• Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 6 - ThS. Lê Trung Hiếu

  Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 6 - ThS. Lê Trung Hiếu

  Mục tiêu bài giảng giúp các bạn hiểu được sự ra đời, tổ chức và hoạt động của thị trường ngoại hối, biết được sự quyết định tỷ giá trên thị trường ngoại hối, cách xác định các loại tỷ giá và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái. Nắm khái quát qua các loại giao dịch ngoại hối bao gồm giao dịch giao ngay, giao...

   18 p ktkt 23/02/2019 0 0

 • Bài giảng Cung cấp điện: Tính toán ngắn mạch

  Bài giảng Cung cấp điện: Tính toán ngắn mạch

  Nội dung chính của bài giảng "Cung cấp điện: Tính toán ngắn mạch" trình bày tác hại của dòng ngắn mạch, phân loại dòng ngắn mạch, phân loại dòng ngắn mạch và hệ số bất đối xứng Ki. Mời các bạn tham khảo!

   74 p ktkt 23/02/2019 0 0

 • Bài giảng Cung cấp điện: Nối đất an toàn

  Bài giảng Cung cấp điện: Nối đất an toàn

  Bài giảng "Cung cấp điện: Nối đất an toàn" trình bày tác dụng của dòng điện lên cơ thể con người, tác dụng của dòng điện lên cơ thể con người, tác dụng của dòng điện lên cơ thể con người. Mời các bạn tham khảo!

   76 p ktkt 23/02/2019 0 0

 • Bài giảng Cung cấp điện: Chương 7 - Phương thức lắp đặt tính chọn dây dẫn

  Bài giảng Cung cấp điện: Chương 7 - Phương thức lắp đặt tính chọn dây dẫn

  Bài giảng "Cung cấp điện: Chương 7 - Phương thức lắp đặt tính chọn dây dẫn" trình bày nội dung chính về trình tự tính toán dây dẫn, xác định độ tụt áp và chọn dây trung tín dây PE -PEN

   81 p ktkt 23/02/2019 0 0

 • Bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động 2: Chương 3 - Đỗ Quang Thông

  Bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động 2: Chương 3 - Đỗ Quang Thông

  Bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động 2: Chương 3 "Phương pháp tuyến tính hóa điều hòa" sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về: Phương pháp tuyến tính hóa điều hòa, phân tích tính ổn định của tự dao động và xác định biên độ, tần số dao động, khảo sát hiện tượng tự dao động,...

   36 p ktkt 23/02/2019 0 0

 • Bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động 2: Chương 2 - Đỗ Quang Thông

  Bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động 2: Chương 2 - Đỗ Quang Thông

  Bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động 2: Chương 2 giúp người học hiểu về "Khảo sát hệ thống điều khiển tự động phi tuyến bằng phương pháp không gian pha". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Phương pháp không gian pha, thí dụ khảo sát một số hệ thống điều khiển tự động phi tuyến bằng phương pháp mặt phẳng pha.

   31 p ktkt 23/02/2019 1 0

 • Bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động 2: Chương 7 - Đỗ Quang Thông

  Bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động 2: Chương 7 - Đỗ Quang Thông

  Bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động 2: Chương 7 do Đỗ Quang Thông biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: tính ổn định của các hệ thống điều khiển tự động gián đoạn, đánh giá sai số của hệ thống điều khiển tự động gián đoạn trong chế độ xác lập,...

   91 p ktkt 23/02/2019 0 0

 • Bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động 2: Chương 1 - Đỗ Quang Thông

  Bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động 2: Chương 1 - Đỗ Quang Thông

  Bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động 2: Chương 1 trình bày về "Các khái niệm và định nghĩa cơ bản về hệ thống điều khiển tự động phi tuyến". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Các khái niệm, đặc điểm của hệ thống điều khiển tự động phi tuyến, các phương pháp nghiên cứu hệ thống điều khiển tự động phi tuyến, các khâu phi...

   20 p ktkt 23/02/2019 1 0

 • Bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động 2: Chương 6 - Đỗ Quang Thông

  Bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động 2: Chương 6 - Đỗ Quang Thông

  Bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động 2: Chương 6 cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm chung về hệ thống điều khiển tự động gián đoạn tuyến tính, công cụ toán học nghiên cứu các hệ thống điều khiển tự động gián đoạn. Mời các bạn cùng tham khảo.

   123 p ktkt 23/02/2019 0 0

 • Bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động 2: Chương 4 và 5 - Đỗ Quang Thông

  Bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động 2: Chương 4 và 5 - Đỗ Quang Thông

  Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Khái niệm về tính ổn định của hệ thống điều khiển tự động phi tuyến, tiêu chuẩn ổn định lyapunốp, tiêu chuẩn ổn định tuyệt đối pôpôp, đánh giá chất lượng của hệ thống điều khiển tự động phi tuyến,...

   19 p ktkt 23/02/2019 0 0

 • Bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động 2: Chương 8 - Đỗ Quang Thông

  Bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động 2: Chương 8 - Đỗ Quang Thông

  Bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động 2: Chương 8 trình bày về "Tổng hợp hệ thống điều khiển tự động gián đoạn". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Phương pháp tần số tổng hợp hệ thống điều khiển tự động gián đoạn, chọn tham số cho bộ điều khiển pid số. Mời các bạn cùng tham khảo!

   32 p ktkt 23/02/2019 0 0

 • Hai giải pháp nâng cao hiệu quả chất lượng hệ truyền động có khe hở

  Hai giải pháp nâng cao hiệu quả chất lượng hệ truyền động có khe hở

  Hệ truyền động có khe hở là một hệ cơ - điện tử có tính phi tuyến mạnh và đang được sử dụng rất rộng rãi trong thực tế. Khi khe hở xuất hiện sẽ làm sai lệch truyền động, làm giảm độ bền của hệ thống, phát ra tiếng ồn, gây rung động và hiệu suất của hệ thống bị thay đổi. Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất 2 giải pháp nhằm nâng...

   5 p ktkt 23/02/2019 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số