• Ebook Mastering ASP.NET Core 2.0_ MVC - Ricardo Peres: Làm chủ Asp.net core 2.0

  Ebook Mastering ASP.NET Core 2.0_ MVC - Ricardo Peres: Làm chủ Asp.net core 2.0

  ASP.NET là một khung công tác web nguồn mở xây dựng các ứng dụng và dịch vụ web hiện đại. Cuốn sách này là hướng dẫn một cửa của bạn về các tính năng mới của ASP.NET Core 2.0, bao gồm các API web và MVC. Chúng tôi bắt đầu với một tổng quan ngắn gọn về những điều cơ bản, đưa bạn qua mô hình MVC, nền tảng, phụ thuộc và khung công tác. Chúng...

   691 p ktkt 31/10/2018 17 0

 • Ebook JavaScript for .NET Developers: JavaScript cho các nhà phát triển .NET

  Ebook JavaScript for .NET Developers: JavaScript cho các nhà phát triển .NET

  Nếu bạn muốn cải thiện khả năng đáp ứng hoặc UX trong các ứng dụng ASP.NET của bạn, JavaScript có thể là một trình tiết kiệm cuộc sống. Trong một thời đại mà các hoạt động phía máy chủ đã chuyển sang máy khách, việc có thể xử lý JavaScript với sự tự tin và lưu loát là rất quan trọng đối với các nhà phát triển ASP.NET. Không có điểm cố...

   447 p ktkt 31/10/2018 22 0

 • Ebook Skills for the TOEIC test listening and reading

  Ebook Skills for the TOEIC test listening and reading

  Book Skills for the TOEIC test listening and reading brings you a full tutorial on reading and listening in Toeic. Use this book to make the toeic toeic training materials to improve your score and skills using the language.

   256 p ktkt 26/10/2018 15 0

 • Lecture Mechanics of materials (Third edition) - Chapter 10: Columns

  Lecture Mechanics of materials (Third edition) - Chapter 10: Columns

  The following will be discussed in this chapter: Stability of structures, euler’s formula for pin-ended beams, extension of euler’s formula, eccentric loading, the secant formula, design of columns under centric load, design of columns under an eccentric load.

   24 p ktkt 22/10/2018 10 0

 • Lecture Mechanics of materials (Third edition) - Chapter 11: Energy methods

  Lecture Mechanics of materials (Third edition) - Chapter 11: Energy methods

  The following will be discussed in this chapter: Strain energy, strain energy density, elastic strain energy for normal stresses, strain energy for shearing stresses, strain energy for a general state of stress, design for impact loads, work and energy under a single load,...

   31 p ktkt 22/10/2018 10 0

 • Lecture Mechanics of materials (Third edition) - Chapter 8: Principle stresses under a given loading

  Lecture Mechanics of materials (Third edition) - Chapter 8: Principle stresses under a given loading

  Lecture Mechanics of materials (Third edition) - Chapter 8: Principle stresses under a given loading. In chapter 8, you will learn how to determine the stress in a structural member or machine element due to a combination of loads and how to find the corresponding principal stresses and maximum shearing stress.

   25 p ktkt 22/10/2018 11 0

 • Lecture Mechanics of materials (Third edition) - Chapter 9: Deflection of beams

  Lecture Mechanics of materials (Third edition) - Chapter 9: Deflection of beams

  The following will be discussed in this chapter: Deformation of a beam under transverse loading, equation of the elastic curve, direct determination of the elastic curve from the load di, statically indeterminate beams, application of superposition to statically indeterminate, moment-area theorems,...

   34 p ktkt 22/10/2018 10 0

 • Lecture Mechanics of materials (Third edition) - Chapter 6: Shearing stresses in beams and thinwalled members

  Lecture Mechanics of materials (Third edition) - Chapter 6: Shearing stresses in beams and thinwalled members

  The following will be discussed in this chapter: Introduction, shear on the horizontal face of a beam element, determination of the shearing stress, longitudinal shear on a beam element of arbitrary shape, shearing stresses in thin-walled members, unsymmetric loading of thin-walled members.

   26 p ktkt 22/10/2018 10 0

 • Lecture Mechanics of materials (Third edition) - Chapter 7: Transformations of stress and strain

  Lecture Mechanics of materials (Third edition) - Chapter 7: Transformations of stress and strain

  The following will be discussed in this chapter: Introduction, transformation of plane stress, principal stresses, maximum shearing stress, mohr’s circle for plane stress, general state of stress, application of mohr’s circle to the three- dimensional analysis of stress, yield criteria for ductile materials under plane stress, fracture criteria for brittle materials under plane stress, stresses in thin-walled pressure vessels.

   40 p ktkt 22/10/2018 11 0

 • Lecture Mechanics of materials (Third edition) - Chapter 4: Pure bending

  Lecture Mechanics of materials (Third edition) - Chapter 4: Pure bending

  The following will be discussed in this chapter: Pure bending, other loading types, symmetric member in pure bending, bending deformations, strain due to bending, beam section properties, properties of american standard shapes, deformations in a trans verse cross section, bending of members made of several materials,...

   42 p ktkt 22/10/2018 12 0

 • Lecture Mechanics of materials (Third edition) - Chapter 5: Analysis and design of beams for bending

  Lecture Mechanics of materials (Third edition) - Chapter 5: Analysis and design of beams for bending

  Lecture Mechanics of materials (Third edition) - Chapter 5: Analysis and design of beams for bending. The following will be discussed in this chapter: Introduction; shear and bending moment diagrams; relations among load, shear, and bending moment; design of prismatic beams for bending.

   22 p ktkt 22/10/2018 13 0

 • Lecture Mechanics of materials (Third edition) - Chapter 1: Introduction - Concept of stress

  Lecture Mechanics of materials (Third edition) - Chapter 1: Introduction - Concept of stress

  Lecture Mechanics of materials (Third edition) - Chapter 1 "Introduction - Concept of stress". The main contents of the chapter consist of the following: Concept of stress, review of statics, structure free-body diagram, component free-body diagram, method of joints, stress analysis, design,...

   25 p ktkt 22/10/2018 9 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số