• Sổ tay hướng dẫn hệ thống BSCL

  Sổ tay hướng dẫn hệ thống BSCL

  Sổ tay hướng dẫn hệ thống BSCL có nội dung chia làm 5 phần trình bày về: Phần 1 vấn đề hiểu chiến lược thực hiện BSCI, phần 2 hiểu kiểm toán BSCI đối với kiểm toán viên... Sổ tay hướng dẫn hệ thống BSCI là tài liệu tham khảo cần thiết để làm rõ bất kỳ sự nghi ngờ hoặc mối quan ngại nào, đặc biệt được khuyến nghị cho bộ phận...

   359 p ktkt 17/11/2018 10 0

 • Tóm tắt một số loại nghiên cứu thị trường

  Tóm tắt một số loại nghiên cứu thị trường

  Nội dung tài liệu Tóm tắt một số loại nghiên cứu thị trường trình bày mục đích của việc nghiên cứu thị trường, các loại nghiên cứu thị trường và các loại nghiên cứu thị trường cụ thể (nghiên cứu hành vi thái độ, nghiên cứu phân khúc thị trường, nghiên cứu định vị, nghiên cứu quản lý và phát triển sản phẩm, phân tích độ nhạy về...

   11 p ktkt 17/11/2018 5 0

 • Nguyên lý kế toán

  Nguyên lý kế toán

  Tài liệu "Nguyên lý kế toán" có kết cấu nội dung gồm 7 chương: Bản chất và đối tượng kế toán, bảng cân đối kế toán và báo cáo kết qua sản xuất kinh doanh, tài khoan ghi sổ kép, tính giá các đối tượng kế toán, chứng từ kế toán kiểm kê, kế toán các nghiệp vụ chủ yếu, sổ kế toán kỹ thuật ghi sổ kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

   36 p ktkt 17/11/2018 5 0

 • Hướng dẫn viết đề tài kiểm toán 2012

  Hướng dẫn viết đề tài kiểm toán 2012

  Bạn có thể chọn bất kỳ đề tài nào thuộc phạm vi kiểm toán (tham khảo các đề tài gợi ý bên dưới). Bạn có thể chọn đề tài theo yêu cầu hay gợi ý của công ty kiểm toán hoặc giáo viên hướng dẫn. Nếu được và trong khả năng của mình, bạn nên chọn những đề tài mới lạ để nghiên ,Các lĩnh vực có thể chọn đề tài Các lĩnh vực để...

   14 p ktkt 17/11/2018 4 0

 • Bài viết sau đây tập trung nghiên cứu vai trò của kế toán trách nhiệm đối với các doanh nghiệp lớn và hướng vận dụng kế toán trách nhiệm đối với các doanh nghiệp có quy mô lớn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

  Bài viết sau đây tập trung nghiên cứu vai trò của kế toán trách nhiệm đối với các doanh nghiệp lớn và hướng vận dụng kế toán trách nhiệm đối với các doanh nghiệp có quy mô lớn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

  Bài viết sau đây tập trung nghiên cứu vai trò của kế toán trách nhiệm đối với các doanh nghiệp lớn và hướng vận dụng kế toán trách nhiệm đối với các doanh nghiệp có quy mô lớn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

   8 p ktkt 17/11/2018 9 0

 • Một số đánh giá về việc vận dụng mô hình kế toán quản trị chi phí ở một số nước trên thế giới

  Một số đánh giá về việc vận dụng mô hình kế toán quản trị chi phí ở một số nước trên thế giới

  Thực tế áp dụng các mô hình kế toán quản trị chi phí tại các quốc gia trên thế giới rất phong phú. Mặc dù các lý thuyết kế toán quản trị chi phí có sự phát triển từ các mô hình truyền thống tới các mô hình hiện đại, nhưng trên thực tế các mô hình kế toán quản trị chi phí truyền thống vẫn đang được áp dụng phổ biến ở nhiều nơi, nhất...

