• Giáo trình Hướng dẫn lý thuyết kèm theo bài tập thực hành Oracle 11g (Tập 2) - NXB Hồng Đức

  Giáo trình Hướng dẫn lý thuyết kèm theo bài tập thực hành Oracle 11g (Tập 2) - NXB Hồng Đức

  Giáo trình "Hướng dẫn lý thuyết kèm theo bài tập thực hành Oracle 11g (Tập 2)" nối tiếp nội dung của tập 1 trình bày các nội dung: Các đối tượng lớn (LOB), các gói (Package), các Trigger. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho những ai đang theo học các khối ngành công nghệ thông tin dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo...

   380 p ktkt 25/06/2012 127 1

 • Giáo trình Hướng dẫn lý thuyết kèm theo bài tập thực hành Oracle 11g (Tập 1)

  Giáo trình Hướng dẫn lý thuyết kèm theo bài tập thực hành Oracle 11g (Tập 1)

  Giáo trình Hướng dẫn lý thuyết kèm theo bài tập thực hành Oracle 11g (Tập 1) trình bày các nội dung của phần 1 - Các điểm cơ bản về PL/SQL bao gồm: Tổng quan về Oracle PL/SQL, các đặc điểm cơ bản về PL/SQL, các đặc điểm cơ bản về ngôn ngữ, các cấu trúc điều khiển, quản lý lỗi. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   350 p ktkt 25/06/2012 146 1

 • Ebook 136 Bài luận mẫu Tiếng Anh hay nhất - 136 Best model essays

  Ebook 136 Bài luận mẫu Tiếng Anh hay nhất - 136 Best model essays

  Cuốn sách "136 Best model essays - Các bài luận mẫu tiếng Anh hay nhất" giới thiệu tới người đọc những bài luận mẫu tiếng Anh trong nhiều tình huống sinh động khách nhau, các bài mẫu cũng trình bày những cánh thức và bí quyết để viết một bài luận tiếng Anh theo một chủ đề cụ thể. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   237 p ktkt 25/06/2012 152 4

 • Giáo trình Tiếng Anh - Let's study English: Phần 1 - Đỗ Tấn Minh (chủ biên)

  Giáo trình Tiếng Anh - Let's study English: Phần 1 - Đỗ Tấn Minh (chủ biên)

  Phần 1 của giáo trình Tiếng Anh - Let's study English (dùng cho các trường trung học chuyên nghiệp và dạy nghề) giới thiệu tới người đọc các bài tập thực hành tiếng Anh, các bài tập ôn luyện từ vựng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   87 p ktkt 25/06/2012 258 5

 • Giáo trình Tiếng Anh - Let's study English: Phần 2 - Đỗ Tấn Minh (chủ biên)

  Giáo trình Tiếng Anh - Let's study English: Phần 2 - Đỗ Tấn Minh (chủ biên)

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn giáo trình Tiếng Anh - Let's study English (dùng cho các trường trung học chuyên nghiệp và dạy nghề), phần 2 giới thiệu tới người đọc các bài tập viết câu tiếng Anh, bài tập thực hành điền khuyết và ôn luyện từ vựng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   151 p ktkt 25/06/2012 214 2

 • Ebook Bài tập và bài giải nguyên lý kế toán - TS. Phan Đức Dũng

  Ebook Bài tập và bài giải nguyên lý kế toán - TS. Phan Đức Dũng

  "Bài tập và bài giải nguyên lý kế toán - TS. Phan Đức Dũng" đượng biên soạn dùng cho sinh viên trung học, cao đẳng, đại học các trường khối ngành kinh tế, tài chính, thương mại, ngoại thương, ngân hàng, quản trị kinh doanh,.... Nội dung của cuốn sách trình bày các nội dung: Bản chất và đối tượng kế toán, bảng cân đối kế toán, tài khoản và sổ...

   498 p ktkt 25/06/2012 273 4

 • Bài giảng Nghiệp vụ huy động vốn - Nguyễn Thị Thùy Linh

  Bài giảng Nghiệp vụ huy động vốn - Nguyễn Thị Thùy Linh

  Bài giảng "Nghiệp vụ huy động vốn" giới thiệu tới người đọc các kiến thức về nguồn vốn tự có, nguồn vốn huy động (Mobilized Capital), nguồn vốn đi vay (Borrowed Capital), vốn tiếp nhận (Trust Capital) và các nguồn vốn khác của doanh nghiệp (Other Capital). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   51 p ktkt 25/06/2012 169 1

 • Ebook Hỏi đáp môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam - TS. Bùi Kim Đỉnh (chủ biên)

  Ebook Hỏi đáp môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam - TS. Bùi Kim Đỉnh (chủ biên)

  Ebook Hỏi đáp môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam giới thiệu tới người đọc các câu hỏi ôn tập và trả lời, củng cố kiến thức đã học môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   256 p ktkt 25/06/2012 239 1

 • Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin (Dùng cho các khối ngành không chuyên Kinh tế - Quản trị kinh doanh trong các trường đại học và cao đẳng)

  Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin (Dùng cho các khối ngành không chuyên Kinh tế - Quản trị kinh doanh trong các trường đại học và cao đẳng)

  Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin có cấu trúc gồm 3 phần trình bày các nội dung: Nhập môn kinh tế chính trị, những vấn đề kinh tế chính trị của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, những vấn đề kinh tế chính trị của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   198 p ktkt 25/06/2012 187 2

 • Ebook Hướng dẫn ôn thi môn Chủ nghĩa xã hội khoa học - PTS. Nguyễn Văn Dương

  Ebook Hướng dẫn ôn thi môn Chủ nghĩa xã hội khoa học - PTS. Nguyễn Văn Dương

  Cuốn sách "Hướng dẫn ôn thi môn Chủ nghĩa xã hội khoa học" giới thiệu tới người đọc các câu hỏi ôn tập môn Chủ nghĩa xã hội khoa học như: Chủ nghĩa xã hội không tưởng đã ra đời như thế nào? Đâu là giá trị lịch sử của chủ nghĩa xã hội không tưởng - phê phán đầu thể kỷ XIX,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   65 p ktkt 25/06/2012 188 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số