• Bài giảng Toán rời rạc 2 - Khái niệm về đồ thị

  Bài giảng Toán rời rạc 2 - Khái niệm về đồ thị

  Bài giảng "Toán rời rạc 2 - Khái niệm về đồ thị" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa đồ thị, một số thuật ngữ cơ bản trên đồ thị vô hướng, một số thuật ngữ cơ bản trên đồ thị có hướng, một số dạng đồ thị đặc biệt. Mời các bạn cùng tham khảo.

   42 p ktkt 24/06/2020 3 0

 • Bài giảng Xây dựng và triển khai Web Service cho ứng dụng di động - Bài 4: Tương tác giữa Web Services với ứng dụng trên thiết bị di động

  Bài giảng Xây dựng và triển khai Web Service cho ứng dụng di động - Bài 4: Tương tác giữa Web Services với ứng dụng trên thiết bị di động

  Bài giảng "Xây dựng và triển khai Web Service cho ứng dụng di động - Bài 4: Tương tác giữa Web Services với ứng dụng trên thiết bị di động" trình bày các nội dung: Giới thiệu các dạng dữ liệu tương tác giữa web service với ứng dụng trên TBDĐ, tổng quan về JSON,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   36 p ktkt 24/06/2020 3 0

 • Bài giảng Toán rời rạc 2 - Tìm kiếm trên đồ thị

  Bài giảng Toán rời rạc 2 - Tìm kiếm trên đồ thị

  Bài giảng Toán rời rạc 2 - Tìm kiếm trên đồ thị cung cấp cho người học các kiến thức: Thuật toán tìm kiếm theo chiều sâu trên đồ thị, thuật toán tìm kiếm theo chiều rộng trên đồ thị, ứng dụng của thuật toán tìm kiếm theo chiều sâu, ứng dụng của thuật toán tìm kiếm theo chiều rộng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   52 p ktkt 24/06/2020 3 0

 • Bài giảng Toán rời rạc 2 - Đồ thị Euler, đồ thị Hamilton

  Bài giảng Toán rời rạc 2 - Đồ thị Euler, đồ thị Hamilton

  Bài giảng Toán rời rạc 2 - Đồ thị Euler, đồ thị Hamilton cung cấp cho người học các khái niệm, chứng minh đồ thị là Euler, thuật toán tìm chu trình Euler, kiểm nghiệm thuật toán, chứng minh đồ thị là nửa Euler,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   32 p ktkt 24/06/2020 2 0

 • Bài giảng Xây dựng và triển khai Web Service cho ứng dụng di động - Bài 2: Các công nghệ dùng để xây dựng Web Service cho ứng dụng di động (P1)

  Bài giảng Xây dựng và triển khai Web Service cho ứng dụng di động - Bài 2: Các công nghệ dùng để xây dựng Web Service cho ứng dụng di động (P1)

  Bài giảng "Xây dựng và triển khai Web Service cho ứng dụng di động - Bài 2: Các công nghệ dùng để xây dựng Web Service cho ứng dụng di động" cung cấp cho người học các kiến thức tổng quan về LinQ, hướng dẫn xây dựng Web Service dùng API RESTful Service. c

   44 p ktkt 24/06/2020 2 0

 • Bài giảng Xây dựng và triển khai Web Service cho ứng dụng di động - Bài 5: Tương tác giữa Web Services với các Web Service khác

  Bài giảng Xây dựng và triển khai Web Service cho ứng dụng di động - Bài 5: Tương tác giữa Web Services với các Web Service khác

  Bài giảng "Xây dựng và triển khai Web Service cho ứng dụng di động - Bài 5: Tương tác giữa Web Services với các Web Service khác" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu một số API thông dụng, hướng dẫn lấy dữ liệu từ các Web Service khác, bảo mật trong Web services. Mời các bạn cùng tham khảo.

   17 p ktkt 24/06/2020 4 0

 • Bài giảng Tin học đại cương: Chương 1 - Nguyễn Quang Tuyến

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 1 - Nguyễn Quang Tuyến

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 1 trình bày về "Cơ bản về công nghệ thông tin và máy tính". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Các khái niệm cơ bản; Các giai đoạn phát triễn của máy tính; Thông tin và biểu diễn thông tin trong máy tính; Cấu trúc cơ bản của máy tính;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   28 p ktkt 24/06/2020 4 0

 • Bài giảng Tin học đại cương: Chương 4 - Nguyễn Quang Tuyến

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 4 - Nguyễn Quang Tuyến

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 4 cung cấp cho người học các kiến thức: Tạo và lưu trữ một tài liệu mới, các thao tác soạn thảo văn bản, các thao tác định dạng văn bản, sử dụng các công cụ hiệu chỉnh văn bản, bảng biểu và hình ảnh,...

   80 p ktkt 24/06/2020 5 0

 • Bài giảng Tin học đại cương: Chương 5 - Nguyễn Quang Tuyến

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 5 - Nguyễn Quang Tuyến

  Chương 5 giúp người học hiểu về "Bảng tính điện tử microsoft excel". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: khởi động và giới thiệu các thành phần giao diện, các thao tác cơ bản trên bảng tính excel, định dạng bảng tính, công thức và hàm,...

   59 p ktkt 24/06/2020 3 0

 • Bài giảng Tin học đại cương: Chương 3 - Nguyễn Quang Tuyến

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 3 - Nguyễn Quang Tuyến

  Cùng nắm kiến thức Bài giảng Tin học đại cương: Chương 3 thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Khái niệm mạng máy tính; Định nghĩa mạng LAN, WAN; Mô hình khách hàng/người phục vụ; Sử dụng trình duyệt Web Internet Explorer (IE); Những khái niệm cơ bản trên Internet; Phân biệt web tĩnh, web động;...

   20 p ktkt 24/06/2020 3 0

 • Bài giảng Tin học đại cương: Chương 2 - Nguyễn Quang Tuyến

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 2 - Nguyễn Quang Tuyến

  Chương 2 giúp người học hiểu về "Sử dụng hệ điều hành windows XP". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Các khái niệm cơ bản về hệ điều hành windows; thao tác với cửa sổ; làm việc với màn hình nền desktop; quản lý tệp tin và thư mục với my computer;...Mời các cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung bài giảng.

   83 p ktkt 24/06/2020 3 0

 • Bài giảng Tin học đại cương - Tào Ngọc Minh

  Bài giảng Tin học đại cương - Tào Ngọc Minh

  Bài giảng Tin học đại cương do Tào Ngọc Minh biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng được trình bày như sau: Cơ bản về công nghệ thông tin và máy tính, sử dụng hệ điều hành windows 2000, công nghệ internet, trình soạn thảo văn bản microsoft word, bảng tính điện tử microsoft excel.

   68 p ktkt 24/06/2020 3 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số