• Giáo trình Kế toán quản trị

  Giáo trình Kế toán quản trị

  Giáo trình Kế toán quản trị cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung về kế toán quản trị, chi phí và phân loại chi phí, tính giá thành trong doanh nghiệp, dự toán tổng thể doanh nghiệp, kiểm soát doanh thu và chi phí phân tích mối quan hệ chi phí - sản lượng - lợi nhuận. Mời các bạn cùng tham khảo.

   188 p ktkt 26/08/2017 2 0

 • Ebook Luyện nói tiếng Anh như người bản ngữ

  Ebook Luyện nói tiếng Anh như người bản ngữ

  Ebook Luyện nói tiếng Anh như người bản ngữ được biên soạn giới thiệu tới các bạn những mẫu câu được sử dụng nhiều trong bối cảnh giao tiếp. Đặc biệt với những tình huống được đưa ra phù hợp với bối cảnh hằng ngày giúp bạn có thể học và nắm bắt kiến thức, phương pháp học tiếng Anh tốt hơn.

   123 p ktkt 26/08/2017 3 0

 • Ebook Phục hận Toeic tổng hợp mẹo các part trong đề thi Toeic

  Ebook Phục hận Toeic tổng hợp mẹo các part trong đề thi Toeic

  Ebook Phục hận Toeic tổng hợp mẹo các part trong đề thi Toeic gồm có 7 chương sẽ giúp các bạn ôn tập và phân tích câu trả lời và nắm được cấu trúc của đề thi. Mời các bạn cùng tham khảo!

   50 p ktkt 26/08/2017 5 0

 • Mối quan hệ giữa chi tiêu công và tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2008-2012

  Mối quan hệ giữa chi tiêu công và tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2008-2012

  Bài viết tìm hiểu mối quan hệ giữa quy mô chi tiêu công và tốc độ tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn khủng hoảng tài chính toàn cầu, sử dụng phương pháp phân tích hồi quy sử dụng mô hình có tác động cố định, với dữ liệu bảng của 65 quốc gia trong khoảng thời gian 2008-2012.

   8 p ktkt 26/08/2017 3 0

 • Thương mại Việt Nam và các nước RCEP: Tăng trưởng và thay đổi cơ cấu thương mại

  Thương mại Việt Nam và các nước RCEP: Tăng trưởng và thay đổi cơ cấu thương mại

  Bài viết phân tích các xu hướng và những thay đổi gần đây trong quan hệ thương mại giữa Việt Nam và các nước RCEP. Kết quả cho thấy tăng trưởng nhanh trong xuất khẩu sang các thị trường RCEP, đặc biệt là xuất khẩu nông sản và các sản phẩm chế tạo. Tăng trưởng xuất khẩu đi kèm với sự dịch chuyển rõ rệt trong cơ cấu xuất khẩu từ nhiên...

   9 p ktkt 26/08/2017 0 0

 • Đánh giá tác động theo ngành của Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EU: Sử dụng các chỉ số thương mại

  Đánh giá tác động theo ngành của Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EU: Sử dụng các chỉ số thương mại

  Bài viết sử dụng các chỉ số thương mại để đánh giá tác động theo ngành của EVFTA. Kết quả cho thấy trong giai đoạn 2001-2015, kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu của Việt Nam với EU đều gia tăng vững chắc; thương mại giữa Việt Nam và EU chủ yếu mang tính liên ngành do cơ cấu xuất nhập khẩu, lợi thế so sánh và chuyên môn hóa xuất khẩu của hai...

   11 p ktkt 26/08/2017 0 0

 • Phân tích sự tương tác giữa các thị trường trong chuỗi giá trị cá tra Việt Nam

  Phân tích sự tương tác giữa các thị trường trong chuỗi giá trị cá tra Việt Nam

  Bài nghiên cứu sử dụng phân tích kinh tế lượng qua kiểm định đồng liên kết và mô hình hiệu chỉnh sai số để xác định mối liên hệ giá giữa các thị trường khác nhau trong chuỗi giá trị của cá tra ở Việt Nam. Kết quả chỉ ra rằng, tác động của giá cá tra xuất khẩu và giá bán sỉ tại chợ đối với giá bán tại trại nuôi là không có ý nghĩa...

