• Bài giảng Kỹ thuật đo lường: Chương 4

  Bài giảng Kỹ thuật đo lường: Chương 4

  Chương 4: Chuyển đổi đo lường thuộc bài giảng "Kỹ thuật đo lường", trong chương này bày các nội dung sau: khái niệm chung, chuyển đổi điện trở, ứng dụng của chuyển đổi điện trở, chuyển đổi điện trở lực căng - tenzo, mạch đo dùng tenzo thường là mạch cầu,...

   35 p ktkt 26/01/2019 9 0

 • Bài giảng Kỹ thuật đo lường: Chương 1

  Bài giảng Kỹ thuật đo lường: Chương 1

  Chương 1: Các khái niệm cơ bản thuộc bài giảng "Kỹ thuật đo lường", trong chương này bày các nội dung sau: mở đầu, các đặc trưng kỹ thuật đo, phân loại phương pháp đo, mẫu và chuẩn. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm kiến thức cần thiết.

   16 p ktkt 26/01/2019 9 0

 • Bài giảng Kỹ thuật đo lường: Chương 2

  Bài giảng Kỹ thuật đo lường: Chương 2

  Chương 2: Sai số và xử lý kết quả đo thuộc bài giảng "Kỹ thuật đo lường", trong chương này bày các nội dung sau: các loại sai số, phương pháp loại trừ sai số, phương pháp xử lý kết quả. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm kiến thức cần thiết.

   9 p ktkt 26/01/2019 5 0

 • Bài giảng Kỹ thuật đo lường: Chương 3

  Bài giảng Kỹ thuật đo lường: Chương 3

  Chương 3: Cấu trúc thiết bị đo thuộc bài giảng "Kỹ thuật đo lường", trong chương này bày các nội dung sau: các đặc tính cơ bản của dụng cụ đo, cấu trúc chung, thiết bị đo biến đổi thẳng, thiết bị đo kiểu so sánh, thiết bị đo kiểu cơ điện,...

   10 p ktkt 26/01/2019 6 0

 • Bài giảng Kỹ thuật đo lường: Chương 5

  Bài giảng Kỹ thuật đo lường: Chương 5

  Chương 5: Các cơ cấu chỉ thị thuộc bài giảng "Kỹ thuật đo lường", trong chương này bày các nội dung sau: khái niệm chung, cơ cấu chỉ thị từ điện, CCCT logomet từ điện, ccct điện động, logomet điện động, CCCT sắt điện động, CCCT cảm ứng,...

   40 p ktkt 26/01/2019 7 0

 • Bài giảng Kỹ thuật đo lường: Chương 6

  Bài giảng Kỹ thuật đo lường: Chương 6

  Chương 6: Mạch đo và xử lý kết quả thuộc bài giảng "Kỹ thuật đo lường", trong chương này bày các nội dung sau: khái niệm cơ bản, mạch tỉ lệ dòng, mạch tỉ lệ áp, mạch khuếch đại đo lường, mạch GCTT và tạo hàm, mạch cầu đơn, mạch chuyển đổi A/D, mạch chuyển đổi D/A,...

   33 p ktkt 26/01/2019 6 0

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 4 - PGS.TS. Nguyễn Xuân Minh

  Bài giảng Quản trị học: Chương 4 - PGS.TS. Nguyễn Xuân Minh

  Bài giảng Quản trị học - Chương 4: Chức năng hoạch định cung cấp cho người học các kiến thức: Các vấn đề chính của hoạch định, mục tiêu - Nền tảng của việc lập kế hoạch. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   65 p ktkt 17/11/2018 16 0

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 3 - PGS.TS. Nguyễn Xuân Minh

  Bài giảng Quản trị học: Chương 3 - PGS.TS. Nguyễn Xuân Minh

  Bài giảng Quản trị học - Chương 3: Môi trường quản trị trình bày các nội dung: Định nghĩa về môi trường, tại sao phải nghiên cứu môi trường quản trị, môi trường quản trị, văn hóa doanh nghiệp, các giá trị văn hóa doanh nghiệp quan trọng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   42 p ktkt 17/11/2018 20 0

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 5 - PGS.TS. Nguyễn Xuân Minh

  Bài giảng Quản trị học: Chương 5 - PGS.TS. Nguyễn Xuân Minh

  Bài giảng Quản trị học - Chương 5: Chức năng tổ chức do PGS.TS. Nguyễn Xuân Minh biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát chung chức năng tổ chức, cơ cấu tổ chức, thiết kế tổ chức. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   51 p ktkt 17/11/2018 19 0

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 6 - PGS.TS. Nguyễn Xuân Minh

  Bài giảng Quản trị học: Chương 6 - PGS.TS. Nguyễn Xuân Minh

  Bài giảng Quản trị học - Chương 6: Chức năng lãnh đạo cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung về lãnh đạo, nhà lãnh đạo, các lý thuyết về hành vi, các lý thuyết lãnh đạo tình huống. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   46 p ktkt 17/11/2018 22 0

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 1 - PGS.TS. Nguyễn Xuân Minh

  Bài giảng Quản trị học: Chương 1 - PGS.TS. Nguyễn Xuân Minh

  Bài giảng Quản trị học - Chương 1: TỔng quan về quản trị học cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát về tổ chức, khái niệm quản trị, các chức năng quản trị, nhà quản trị. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   34 p ktkt 17/11/2018 21 0

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 2 - PGS.TS. Nguyễn Xuân Minh

  Bài giảng Quản trị học: Chương 2 - PGS.TS. Nguyễn Xuân Minh

  Bài giảng Quản trị học - Chương 2: Sự phát triển của các học thuyết quản trị cung cấp cho người học các kiến thức: Lịch sử tư tưởng quản trị, các trường phái quản trị. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   41 p ktkt 17/11/2018 20 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số