• Mối quan hệ của tăng trưởng và tính minh bạch trong khu vực công

  Mối quan hệ của tăng trưởng và tính minh bạch trong khu vực công

  Nghiên cứu này tập trung đánh giá mối quan hệ giữa tính minh bạch của khu vực công với tăng trưởng của các quốc gia, sử dụng bộ số liệu Đánh giá về thể chế và chính sách quốc gia (CPIA) của Ngân hàng Thế giới năm 2012. Kết quả cho thấy, có mối quan hệ giữa chất lượng của bộ máy hành chính và tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và tham...

   9 p ktkt 26/08/2017 2 0

 • So sánh cấu trúc kinh tế và phát thải CO2 giữa Việt Nam và Trung Quốc

  So sánh cấu trúc kinh tế và phát thải CO2 giữa Việt Nam và Trung Quốc

  Nghiên cứu về so sánh cấu trúc kinh tế thông qua các liên kết về ngành của hai nền kinh tế Việt Nam và Trung Quốc; tìm hiểu các mức độ khác nhau về cấu trúc kinh tế cùng những ảnh hưởng về thu nhập, nhập khẩu, năng lượng và phát thải của Việt Nam và Trung Quốc trong quá trình sản xuất một đơn vị sản phẩm cuối cùng, từ đó cung cấp một bức...

   11 p ktkt 26/08/2017 0 0

 • Nhận thức mới về mô hình phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

  Nhận thức mới về mô hình phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

  Nội dung bài viết trình bày quan niệm tư duy mới về mô hình phát triển kinh tế, nhận thức mới về mô hình phát triển kinh tế Việt Nam và một số kết luận bước đầu về nhận thức mới về mô hình phát triển kinh tế Việt Nam.

   10 p ktkt 26/08/2017 1 0

 • Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với kinh tế tỉnh Bắc Ninh

  Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với kinh tế tỉnh Bắc Ninh

  Năm 2015, bối cảnh kinh tế trong nước và thế giới còn nhiều khó khăn nhưng tỉnh Bắc Ninh vẫn là điểm sáng nhất của cả nước về thu hút nhiều dự án đầu tư nước ngoài. Bên cạnh nguồn vốn trong tỉnh đóng vai trò quyết định, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) là một trong những nguồn vốn quan trọng đối với Bắc Ninh. Bài viết đánh giá...

   8 p ktkt 26/08/2017 1 0

 • Phát triển năng lực và phong cách lãnh đạo chiến lược của các nhà quản trị cấp cao ở các doanh nghiệp Việt Nam

  Phát triển năng lực và phong cách lãnh đạo chiến lược của các nhà quản trị cấp cao ở các doanh nghiệp Việt Nam

  Bài viết Phát triển năng lực và phong cách lãnh đạo chiến lược của các nhà quản trị cấp cao ở các doanh nghiệp Việt Nam vận dụng các lý luận về quản trị chiến lược dựa vào giá trị và tri thức để xác lập vai trò, đánh giá thực trạng và đưa ra giải pháp phát triển năng lực và phong cách lãnh đạo chiến lược của các nhà quản trị cấp cao.

   9 p ktkt 26/08/2017 2 0

 • Nghiên cứu và đào tạo nguồn nhân lực bậc cao về quản trị văn phòng phục vụ yêu cầu cải cách hành chính, đổi mới và hội nhập ở Việt Nam

  Nghiên cứu và đào tạo nguồn nhân lực bậc cao về quản trị văn phòng phục vụ yêu cầu cải cách hành chính, đổi mới và hội nhập ở Việt Nam

  Nghiên cứu và đào tạo nguồn nhân lực bậc cao về quản trị văn phòng phục vụ yêu cầu cải cách hành chính, đổi mới và hội nhập ở Việt Nam nêu lên quan niệm về văn phòng và quản trị văn phòng; nhu cầu và tình hình nghiên cứu, đào tạo nguồn nhân lực về quản trị văn phòng ở Việt Nam hiện nay.

