• Bài giảng Quản trị rủi ro: Chương 4 - ThS. Võ Hữu Khánh

  Bài giảng Quản trị rủi ro: Chương 4 - ThS. Võ Hữu Khánh

  Bài giảng "Quản trị rủi ro - Chương 4: Môi trường pháp luật chính trị - kinh tế" cung cấp cho người học các kiến thức: Môi trường pháp luật, môi trường chính trị, môi trường kinh tế, xu hướng phát triển kinh tế thế giới và những rủi ro do môi trường kinh tế.

   39 p ktkt 25/08/2018 9 0

 • Bài giảng Quản trị rủi ro: Chương 2 - ThS. Võ Hữu Khánh

  Bài giảng Quản trị rủi ro: Chương 2 - ThS. Võ Hữu Khánh

  Bài giảng "Quản trị rủi ro - Chương 2: Quản trị rủi ro chiến lược" cung cấp cho người học các kiến thức: Quản trị rủi ro, kiến thức cơ bản để quản trị rủi ro chiến lược, kế hoạch kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   30 p ktkt 25/08/2018 9 0

 • Bài giảng Quản trị rủi ro: Chương 3 - ThS. Võ Hữu Khánh

  Bài giảng Quản trị rủi ro: Chương 3 - ThS. Võ Hữu Khánh

  Bài giảng "Quản trị rủi ro - Chương 3: Môi trường văn hóa và những rủi ro" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm văn hóa, các yếu tố văn hóa, các khía cạnh và khuynh hướng văn hóa, rủi ro do môi trường văn hóa và cách phòng ngừa.

   17 p ktkt 25/08/2018 11 0

 • Bài giảng Quản trị rủi ro: Chương 5 - ThS. Võ Hữu Khánh

  Bài giảng Quản trị rủi ro: Chương 5 - ThS. Võ Hữu Khánh

  Bài giảng "Quản trị rủi ro - Chương 5: Rủi ro trong kinh doanh xuất nhập khẩu" cung cấp cho người học các kiến thức: Rủi ro trong đàm phán hợp đồng ngoại thương, rủi ro trong soạn thảo và ký kết hợp đồng ngoại thương.

   34 p ktkt 25/08/2018 11 0

 • Bài giảng Quản trị rủi ro: Chương 1 - ThS. Võ Hữu Khánh

  Bài giảng Quản trị rủi ro: Chương 1 - ThS. Võ Hữu Khánh

  Bài giảng "Quản trị rủi ro - Chương 1: Tổng quan về quản trị rủi ro" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu rủi ro và các khái niệm có liên quan, quản trị rủi ro. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   45 p ktkt 25/08/2018 7 0

 • Bài giảng Ngôn ngữ lập trình - Chương 7: Lập trình logic

  Bài giảng Ngôn ngữ lập trình - Chương 7: Lập trình logic

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Lập trình logic, biểu thức logic, cấu trúc chương trình, tổ chức dữ liệu, miền con của số nguyên,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   12 p ktkt 05/07/2018 17 1

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 1 - TS. Trương Quang Dũng

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 1 - TS. Trương Quang Dũng

  Chương 1 trình bày về "Tổng quan về chiến lược". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Khái niệm chiến lược, chiến lược dự định và chiến lược được thực hiện, Khái niệm quản trị chiến lược, vai trò của quản trị chiến lược,...

   20 p ktkt 29/06/2018 14 1

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 5 - TS. Trương Quang Dũng

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 5 - TS. Trương Quang Dũng

  Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Quy trình xây dựng chiến lược, hình thành chiến lược cấp Công ty, lựa chọn chiến lược cấp Công ty,....

   67 p ktkt 29/06/2018 19 1

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 6 - TS. Trương Quang Dũng

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 6 - TS. Trương Quang Dũng

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 6 trình bày các nội dung sau: Nền tảng của chiến lược kinh doanh, chiến lược cạnh tranh ở cấp kinh doanh, Chiến lược đầu tư theo chu kỳ sản phẩm. Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên ngành tham khảo.

   12 p ktkt 29/06/2018 17 1

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 3 - TS. Trương Quang Dũng

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 3 - TS. Trương Quang Dũng

  Chương 3 giúp người học hiểu về "Phân tích nội bộ và lợi thế cạnh tranh". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Tại sao phải phân tích nội bộ, xác định DN đang ở đâu, đánh giá yếu tố bên trong (nguồn lực, năng lực) ảnh hưởng đến chiến lược, tìm ra điểm mạnh, điểm yếu,...

   26 p ktkt 29/06/2018 20 1

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 8 - TS. Trương Quang Dũng

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 8 - TS. Trương Quang Dũng

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 8 do TS. Trương Quang Dũng biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Vai trò và đặc điểm của thực hiện CL, thiết lập mục tiêu ngắn hạn, xây dựng chính sách, hoạch định và phân bổ nguồn lực, điều chỉnh cơ cấu tổ chức,...

   15 p ktkt 29/06/2018 17 1

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 2 - TS. Trương Quang Dũng

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 2 - TS. Trương Quang Dũng

  Nội dung chương 2 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Phân tích môi trường bên ngoài", cụ thể như: Khái quát, tổng quát về môi trường, môi trường vĩ mô, môi trường chính trị, pháp luật,....Mời các bạn cùng tham khảo!

   29 p ktkt 29/06/2018 16 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số