• Bài giảng Kỹ thuật số - Phần 4: Biến đổi mã hiệu

  Bài giảng Kỹ thuật số - Phần 4: Biến đổi mã hiệu

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Biến đổi mã hiệu. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   22 p ktkt 21/05/2018 4 0

 • Bài giảng Kỹ thuật số - Phần 3: Mạch đếm

  Bài giảng Kỹ thuật số - Phần 3: Mạch đếm

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Tìm hiểu về mạch đếm. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   16 p ktkt 21/05/2018 6 0

 • Bài giảng Kỹ thuật số - Phần 6: Cổng Logic và đại số Boolean

  Bài giảng Kỹ thuật số - Phần 6: Cổng Logic và đại số Boolean

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Cổng Logic và đại số Boolean. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   28 p ktkt 21/05/2018 4 0

 • Bài giảng Kỹ thuật số - Phần 7: Tìm hiểu về Flip - Flop

  Bài giảng Kỹ thuật số - Phần 7: Tìm hiểu về Flip - Flop

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Tìm hiểu về Flip - Flop. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   15 p ktkt 21/05/2018 6 0

 • Bài giảng Kỹ thuật số - Phần 9: Tìm hiểu về mạch đếm

  Bài giảng Kỹ thuật số - Phần 9: Tìm hiểu về mạch đếm

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Tìm hiểu về mạch đếm. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   17 p ktkt 21/05/2018 5 0

 • Bài giảng Kỹ thuật số - Phần 10: Mạch đăng ký di chuyển

  Bài giảng Kỹ thuật số - Phần 10: Mạch đăng ký di chuyển

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Mạch đăng ký di chuyển. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   13 p ktkt 21/05/2018 6 0

 • Bài giảng môn học Quản trị chuỗi cung ứng: Bài 6 - ThS. Nguyễn Kim Anh, ThS. Huỳnh Gia Xuyên

  Bài giảng môn học Quản trị chuỗi cung ứng: Bài 6 - ThS. Nguyễn Kim Anh, ThS. Huỳnh Gia Xuyên

  Bài giảng "Quản trị chuỗi cung ứng - Bài 6: Xây dựng hệ thống chuỗi cung ứng" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổ chức dự án phát triển hệ thống, thiết kế hệ thống chuỗi cung ứng, quy trình thiết kế dự án,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   13 p ktkt 21/05/2018 14 2

 • Bài giảng môn học Quản trị kênh phân phối: Chương 4 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

  Bài giảng môn học Quản trị kênh phân phối: Chương 4 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

  Bài giảng "Quản trị kênh phân phối - Chương 4: Thiết kế kênh phân phối" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm thiết kế kênh phân phối, những trường hợp cần phải thiết kế kênh phân phối, xác định mục tiêu của kênh phân phối, các biến số ảnh hưởng đến cấu trúc kênh phân phối, xác định cấu trúc kênh phân phối, chọn kênh phân...

   33 p ktkt 21/05/2018 10 0

 • Bài giảng môn học Quản trị kênh phân phối: Chương 1 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

  Bài giảng môn học Quản trị kênh phân phối: Chương 1 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

  Bài giảng môn học Quản trị kênh phân phối: Chương 1 giúp các bạn nắm bắt được những thông tin chung về môn học như đối tượng, mục tiêu, lịch giảng dạy, tài liệu tham khảo và tổng quan về quản trị kênh phân phối. Mời các bạn cùng tham khảo.

   11 p ktkt 21/05/2018 9 0

 • Bài giảng môn học Quản trị kênh phân phối: Chương 2 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

  Bài giảng môn học Quản trị kênh phân phối: Chương 2 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

  Bài giảng "Quản trị kênh phân phối - Chương 2: Môi trường và hành vi trong kênh phân phối" cung cấp cho người học các kiến thức: Môi trường của kênh phân phối, các yếu tố môi trường của kênh phân phối, các quan hệ và hành vi trong kênh phân phối, sức mạnh của thành viên, các vấn đề về thông tin trong kênh phân phối.

   11 p ktkt 21/05/2018 9 0

 • Bài giảng môn học Quản trị kênh phân phối: Chương 3 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

  Bài giảng môn học Quản trị kênh phân phối: Chương 3 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

  Bài giảng "Quản trị kênh phân phối - Chương 3: Chiến lược phân phối" cung cấp cho người học các kiến thức: Vai trò của chiến lược phân phối trong Marketing, mối quan hệ giữa chiến lược phân phối và chiến lược Marketing, thiết kế chiến lược phân phối, mô hình kênh phân phối liên kết dọc, quản lý kênh phân phối.

   7 p ktkt 21/05/2018 8 0

 • Bài giảng môn học Quản trị kênh phân phối: Chương 5 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

  Bài giảng môn học Quản trị kênh phân phối: Chương 5 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

  Bài giảng "Quản trị kênh phân phối - Chương 5: Phân phối hàng hóa và vật chất" cung cấp cho người học các kiến thức: Tầm quan trọng của phân phối hàng hóa hiện vật, đánh giá dịch vụ cung ứng cho khách hàng, hiệu ứng số không, thực hiện phân phối.

   26 p ktkt 21/05/2018 10 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số