• Bài giảng môn học Quản trị chuỗi cung ứng: Bài 1 - ThS. Nguyễn Kim Anh, ThS. Huỳnh Gia Xuyên

  Bài giảng môn học Quản trị chuỗi cung ứng: Bài 1 - ThS. Nguyễn Kim Anh, ThS. Huỳnh Gia Xuyên

  Bài giảng "Quản trị chuỗi cung ứng - Bài 1: Tổng quan về chuỗi cung ứng" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể hiểu được chuỗi cung ứng là gì và các hoạt động của nó, xác định các đối tượng khác nhau tham gia vào chuỗi cung ứng, ứng dụng của chuỗi cung ứng vào chiến lược kinh doanh của công ty.

   25 p ktkt 21/05/2018 15 3

 • Bài giảng môn học Quản trị chuỗi cung ứng: Bài 2 - ThS. Nguyễn Kim Anh, ThS. Huỳnh Gia Xuyên

  Bài giảng môn học Quản trị chuỗi cung ứng: Bài 2 - ThS. Nguyễn Kim Anh, ThS. Huỳnh Gia Xuyên

  Mục tiêu của Bài 2 - Hoạt động điều hành chuỗi cung ứng: Lập kế hoạch và nguồn cung cấp là giúp người học nắm bắt được mô hình hoạt động của chuỗi cung ứng, tín dụng và các khoản phải thu, dự báo nhu cầu trong lập kế hoạch,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   21 p ktkt 21/05/2018 12 0

 • Bài giảng môn học Quản trị kênh phân phối: Chương 7 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

  Bài giảng môn học Quản trị kênh phân phối: Chương 7 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

  Bài giảng "Quản trị kênh phân phối - Chương 7: Đánh giá hoạt động của các thành viên" cung cấp cho người học các kiến thức: Những nhân tố ảnh hưởng đến phạm vi và tần suất đánh giá, kiểm tra hoạt động của kênh, đánh giá hoạt động của thành viên. Mời các bạn cùng tham khảo.

   31 p ktkt 21/05/2018 10 0

 • Bài giảng môn học Quản trị kênh phân phối: Chương 6 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

  Bài giảng môn học Quản trị kênh phân phối: Chương 6 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

  Bài giảng "Quản trị kênh phân phối - Chương 6: Quản lý kênh phân phối" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm và bản chất của quản lý kênh phân phối, những vấn đề cơ bản về quản lý kênh phân phối, thúc đẩy hoạt động của các thành viên, sử dụng Marketing - Mix trong quản lý kênh phân phối.

   41 p ktkt 21/05/2018 11 0

 • Bài giảng môn học Quản trị chuỗi cung ứng: Bài 7 - ThS. Nguyễn Kim Anh, ThS. Huỳnh Gia Xuyên

  Bài giảng môn học Quản trị chuỗi cung ứng: Bài 7 - ThS. Nguyễn Kim Anh, ThS. Huỳnh Gia Xuyên

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Lựa chọn địa điểm theo điều kiện vĩ mô, lựa chọn địa điểm theo phương pháp cho điểm có trọng số, lựa chọn địa điểm theo phương pháp phân tích điểm hòa vốn, lựa chọn địa điểm của tổng kho theo tọa độ 2 chiều, bài toán vận tải, bài toán phân phối DRP, trò chơi phân phối bia.

   12 p ktkt 21/05/2018 9 0

 • Bài giảng môn học Quản trị chuỗi cung ứng: Bài 3 - ThS. Nguyễn Kim Anh, ThS. Huỳnh Gia Xuyên

  Bài giảng môn học Quản trị chuỗi cung ứng: Bài 3 - ThS. Nguyễn Kim Anh, ThS. Huỳnh Gia Xuyên

  Nội dung bài giảng "Chương 3 - Hoạt động điều hành chuỗi cung ứng: Sản xuất và phân phối" trình bày các nội dung: Thiết kế sản phẩm trong sản xuất, điều độ sản xuất, quản lý nhà máy trong sản xuất, quản lý đơn hàng trong phân phối,.... Mời các bạn cùng tham khảo.

   15 p ktkt 21/05/2018 10 0

 • Bài giảng môn học Quản trị chuỗi cung ứng: Bài 4 - ThS. Nguyễn Kim Anh, ThS. Huỳnh Gia Xuyên

  Bài giảng môn học Quản trị chuỗi cung ứng: Bài 4 - ThS. Nguyễn Kim Anh, ThS. Huỳnh Gia Xuyên

  Mục tiêu của bài giảng là giúp người đọc hiểu được tác động roi da – Bullwhip xảy ra như thế nào và các yếu tố liên quan khác; nguyên nhân gây ra tác động roi da trong chuỗi cung ứng; sử dụng CNTT hỗ trợ và tạo ra sự hợp tác hiệu quả trong chuỗi cung ứng.

   21 p ktkt 21/05/2018 5 0

 • Bài giảng môn học Quản trị chuỗi cung ứng: Bài 5 - ThS. Nguyễn Kim Anh, ThS. Huỳnh Gia Xuyên

  Bài giảng môn học Quản trị chuỗi cung ứng: Bài 5 - ThS. Nguyễn Kim Anh, ThS. Huỳnh Gia Xuyên

  Mục tiêu của bài giảng nhằm giúp người học sử dụng mô hình để ước lượng thị trường và chuỗi cung ứng, xác định phương pháp đo lường hiệu quả hoạt động chuỗi cung ứng của công ty, thảo luận nhiều phương pháp thu thập và trình bày dữ liệu trong quá trình đánh giá chuỗi cung ứng.... Mời các bạn cùng tham khảo.

   14 p ktkt 21/05/2018 5 0

 • Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 6 - ThS. Nguyễn Thùy Dung

  Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 6 - ThS. Nguyễn Thùy Dung

  Bài giảng Marketing ngân hàng Bài 6 trình bày các nội dung sau: Khái niệm, đặc điểm kênh phân phối ngân hàng, các loại kênh phân phối, vai trò của kênh phân phối, mục tiêu chiến lược của phân phối ngân hàng, lựa chọn kênh phân phối.

   34 p ktkt 21/05/2018 9 0

 • Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 1 - ThS. Nguyễn Thùy Dung

  Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 1 - ThS. Nguyễn Thùy Dung

  Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 1 do ThS. Nguyễn Thùy Dung biên soạn cung cấp nội dung chính như: Khái niệm, vai trò của Marketing ngân hàng, chức năng của Marketing ngân hàng, đặc điểm của Marketing ngân hàng, cơ cấu tổ chức bộ phận Marketing,...

   30 p ktkt 21/05/2018 6 0

 • Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 5 - ThS. Nguyễn Thùy Dung

  Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 5 - ThS. Nguyễn Thùy Dung

  Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 5 do ThS. Nguyễn Thùy Dung biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về giá cả dịch vụ ngân hàng, các nhân tố ảnh hưởng đến giá cả, xây dựng chiến lược giá của ngân hàng.

   31 p ktkt 21/05/2018 8 0

 • Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 3 - ThS. Nguyễn Thùy Dung

  Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 3 - ThS. Nguyễn Thùy Dung

  Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 3 trình bày về "Đo lường và lựa chọn thị trường mục tiêu cho ngân hàng". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Đo lường nhu cầu thị trường, phân đoạn thị trường, chọn thị trường mục tiêu cho ngân hàng.

   42 p ktkt 21/05/2018 8 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số