• Giáo trình Nguyên lý Kế toán

  Giáo trình Nguyên lý Kế toán

  Giáo trình bao gồm 7 chương: bản chất và đối tượng của Kế toán, bảng cân đối Kế toán và báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tài khoản và ghi sổ kép, tính giá trị các đối tượng Kế toán, chứng từ Kế toán và kiểm kê, Kế toán các nghiệp vụ chủ yếu trong doanh nghiệp, số Kế toán - kỹ thuật ghi số Kế toán. Để nắm chi tiết...

   31 p ktkt 21/08/2019 84 1

 • Giáo trình Kế toán quản trị

  Giáo trình Kế toán quản trị

  Tài liệu gồm các nội dung chính: Những vấn đề chung về kế toán quản trị, tính giá thành trong doanh nghiệp, dự toán tổng thể doanh nghiệp, kiểm soát doanh thu và chi phí, phân tích mối quan hệ chi phí - sản lượng - lợi nhuận, kiểm soát doanh thu và chi phí, phân tích mối quan hệ chi phí sản lượng và lợi nhuận... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội...

   173 p ktkt 21/08/2019 47 0

 • Bài thực hành thảo luận môn Pháp luật đại cương

  Bài thực hành thảo luận môn Pháp luật đại cương

  Bài thực hành thảo luận môn "Pháp luật đại cương" cung cấp cho con bạn những câu hỏi bài tập về pháp luật đại cương như: Trách nhiệm của công dân trong việc phòng chống tham nhũng, tham gia phòng, chống tham nhũng thông qua ban thanh tra nhân dân, tổ chức mà mình là thành viên... Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

   18 p ktkt 21/08/2019 33 0

 • Giáo trình môn Pháp luật đại cương câu hỏi học tập và thảo luận - Chương 1: Lý luận chung về nhà nước

  Giáo trình môn Pháp luật đại cương câu hỏi học tập và thảo luận - Chương 1: Lý luận chung về nhà nước

  Giáo trình gồm các câu hỏi học tập và thảo luận của các bài học trong môn Pháp luật đại cương như: lý luận chung về nhà nước, khái quát về nhà nước, kiểu nhà nước và hình thức nhà nước, lý luận chung về pháp luật, hệ thống pháp luật, quan hệ pháp luậtvà vi phạm pháp luật, quan hệ pháp luật, vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý......

   20 p ktkt 21/08/2019 35 0

 • Bài giảng Pháp luật đại cương

  Bài giảng Pháp luật đại cương

  Bài giảng gồm 7 bài học: một số vấn đề cơ bản về nhà nước, luật nhà nước (luật Hiến pháp) - Hiến pháp 1992, ý thức pháp luật và pháp chế xã hội chủ nghĩa, thực hiện pháp luật và vi phạm pháp luật, một số vấn đề cơ bản về pháp luật, luật lao động, luật hành chính. Mời các bạn cùng tham khảo Bài giảng để nắm chi tiết kiến thức.

   32 p ktkt 21/08/2019 33 0

 • Đề cương chi tiết môn Pháp luật đại cương

  Đề cương chi tiết môn Pháp luật đại cương

  Tài liệu cung cấp đề cương chi tiết của môn Pháp luật đại cương bao gồm các bài: một số vấn đề về nhà nước và pháp luật, hệ thống pháp luật và quan hệ pháp luật, bản chất nhà nước, những vấn đề cơ bản về pháp luật, vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý, luật nhà nước... Mời các bạn cùng tham khảo đề cương để hệ thống các...

   46 p ktkt 21/08/2019 32 0

 • Giáo trình Viết và đọc tên thuốc

  Giáo trình Viết và đọc tên thuốc

  Giáo trình được vận dụng các quy định của DCI Latin vào chương trình đào tạo dược sĩ trung học (DSTH) dùng làm tài liệu giảng dạy của giáo viên và học tập của học sinh dược sĩ trung học. Nội dung giáo trình gồm 2 phần: viết và đọc tên thuốc bằng tiếng Latin, viết và đọc tên thuốc bằng tiếng Việt theo DCI Latin. Mời các bạn cùng tham khảo giáo...

   65 p ktkt 25/07/2019 14 0

 • Tài liệu hướng dẫn kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng

  Tài liệu hướng dẫn kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng

  "Tài liệu hướng dẫn kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng" có nội dung hướng dẫn về cách lập hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn lập hồ sơ khai thuế đối với người nộp thuế theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu - mẫu số, hướng dẫn nộp thuế giá trị gia tăng, thủ tục và địa điểm nộp thuế,... Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

   42 p ktkt 28/06/2019 47 0

 • Bài giảng Một số vấn đề cơ bản của kiểm toán

  Bài giảng Một số vấn đề cơ bản của kiểm toán

  Kiểm toán là quá trình mà theo đó một cá nhân độc lập, có thẩm quyền thu thập và đánh giá các bằng chứng về các thông tin số lượng có liên quan đến một tổ chức kinh tế cụ thể nhằm mục đích xác định và báo cáo mức độ phù hợp giữa các thông tin số lượng đó với các chuẩn mực đã được xây dựng. Bài giảng nêu lên 1 số vấn đề cơ...

   34 p ktkt 28/06/2019 33 0

 • Gian lận và sai sót trong kiểm toán - Th.S Nguyễn Thị Hồng Minh

  Gian lận và sai sót trong kiểm toán - Th.S Nguyễn Thị Hồng Minh

  Trong quá trình kiểm toán luôn tìm ẩn những gian lận và sai sót không phát hiện được và làm lệch báo cáo tài chính. Tài liệu gồm 3 phần, phần 1: Gian lận và sai sót trong kiểm toán, phần 2: Thực trạng gian lận và sai sót trong kiểm toán hiện nay, phần 3: Những giải pháp nhằm hạn chế các hành vi sai phạm trong kiểm toán. Cùng tham khảo tài liệu để có...

   31 p ktkt 28/06/2019 36 0

 • Bài giảng môn Kiểm toán căn bản - NCS.ThS. Phan Thanh Hải

  Bài giảng môn Kiểm toán căn bản - NCS.ThS. Phan Thanh Hải

  Sau khi nghiên cứu chương này, người học có thể: Làm rõ các khái niệm liên quan đến các từ khóa sau: Kiểm tra, kiểm soát, thanh tra, nổi kiểm, ngoại kiểm, hiệu quả, hiệu năng...; Hiểu được phương pháp và vai trò của kiểm tra kế toán trong xã hội ngày nay.

   233 p ktkt 28/06/2019 43 0

 • Bài tập môn Kế toán tài chính 2

  Bài tập môn Kế toán tài chính 2

  Bài tập Kế toán tài chính 2 cung cấp những bài tập trong môn Kế toán tài chính. Tài liệu giúp các bạn biết được các dạng bài tập được ra trong môn học này cũng như trau dồi kỹ năng giải bài tập của mình. Tài liệu phục vụ cho các bạn chuyên ngành Kế toán và những ngành có liên quan.

   30 p ktkt 28/06/2019 46 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số