• Phương pháp tính tổn thất điện năng trên lưới trung áp theo dòng điện trung bình bình phương

  Phương pháp tính tổn thất điện năng trên lưới trung áp theo dòng điện trung bình bình phương

  Nội dung bài báo trình bày phương pháp tính toán tổn thất điện năng trên lưới điện trung áp theo dòng điện trung bình bình phương. Bằng cách vận dụng lý thuyết xác suất thống kê và căn cứ vào điều kiện cụ thể của lưới điện, bài báo trình bày phương pháp tính toán tổn thất điện năng nhằm đáp ứng yêu cầu thuận tiện trong việc thu thập dữ...

   5 p ktkt 17/11/2017 0 0

 • Mô phỏng một qui trình khôi phục hệ thống điện miền Bắc

  Mô phỏng một qui trình khôi phục hệ thống điện miền Bắc

  Áp dụng mô phỏng simulink để khảo sát qui trình khôi phục hệ thống điện miền Bắc có xét tới các yếu tố ảnh hưởng chính như: mức độ tham gia của các nhà máy điện vào hệ thống; độ ổn định khi các máy phát điện nhận tải; dự trữ nguồn. Đề nghị: thực hiện việc khôi phục hệ thống điện đồng thời ở các tiểu vùng với sự tham gia...

   6 p ktkt 17/11/2017 0 0

 • Nâng cao chất lượng điều khiển ổn định hệ thống điện bằng bộ điều khiển thiết kế theo lý thuyết tối ưu RH

  Nâng cao chất lượng điều khiển ổn định hệ thống điện bằng bộ điều khiển thiết kế theo lý thuyết tối ưu RH

  Nội dung của bài viết trình bày phương pháp thiết kế bộ điều khiển ổn định hệ thống điện (PSS- Power System Stabilizer) theo lý thuyết tối ưu RH để nâng cao chất lượng ổn định hệ thống điện. Bộ điều khiển PSS thiết kế được tối ưu cả về tham số và cấu trúc.

   6 p ktkt 17/11/2017 0 0

 • Một phương pháp nâng cao ổn định góc Rotor máy phát điện sử dụng đồng thời bộ ổn định công suất(PSS) và thiết bị bù ngang tĩnh (SVC)

  Một phương pháp nâng cao ổn định góc Rotor máy phát điện sử dụng đồng thời bộ ổn định công suất(PSS) và thiết bị bù ngang tĩnh (SVC)

  Nội dung của bài viết trình bày về sự mất ổn định của hệ thống điện do phụ tải của hệ thống thay đổi, công suất làm việc của máy phát cần thay đổi theo, đề xuất sử dụng đồng thời bộ ổn định công suất (PSS) và thiết bị bù ngang (SVC) cho mục đích này.

   5 p ktkt 17/11/2017 0 0

 • Nghiên cứu ảnh hưởng của bộ ổn định công suất đối với ổn định các tín hiệu nhỏ trong hệ thống điện đơn giản bằng phương pháp phân tích giá trị riêng của ma trận hệ thống

  Nghiên cứu ảnh hưởng của bộ ổn định công suất đối với ổn định các tín hiệu nhỏ trong hệ thống điện đơn giản bằng phương pháp phân tích giá trị riêng của ma trận hệ thống

  Nội dung của bài viết trình bày cách tiếp cận về thiết kế và điều khiển bộ ổn định công suất - PSS dùng trong các nhà máy điện. Đồng thời tóm tắt lại phương pháp dùng giá trị riêng và các thành phần liên quan để phân tích và điều khiển trong hệ thống điện có dao động.

   6 p ktkt 17/11/2017 0 0

 • Nghiên cứu ảnh hưởng của hệ thống kích từ có PSS (Power System Stabilizer) đến ổn định của hệ thống điện

  Nghiên cứu ảnh hưởng của hệ thống kích từ có PSS (Power System Stabilizer) đến ổn định của hệ thống điện

  Nội dung của bài viết trình bày về sự mất ổn định trong hệ thống điện thường do phụ tải của hệ thống, đề xuất phương án nghiên cứu sử dụng hai loại hệ thống kích từ là hệ thống kích từ dùng máy phát điện xoay chiều và hệ thống kích từ tĩnh có xét đến bộ ổn định công suất PSS2A để nâng cao chất lượng điện áp, công suất máy...

   6 p ktkt 17/11/2017 0 0

 • Bài giảng Quản trị tổ chức - Chương 3

  Bài giảng Quản trị tổ chức - Chương 3

  Chương 3 Các mô hình phân tích tổ chức trình bày phân tích các tổ chức theo mô hình SWOT. Phân tích tổ chức theo mô hình 7 S, phân tích tổ chức theo mô hình 9 bước. Bài giảng được trình bày khoa học, súc tích và dễ hiểu. Chúc các bạn học tốt.

   50 p ktkt 17/11/2017 0 0

 • Bài giảng Quản trị tổ chức - Chương 5

  Bài giảng Quản trị tổ chức - Chương 5

  Chương 5 Thiết kế mới tổ chức trình bày quan niệm thiết kế mới, khái niệm thiết kế mới tổ chức. Một số mô hình thiết kế tổ chức áp dụng cho thiết kế tổ chức. Bài giảng được trình bày khoa học, súc tích và dễ hiểu. Chúc các bạn học tốt.

   26 p ktkt 17/11/2017 0 0

 • Bài giảng Quản trị tổ chức - Chương 1

  Bài giảng Quản trị tổ chức - Chương 1

  Chương 1 Tổng quan về tổ chức trình bày các khái niệm về tổ chức. Đồng thời nêu lên các khía cạnh nghiên cứu của tổ chức. Bài giảng được trình bày khoa học, súc tích và dễ hiểu. Chúc các bạn học tốt.

   47 p ktkt 17/11/2017 0 0

 • Bài giảng Quản trị tổ chức - Chương 2

  Bài giảng Quản trị tổ chức - Chương 2

  Chương 2 Phân tích tổ chức trình bày về quan niệm phân tích và phân tích tổ chức. Mục đích, vị trí, tầm quan trọng của phân tích tổ chức. Phân tích các yếu tố môi trường trong tổ chức. Bài giảng được trình bày khoa học, súc tích và dễ hiểu. Chúc các bạn học tốt.

   73 p ktkt 17/11/2017 0 0

 • Bài giảng Quản trị tổ chức - Chương 7

  Bài giảng Quản trị tổ chức - Chương 7

  Chương 7 Thiết kế hợp nhất, sát nhập tổ chức trình bày các quan niệm về thiết kế nhập, hợp nhất tổ chức. Mục đích của việc hợp nhất, sát nhập tổ chức.Đồng thời nêu lên quy trình thiết kế hợp nhất, sát nhập tổ chức. Bài giảng được trình bày khoa học, súc tích và dễ hiểu.

   17 p ktkt 17/11/2017 0 0

 • Bài giảng Quản trị tổ chức - Chương 4

  Bài giảng Quản trị tổ chức - Chương 4

  Chương 4 Khái quát chung về thiết kế tổ chức trình bày các khái niệm về thiết kế tổ chức. Cơ sở khoa học về thiết kế tổ chức. Các quan điểm về thiết kế tổ chức. Bài giảng được trình bày khoa học, súc tích và dễ hiểu. Chúc các bạn học tốt.

   43 p ktkt 17/11/2017 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số