   5 p ktkt 17/11/2018 7 0

 • VAS – So sánh với IAS/IFRS

  VAS – So sánh với IAS/IFRS

  Bài viết này nhằm so sánh sự khác biệt giữa chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) với chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS/IFRS), liên quan đến 10 chuẩn mực kế toán chủ yếu có ảnh hưởng quan trọng đến báo cáo tài chính. Kết quả phân tích cho thấy mức độ so sánh chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) bình quân là 60%. Như vậy, tồn tại một khoảng cách đáng...

   10 p ktkt 17/11/2018 8 0

 • Lựa chọn phần mềm kế toán trong doanh nghiệp: Mối quan hệ giữa kỹ thuật lựa chọn và kết quả lựa chọn phần mềm

  Lựa chọn phần mềm kế toán trong doanh nghiệp: Mối quan hệ giữa kỹ thuật lựa chọn và kết quả lựa chọn phần mềm

  Trong quá trình lựa chọn PMKT, doanh nghiệp cần quan tâm đến bốn vấn đề gồm: tiêu chí, phương pháp, kỹ thuật và phần mềm/ công cụ hỗ trợ lựa chọn phần mềm. Bài viết này tập trung kiểm định mối quan hệ giữa kỹ thuật lựa chọn PMKT với kết quả lựa chọn phần mềm và đặc điểm của doanh nghiệp.

   13 p ktkt 17/11/2018 6 0

 • Bộ công thức và bài tập phần chi phí vốn doanh nghiệp

  Bộ công thức và bài tập phần chi phí vốn doanh nghiệp

  Bộ công thức và bài tập phần chi phí vốn doanh nghiệp trình bày công thức tính về chi phí Nợ trước thuế gồm có chi phí vốn cổ phiếu ưu tiên, chi phiếu vốn cổ phiếu thường mới và các bài tập liên quan giúp các bạn thực hành. Mời các bạn tham khảo

   8 p ktkt 17/11/2018 5 0

 • Nâng cao hiệu quả quản lý chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trên cơ sở thông tin kế toán tại các doanh nghiệp sản xuất xi măng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

  Nâng cao hiệu quả quản lý chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trên cơ sở thông tin kế toán tại các doanh nghiệp sản xuất xi măng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

  Quản lý chi phí là một phần của các chiến lược tăng trưởng kinh doanh nhằm tiết kiệm chi phí và tạo ra các ưu thế cạnh tranh rõ rệt trên thị trường. Người quản lý doanh nghiệp cần phải nắm các thông tin về chi phí để ra quyết định. Đối với các doanh nghiệp sản xuất xi măng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, việc tìm giải pháp tối ưu về quản...

   10 p ktkt 17/11/2018 7 0

 • Năng suất lao động của công ty thủy nông và đề xuất cách tính định biên

  Năng suất lao động của công ty thủy nông và đề xuất cách tính định biên

  Trong bài tác giả phân tích thực trạng, xác định cơ hội và thách thức cho việc tăng năng suất lao động ở các công ty thủy nông. Tiếp đến là đề xuất cách tính định biên cho công ty thủy nông ở 3 vùng kinh tế cho đến năm 2025.

   8 p ktkt 17/11/2018 0 0

 • Xác định nhu cầu xây dựng nhãn hiệu tập thể của hộ trồng cà phê huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên

  Xác định nhu cầu xây dựng nhãn hiệu tập thể của hộ trồng cà phê huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên

  Bài viết nghiên cứu này được thực hiện nhằm: Đánh giá thực trạng sản xuất và tiêu thụ cà phê của huyện Mường Ảng; xác định nhu cầu xây dựng nhãn hiệu tập thể của hộ trồng cà phê ở huyện Mường Ảng; phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu tham gia xây dựng nhãn hiệu tập thể cà phê huyện Mường Ảng của hộ trồng cà phê trên...

   9 p ktkt 17/11/2018 1 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số