• Bài giảng Công tác văn thư trong các cơ quan tổ chức Đảng tổ chức chính trị xã hội - TS. Nguyễn Lệ Nhung

  Bài giảng Công tác văn thư trong các cơ quan tổ chức Đảng tổ chức chính trị xã hội - TS. Nguyễn Lệ Nhung

  Bài giảng "Công tác văn thư trong các cơ quan tổ chức Đảng tổ chức chính trị xã hội" nhằm giúp các bạn nắm được những kiến thức cơ bản về công tác văn thư trong các cơ quan tổ chức Đảng tổ chức chính trị xã hội để từ đó giúp các bạn biết được những thao tác cụ thể để thực hành trong thực tế.

   32 p ktkt 25/03/2019 29 0

 • Bài giảng Công tác văn thư lưu trữ trong các cơ quan Đảng

  Bài giảng Công tác văn thư lưu trữ trong các cơ quan Đảng

  Môn học này sử dụng nhiều kiến thức lý luận và nghiệp vụ về công tác văn thư, lưu trữ và một số kiến thức khác. Cụ thể là những kiến thức lý luận về công tác văn thư, công tác lưu trữ; thực tế công tác văn thư, công tác lưu trữ hiện nay; hệ thống văn bản quản lý nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ... Mời các bạn cùng xem qua tài...

   15 p ktkt 25/03/2019 29 0

 • Bài giảng Công tác văn thư lưu trữ doanh nghiệp

  Bài giảng Công tác văn thư lưu trữ doanh nghiệp

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Một số vấn đề chung về doanh nghiệp và tài liệu lưu trữ trong các doanh nghiệp, tổ chức quản lý và quy trình nghiệp vụ lưu trữ trong doanh nghiệp,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham...

   123 p ktkt 25/03/2019 28 1

 • Bài giảng Công tác văn thư

  Bài giảng Công tác văn thư

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Những hiểu biết chung về công tác văn thư, văn bản quản lý nhà nước, thể thức văn bản quản lý nhà nước, tổ chức quản lý và giải quyết văn bản,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng...

   58 p ktkt 25/03/2019 25 0

 • Bài giảng Nghiệp vụ văn thư

  Bài giảng Nghiệp vụ văn thư

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Những hiểu biết chung về công tác văn thư, văn bản quản lý nhà nước, thể thức văn bản quản lý nhà nước, tổ chức quản lý và giải quyết văn bản,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng...

   58 p ktkt 25/03/2019 26 0

 • Bài giảng Kỹ thuật đo lường: Chương 4

  Bài giảng Kỹ thuật đo lường: Chương 4

  Chương 4: Chuyển đổi đo lường thuộc bài giảng "Kỹ thuật đo lường", trong chương này bày các nội dung sau: khái niệm chung, chuyển đổi điện trở, ứng dụng của chuyển đổi điện trở, chuyển đổi điện trở lực căng - tenzo, mạch đo dùng tenzo thường là mạch cầu,...

   35 p ktkt 26/01/2019 30 0

 • Bài giảng Kỹ thuật đo lường: Chương 1

  Bài giảng Kỹ thuật đo lường: Chương 1

  Chương 1: Các khái niệm cơ bản thuộc bài giảng "Kỹ thuật đo lường", trong chương này bày các nội dung sau: mở đầu, các đặc trưng kỹ thuật đo, phân loại phương pháp đo, mẫu và chuẩn. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm kiến thức cần thiết.

   16 p ktkt 26/01/2019 34 0

 • Bài giảng Kỹ thuật đo lường: Chương 2

  Bài giảng Kỹ thuật đo lường: Chương 2

  Chương 2: Sai số và xử lý kết quả đo thuộc bài giảng "Kỹ thuật đo lường", trong chương này bày các nội dung sau: các loại sai số, phương pháp loại trừ sai số, phương pháp xử lý kết quả. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm kiến thức cần thiết.

   9 p ktkt 26/01/2019 27 0

 • Bài giảng Kỹ thuật đo lường: Chương 3

  Bài giảng Kỹ thuật đo lường: Chương 3

  Chương 3: Cấu trúc thiết bị đo thuộc bài giảng "Kỹ thuật đo lường", trong chương này bày các nội dung sau: các đặc tính cơ bản của dụng cụ đo, cấu trúc chung, thiết bị đo biến đổi thẳng, thiết bị đo kiểu so sánh, thiết bị đo kiểu cơ điện,...

   10 p ktkt 26/01/2019 26 0

 • Bài giảng Kỹ thuật đo lường: Chương 5

  Bài giảng Kỹ thuật đo lường: Chương 5

  Chương 5: Các cơ cấu chỉ thị thuộc bài giảng "Kỹ thuật đo lường", trong chương này bày các nội dung sau: khái niệm chung, cơ cấu chỉ thị từ điện, CCCT logomet từ điện, ccct điện động, logomet điện động, CCCT sắt điện động, CCCT cảm ứng,...

   40 p ktkt 26/01/2019 29 0

 • Bài giảng Kỹ thuật đo lường: Chương 6

  Bài giảng Kỹ thuật đo lường: Chương 6

  Chương 6: Mạch đo và xử lý kết quả thuộc bài giảng "Kỹ thuật đo lường", trong chương này bày các nội dung sau: khái niệm cơ bản, mạch tỉ lệ dòng, mạch tỉ lệ áp, mạch khuếch đại đo lường, mạch GCTT và tạo hàm, mạch cầu đơn, mạch chuyển đổi A/D, mạch chuyển đổi D/A,...

   33 p ktkt 26/01/2019 27 0

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 4 - PGS.TS. Nguyễn Xuân Minh

  Bài giảng Quản trị học: Chương 4 - PGS.TS. Nguyễn Xuân Minh

  Bài giảng Quản trị học - Chương 4: Chức năng hoạch định cung cấp cho người học các kiến thức: Các vấn đề chính của hoạch định, mục tiêu - Nền tảng của việc lập kế hoạch. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   65 p ktkt 17/11/2018 37 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số