• Pandas for everyone: Pandas cho mọi người

  Pandas for everyone: Pandas cho mọi người

  Hướng dẫn này dạy mọi thứ bạn cần để bắt đầu với lập trình Python cho lĩnh vực phân tích dữ liệu đang phát triển nhanh chóng. Daniel Chen liên kết chặt chẽ từng khái niệm mới với các ví dụ phù hợp, dễ áp dụng từ phân tích dữ liệu hiện đại giúp người mới đến ngày nay tìm hiểu cả Python và bộ công cụ khoa học dữ liệu phổ biến của...

   1032 p ktkt 26/09/2018 1 0

 • Real-Time Web Application Development:Phát triển ứng dụng web theo thời gian thực: Với ASP.NET Core, SignalR, Docker và Azure

  Real-Time Web Application Development:Phát triển ứng dụng web theo thời gian thực: Với ASP.NET Core, SignalR, Docker và Azure

  Thiết kế, phát triển và triển khai một ứng dụng web trong thế giới thực bằng cách tận dụng các công nghệ mã nguồn mở hiện đại. Cuốn sách này cho bạn thấy cách sử dụng ASP.NET Core để xây dựng các ứng dụng web đa nền tảng cùng với SignalR để làm phong phú thêm ứng dụng bằng cách cho phép giao tiếp thời gian thực giữa máy chủ và máy khách....

   607 p ktkt 26/09/2018 4 1

 • Front-end Development with ASP.NET Core, Angular, and Bootstrap: Phát triển Front-end với ASP.NET Core, Angular và Bootstrap

  Front-end Development with ASP.NET Core, Angular, and Bootstrap: Phát triển Front-end với ASP.NET Core, Angular và Bootstrap

  Cuốn sách này cho bạn thấy cách tích hợp ASP.NET Core với Angular, Bootstrap và các khuôn khổ tương tự, với một chút jQuery Mobile, Nuget, triển khai liên tục, các phụ thuộc Bower và các hệ thống xây dựng Gulp / Grunt, bao gồm phát triển ngoài Windows trên Mac và Linux . Với hướng dẫn rõ ràng, súc tích và hiểu biết chuyên môn, hướng dẫn này là một nguồn tài...

   281 p ktkt 20/09/2018 5 0

 • Building Web Applications with Visual Studio 2017: Xây dựng các ứng dụng web với Visual Studio 2017

  Building Web Applications with Visual Studio 2017: Xây dựng các ứng dụng web với Visual Studio 2017

  Tìm hiểu cách xây dựng các ứng dụng web từ ba MVP của Microsoft. Sau khi xây dựng lớp ứng dụng dữ liệu bằng Entity Framework Core và dịch vụ RESTful bằng ASP.NET Core, bạn sẽ xây dựng ứng dụng web phía khách ba cách: đầu tiên, sử dụng ASP.NET Core, sau đó sử dụng Angular 2, và cuối cùng, sử dụng Phản ứng. Bạn sẽ có thể so sánh và tương phản các khung...

   418 p ktkt 20/09/2018 6 1

 • Beginning Entity Framework Core 2.0: Bắt đầu khuôn khổ thực thể 2.0

  Beginning Entity Framework Core 2.0: Bắt đầu khuôn khổ thực thể 2.0

  Sử dụng công cụ Entity Framework Core 2.0 có giá trị trong ASP.NET và .NET Framework để loại bỏ tedium xung quanh việc truy cập cơ sở dữ liệu và dữ liệu mà chúng chứa. Entity Framework Core 2.0 đơn giản hóa việc truy cập vào các cơ sở dữ liệu quan hệ như SQL Server thường được triển khai trong các thiết lập của công ty. Bằng cách loại bỏ mã truy cập dữ...

   345 p ktkt 20/09/2018 6 0

 • Public Relations Strategy, 3rd Edition-2010

  Public Relations Strategy, 3rd Edition-2010

  PR strategy in a management context, a core governance role, a celebrity driven society, employees as ambassadors...

   210 p ktkt 05/09/2018 12 0

 • Creative Problem Solving: Taking imagination through action

  Creative Problem Solving: Taking imagination through action

  Creative problem solving and innovation is regardued as a mystery by many people, something that one or two unique individuals can seek to do while more mundane minds stick to the daily grind

   0 p ktkt 05/09/2018 9 0

 • Succeed in TOEIC

  Succeed in TOEIC

  Đây là bộ sách hiếm và hữu ích cho việc tự học và ôn thi TOEIC để đạt kết quả cao. Được chọn là bộ sách ôn luyện thi chính thức bởi nhiều trung tâm ngoại ngữ.Với cấu trúc 10 bài full tests thực tế, cuốn sách này giúp các bạn sinh viên có được sự đánh giá khách quan và năng lực bản thân cũng như cải thiện kĩ năng làm bài để có được...

   267 p ktkt 04/09/2018 22 1

 • David's Strategic Management Concepts and Cases 13e

  David's Strategic Management Concepts and Cases 13e

  The nature of strategic management, the business vision and mission, the external assessment, the internal assessment, strategies in action, strategy analysis and choice, implementing strategies- management and operations issues,...and other contents. Strategy review, evaluation, and control; business ethics social responsibility/environmental sustainability; global international issues, how to prepare and present a case analysis.

   694 p ktkt 31/08/2018 11 1

 • ASP.NET Core Recipes, 2nd Edition

  ASP.NET Core Recipes, 2nd Edition

  ASP.NET Core Recipes là một hướng dẫn thiết thực cho các nhà phát triển tạo các ứng dụng web hiện đại, cắt giảm các phức tạp của ASP.NET, jQuery, React và HTML5 để cung cấp các giải pháp đơn giản cho các vấn đề phát triển web phổ biến bằng các phương pháp đã được chứng minh dựa trên các phương pháp hay nhất…

   447 p ktkt 29/08/2018 31 3

 • ASP.NET Core in Action

  ASP.NET Core in Action

  ASP.NET Core in Action mở ra thế giới phát triển web đa nền tảng với .NET. Bạn sẽ bắt đầu với một khóa học bị lỗi trong .NET Core, ngay lập tức cắt dây giữa ASP.NET và Windows. Sau đó, bạn sẽ bắt đầu xây dựng các ứng dụng web tuyệt vời từng bước, có hệ thống thêm các tính năng cần thiết như đăng nhập, cấu hình, tiêm phụ thuộc và các thành...

   714 p ktkt 29/08/2018 22 2

 • Ebook Từ điển kỹ thuật Mỏ Anh - Việt: Phần 2 - NXB Khoa học và Kỹ thuật

  Ebook Từ điển kỹ thuật Mỏ Anh - Việt: Phần 2 - NXB Khoa học và Kỹ thuật

  Ebook "Từ điển kỹ thuật Mỏ Anh - Việt: Phần 2" nối tiếp phần 1 trình bày các thuật ngữ kỹ thuật Anh Việt dùng trong ngành Mỏ được trình bày và xắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái tiếng Anh bắt đầu từ vần M. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Mỏ địa chất tham khảo làm tư liệu học tập. Mời các bạn cùng xem nội...

   288 p ktkt 30/01/2018 103 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số