• Bài giảng Quản trị chất lượng: Chương 2

  Bài giảng Quản trị chất lượng: Chương 2

  Đến với "Bài giảng Quản trị chất lượng: Chương 2" các bạn sẽ được tìm hiểu về các khái niệm chất lượng; quá trình hình thành chất lượng; các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

   41 p ktkt 24/02/2016 242 1

 • Bài giảng Quản trị chất lượng: Chương 3

  Bài giảng Quản trị chất lượng: Chương 3

  Cùng tìm hiểu các phương thức quản lý chất lượng; hệ thống quản lý chất lượng; vai trò, vị trí của quản lý chất lượng trong doanh nghiệp;... được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Quản trị chất lượng: Chương 3". Mời các bạn cùng tham khảo.

   67 p ktkt 24/02/2016 270 1

 • Bài giảng Quản trị chất lượng: Chương 4

  Bài giảng Quản trị chất lượng: Chương 4

  Bài giảng Quản trị chất lượng: Chương 4 tập trung trình bày tới các bạn vấn đề chung & nguyên tắc cơ bản & phương pháp đánh giá chất lượng; kiểm tra đánh giá hệ thống quản lý chất lượng; đánh giá chất lượng;... Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

   25 p ktkt 24/02/2016 263 1

 • Bài giảng Nhập môn tài chính: Chương 3 – ThS. Chu Thị Thủy

  Bài giảng Nhập môn tài chính: Chương 3 – ThS. Chu Thị Thủy

  Bài giảng "Nhập môn tài chính - Chương 3: Quản lý tài sản trong doanh nghiệp" cung cấp cho người học các kiến thức: Quản lý tài sản lưu động, quản lý tài sản cố định. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   28 p ktkt 24/02/2016 239 1

 • Bài giảng Nhập môn tài chính: Chương 1 – ThS. Chu Thị Thủy

  Bài giảng Nhập môn tài chính: Chương 1 – ThS. Chu Thị Thủy

  Bài giảng "Nhập môn tài chính - Chương 1: Tổng quan về tài chính doanh nghiệp" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm tài chính doanh nghiệp, cơ sở của tài chính của doanh nghiệp và các dòng tiền, mục tiêu, vai trò và các nguyên tắc trong quản lý tài chính doanh nghiệp,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   22 p ktkt 24/02/2016 208 1

 • Bài giảng Nhập môn tài chính: Chương 4 – ThS. Chu Thị Thủy

  Bài giảng Nhập môn tài chính: Chương 4 – ThS. Chu Thị Thủy

  Bài giảng "Nhập môn tài chính - Chương 4: Phân tích tài chính doanh nghiệp" cung cấp cho người học các kiến thức: Mục tiêu phân tích tài chính doanh nghiệp, thu thập thông tin sử dụng trong phân tích tài chính, phương pháp phân tích TCDN,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   54 p ktkt 24/02/2016 216 1

 • Bài giảng Nhập môn tài chính: Chương 2 – ThS. Chu Thị Thủy

  Bài giảng Nhập môn tài chính: Chương 2 – ThS. Chu Thị Thủy

  Bài giảng "Nhập môn tài chính - Chương 2: Quản lý vốn kinh doanh trong doanh nghiệp" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về nguồn vốn trong DN, các nguồn vốn của DN và phương pháp huy động vốn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   18 p ktkt 24/02/2016 197 1

 • Bài giảng Nhập môn tài chính: Chương 5 – ThS. Chu Thị Thủy

  Bài giảng Nhập môn tài chính: Chương 5 – ThS. Chu Thị Thủy

  Bài giảng "Nhập môn tài chính - Chương 5: Quản lý hoạt động đầu tư dài hạn trong doanh nghiệp" cung cấp cho người học các kiến thức: Hoạt động đầu tư, ước lượng dòng tiền của dự án, xác định gt theo thời gian của dòng tiền,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   46 p ktkt 24/02/2016 185 1

 • Bài giảng Marketing ngân hàng: Yếu tố kênh phân phối

  Bài giảng Marketing ngân hàng: Yếu tố kênh phân phối

  Bài giảng Marketing ngân hàng: Yếu tố kênh phân phối gồm có những mục tiêu sau: Hiểu rõ khái niệm về kênh phân phối, nắm rõ kênh phân phối truyền thống và kênh phân phối hiện đại trong ngân hàng, xây dựng các chiến lược phát triển kênh phân phối trong ngân hàng. Mời tham khảo.

   43 p ktkt 24/02/2016 217 2

 • Bài giảng Marketing ngân hàng: Chiến lược marketing ngân hàng

  Bài giảng Marketing ngân hàng: Chiến lược marketing ngân hàng

  Bài giảng Marketing ngân hàng: Chiến lược marketing ngân hàng giúp sinh viên hiểu rõ khái niệm và lý do của phân khúc thị trường, có cơ sở để lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị thị trường, biết định ra các chiến lược marketing ngân hàng tiêu biểu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   22 p ktkt 24/02/2016 235 1

 • Bài giảng Marketing ngân hàng: Yếu tố xúc tiến – truyền thông

  Bài giảng Marketing ngân hàng: Yếu tố xúc tiến – truyền thông

  Mục tiêu của bài giảng Marketing ngân hàng: Yếu tố xúc tiến – truyền thông nhằm giúp sinh viên hiểu rõ về khái niệm về xúc tiến – truyền thông, nắm rõ các công cụ sử dụng trong xúc tiến – truyền thông, biết đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến lựa chọn chiến lược xúc tiến – truyền thông trong hoạt động tài chính – ngân hàng. Mời các...

   25 p ktkt 24/02/2016 245 1

 • Bài giảng Marketing ngân hàng: Yếu tố con người

  Bài giảng Marketing ngân hàng: Yếu tố con người

  Mục tiêu của bài giảng này nhằm giúp sinh viên: Hiểu rõ về khái niệm marketing đối nội và cấu thành của marketing đối nội, đánh giá tầm quan trọng và các yếu tố ảnh hưởng đến sự thành công khi triển khai chiến lược marketing đối nội, đo lường marketing đối nội. Mời các bạn cùng tham khảo.

   18 p ktkt 24/02/2016 206 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số