   7 p ktkt 26/08/2017 1 0

 • Tác động của quảng cáo, khuyến mãi đến tài sản thương hiệu Trường hợp ngành siêu thị hàng tiêu dùng tại Huế

  Tác động của quảng cáo, khuyến mãi đến tài sản thương hiệu Trường hợp ngành siêu thị hàng tiêu dùng tại Huế

  Nghiên cứu này được tiến hành nhằm nhận diện các thành phần cấu thành tài sản thương hiệu định hướng khách hàng cho ngành siêu thị bán lẻ hàng tiêu dùng ở Huế, đồng thời kiểm định sự tác động của quảng cáo, khuyến mãi đến các thành phần tài sản thương hiệu vừa được xác định.

   10 p ktkt 26/08/2017 2 0

 • Mối quan hệ giữa quốc tế hóa và hiệu quả kinh doanh - Trường hợp doanh nghiệp dịch vụ ở Indonesia

  Mối quan hệ giữa quốc tế hóa và hiệu quả kinh doanh - Trường hợp doanh nghiệp dịch vụ ở Indonesia

  Bài viết phân tích mối quan hệ giữa mức độ quốc tế hóa và hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp ngành dịch vụ ở Indonesia. Hàm ý của nghiên cứu là cơ sở giúp các nhà hoạch định chính sách có giải pháp hỗ trợ tích cực hơn cho các doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, đồng thời giúp các doanh nghiệp có định hướng chiến...

   9 p ktkt 26/08/2017 1 0

 • Phản ứng của thị trường với thông báo thay đổi cổ phiếu trong danh mục quỹ VNM ETF trên thị trường chứng khoán Việt Nam

  Phản ứng của thị trường với thông báo thay đổi cổ phiếu trong danh mục quỹ VNM ETF trên thị trường chứng khoán Việt Nam

  Bài viết sử dụng dữ liệu thu thập trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2009-2015 và phương pháp nghiên cứu sự kiện để xem xét phản ứng của thị trường thông qua giá cổ phiếu với thông báo thay đổi cổ phiếu và tỷ trọng trong danh mục quỹ Market Vectors Vietnam ETF (VNM).

   10 p ktkt 26/08/2017 0 0

 • Quản trị rủi ro tài chính trong các doanh nghiệp Việt Nam

  Quản trị rủi ro tài chính trong các doanh nghiệp Việt Nam

  Bài viết phản ánh thực trạng quản trị rủi ro tài chính trong doanh nghiệp phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, thông qua quy trình gồm: nhận diện, đo lường và kiểm soát rủi ro tài chính. Bên cạnh đó, các khía cạnh về thông tin và truyền thông liên quan tới rủi ro, mức độ tham gia của hội đồng quản trị và bộ phận kiểm...

   9 p ktkt 26/08/2017 2 0

 • Mối quan hệ giữa mức độ thỏa mãn công việc và sự gắn kết của nhân viên với tổ chức: Trường hợp VNPT Cần Thơ

  Mối quan hệ giữa mức độ thỏa mãn công việc và sự gắn kết của nhân viên với tổ chức: Trường hợp VNPT Cần Thơ

  Bài viết phân tích ảnh hưởng của mức độ thỏa mãn công việc đến sự gắn kết tổ chức của nhân viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) - Chi nhánh Cần Thơ. Tác giả sử dụng mô hình thỏa mãn công việc và gắn kết tổ chức để phát triển các giả thuyết nghiên cứu liên quan. Mời các bạn cùng tham khảo.

   12 p ktkt 26/08/2017 1 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số