   10 p ktkt 26/08/2017 0 0

 • Nghiên cứu ứng dụng khung năng lực vào phát triển nhân lực lãnh đạo, quản lý khu vực hành chính công vùng Tây Bắc

  Nghiên cứu ứng dụng khung năng lực vào phát triển nhân lực lãnh đạo, quản lý khu vực hành chính công vùng Tây Bắc

  Hầu hết các quốc gia tiên tiến trên thế giới đang sử dụng Khung năng lực làm công cụ nền tảng quản trị nguồn nhân lực khu vực hành chính công. Tại Việt Nam, mô hình phát triển nhân lực lãnh đạo, quản lý khu vực hành chính công dựa trên Khung năng lực được đánh giá như một mô hình triển vọng. Nghiên cứu của tác giả qua quá trình phỏng vấn...

   13 p ktkt 26/08/2017 1 0

 • Đặc trưng của việc quản trị bất động sản thương mại và khu văn phòng - Nguyễn Minh Ngọc

  Đặc trưng của việc quản trị bất động sản thương mại và khu văn phòng - Nguyễn Minh Ngọc

  Đặc trưng của việc quản trị bất động sản thương mại và khu văn phòng bao gồm những nội dung về khía cạnh kinh tế của bất động sản thương mại, nhiệm vụ của nhà quản trị bất động sản thương mại, quản trị diện tích kinh doanh,... Mời các bạn tham khảo.

   8 p ktkt 26/08/2017 1 0

 • Ứng dụng mô hình Mike 11 mô phỏng quá trình lan truyền chất ô nhiễm do nuôi trồng thủy sản trên một số sông lớn tỉnh Quảng Trị

  Ứng dụng mô hình Mike 11 mô phỏng quá trình lan truyền chất ô nhiễm do nuôi trồng thủy sản trên một số sông lớn tỉnh Quảng Trị

  Bài báo trình bày các kết quả mô phỏng chất lượng nước trên các sông chính của tỉnh Quảng Trị có xét đến tác động của xả thải từ các điểm nuôi trồng thủy sản sử dụng mô hình Mike 11. Số liệu mưa và mực nước năm 2005 và 2009 được sử dụng để xây dựng mô hình thủy văn và thủy lực. Các số liệu quan trắc chất lượng nước hơn 30...

   6 p ktkt 26/08/2017 0 0

 • Giáo trình Sinh học đại cương - Nguyễn Thị Mai Dung

  Giáo trình Sinh học đại cương - Nguyễn Thị Mai Dung

  Giáo trình Sinh học đại cương do tác giả Nguyễn Thị Mai Dung biên soạn gồm có một số nội dung chính sau: Cơ sở hóa học của sự sống, sinh tổng hợp protein và điều hòa sinh tổng hợp protein, đại cương về cấu trúc và chức năng của tế bào, nhân tế bào,...và một số nội dung khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

   121 p ktkt 26/08/2017 3 0

 • Giáo trình Trắc địa đại cương - Nguyễn Tấn Lộc

  Giáo trình Trắc địa đại cương - Nguyễn Tấn Lộc

  Giáo trình Trắc địa đại cương gồm 14 chương trình bày các vấn đề: Các hệ tọa độ trong trắc địa, khái niệm bản đồ và mặt cắt, sai số đo và đánh giá kết quả đo, dụng cụ, phương pháp đo góc, đo cao, đo diện tích, khái niệm về lưới khống chế trắc địa, lập lưới khống chế tọa độ đo vẽ bằng đường chuyền kinh vĩ, lập lưới khống...

   209 p ktkt 26/08/2017 2 0

 • Bài giảng Hóa học đại cương

  Bài giảng Hóa học đại cương

  Bài giảng "Hóa học đại cương" này nhằm giúp sinh viên nắm được một số quy luật về sự vận động các chất, dự đoán khả năng, chiều hướng và giới hạn của các quá trình hóa học, những hiện tượng kèm theo cũng như các yếu tố thúc đẩy hoặc kìm hãm các quá trình đó.

   146 p ktkt 26/08/2017 1 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số