2 - Trần Sơn Hải, Phạm Thị Vương

  Dưới đây là bài giảng Thương mại điện tử: Chương 2 - Mô hình kinh doanh EC. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về thị trường điện tử (giới thiệu, thành phần trong thị trường, phân loại thị trường, môi giới trong EC, cơ chế hoạt động); mô hình B2C; mô hình B2B.

   107 p ktkt 02/12/2015 221 1

 • Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 1 - Trần Sơn Hải, Phạm Thị Vương

  Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 1 - Trần Sơn Hải, Phạm Thị Vương

  Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 1 - Tổng quan thương mại điện tử được biên soạn nhằm cung cấp cho các bạn những kiến thức về định nghĩa; phân loại; thuận lợi, hạn chế, ảnh hưởng; tình hình thương mại điện tử ở Việt Nam. Bài giảng hữu ích với các bạn quan tâm tới lĩnh vực này.

   55 p ktkt 02/12/2015 175 1

 • Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 5 - Phạm Thị Vương

  Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 5 - Phạm Thị Vương

  Mời các bạn tham khảo bài giảng Thương mại điện tử: Chương 5 - Tiếp thị và quảng cáo sau đây để hiểu rõ hơn về hành vi mua của người tiêu dùng; quá trình ra quyết định mua; hồ sơ khách hàng; hỗ trợ ra quyết định mua hàng; tiếp thị, quảng cáo trực tuyến; một số cách e-Marketing; nguyên tắc thu hút sự chú ý khách hàng; hình thức quảng cáo trực...

   57 p ktkt 02/12/2015 180 1

 • Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 4 - Phạm Thị Vương

  Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 4 - Phạm Thị Vương

  Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 4 - Cơ bản Website EC của Phạm Thị Vương trình bày về khái niệm chung, chức năng đối với khách hàng, chức năng đăng nhập hệ thống, chức năng chọn hàng, chức năng đặt hàng, theo dõi đơn đặt hàng, chức năng với nhân viên bán hàng,... Mời các bạn tham khảo.

   54 p ktkt 02/12/2015 156 1

 • Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 3 - Phạm Thị Vương

  Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 3 - Phạm Thị Vương

  Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 3 do Phạm Thị Vương biên soạn nhằm cung cấp cho các bạn những kiến thức về cơ sở hạ tầng thương mại điện tử với những nội dung chính như giới thiệu chung, Internet, phát triển Internet, nhà cung cấp dịch vụ Internet, mạng nội bộ và một số nội dung khác.

   69 p ktkt 02/12/2015 155 1

 • Bài giảng Những vấn đề chung về quản lý thuế - Nguyễn Thị Cúc

  Bài giảng Những vấn đề chung về quản lý thuế - Nguyễn Thị Cúc

  Bài giảng Những vấn đề chung về quản lý thuế của Nguyễn Thị Cúc bao gồm những nội dung về Luật Quản lý thuế; tư tưởng đổi mới của Luật Quản lý thuế; một số quy định chung về thủ tục HC thuế; đăng ký thuế; khai thuế, tính thuế; ấn định thuế; nộp thuế;... Mời các bạn tham khảo.

   63 p ktkt 02/12/2015 169 1

 • Bài giảng Đại lý thuế & hành nghề đại lý thuế - Nguyễn Thị Cúc

  Bài giảng Đại lý thuế & hành nghề đại lý thuế - Nguyễn Thị Cúc

  Mời các bạn tham khảo bài giảng Đại lý thuế & hành nghề đại lý thuế của Nguyễn Thị Cúc sau đây để hiểu rõ hơn về đại lý thuế; hành nghề đại lý thuế; nội dung điều 20 Luật quản lý thuế, Thông tư số 28/2008/TT-BTC ngày 3/4/2008 của Bộ Tài chính.

   26 p ktkt 02/12/2015 163 1

 • Bài giảng Phương pháp xây dựng đơn giá tiền lương

  Bài giảng Phương pháp xây dựng đơn giá tiền lương

  Xây dựng đơn giá tiền lương được thực hiện nhằm làm căn cứ để trả lương cho người lao động phù hợp với tiền công và quan hệ cung cầu lao động trên thị trường. Và để hiểu rõ hơn về cách xây dựng đơn giá tiền lương mời các bạn tham khảo bài giảng Phương pháp xây dựng đơn giá tiền lương sau đây.

   14 p ktkt 02/12/2015 145 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số