• Bài giảng Microsoft Access 2010 - Chương 3: Làm việc với Bảng (Table)

  Bài giảng Microsoft Access 2010 - Chương 3: Làm việc với Bảng (Table)

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Microsoft access 2010, làm việc với bảng, các thao tác với bảng, hiệu chỉnh cấu trúc bảng, thao tác CSDL... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   47 p ktkt 05/07/2018 24 1

 • Bài giảng Microsoft Access 2010 - Chương 6: Thiết kế báo cáo (Report)

  Bài giảng Microsoft Access 2010 - Chương 6: Thiết kế báo cáo (Report)

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Microsoft access 2010, thiết kế báo cáo, cách tạo report, tạo report có phân nhóm,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   23 p ktkt 05/07/2018 32 1

 • Bài giảng Microsoft Access 2010 - Chương 5: Form – Biểu mẫu trong Access

  Bài giảng Microsoft Access 2010 - Chương 5: Form – Biểu mẫu trong Access

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Microsoft access 2010, biểu mẫu trong access, công dụng và khái quát biểu mẫu, cách tạo form, tùy biến form,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   62 p ktkt 05/07/2018 30 1

 • Bài giảng Microsoft Access 2010 - Chương 1: Tổng quan về hệ quản trị CSDL Access 2010

  Bài giảng Microsoft Access 2010 - Chương 1: Tổng quan về hệ quản trị CSDL Access 2010

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Microsoft access 2010, giao diện người dùng, giới thiệu access 2010, khởi động chương trình, các đối tượng chính trong access,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài...

   42 p ktkt 05/07/2018 23 1

 • Bài giảng Microsoft Access 2010 - Chương 4: Query – Truy vấn trong Access

  Bài giảng Microsoft Access 2010 - Chương 4: Query – Truy vấn trong Access

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Microsoft access 2010, truy vấn trong access, cách tạo truy vấn, thao tác CSDL,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   49 p ktkt 05/07/2018 30 1

 • Bài giảng Microsoft Access 2010 - Chương 2: Thiết kế và cài đặt Cơ sở dữ liệu

  Bài giảng Microsoft Access 2010 - Chương 2: Thiết kế và cài đặt Cơ sở dữ liệu

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Microsoft access 2010, thiết kế và cài đặt cơ sở dữ liệu, cài đặt bảng lên đĩa thông qua access, thiết lập mối quan hệ giữa các bảng, xác định các mối quan hệ,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các...

   13 p ktkt 05/07/2018 31 1

 • Bài giảng Microsoft Access 2010 - Chương 7: Tự động hóa ứng dụng bằng Marco

  Bài giảng Microsoft Access 2010 - Chương 7: Tự động hóa ứng dụng bằng Marco

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Microsoft access 2010, tự động hóa ứng dụng bằng marco, cách tạo và thực thi marco, xây dựng hệ thống menu bằng marco,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   11 p ktkt 05/07/2018 25 1

 • Bài giảng Ngôn ngữ lập trình - Chương 1: Mở đầu

  Bài giảng Ngôn ngữ lập trình - Chương 1: Mở đầu

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về ngôn ngữ lập trình, vai trò của ngôn ngữ lập trình, lợi ích của việc nghiên cứu NNLT, tiêu chuẩn đánh giá,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài...

   10 p ktkt 05/07/2018 26 1

 • Bài giảng Cơ sở lập trình nâng cao - Chương 7: Phương pháp thiết kế thuật toán – tham lam

  Bài giảng Cơ sở lập trình nâng cao - Chương 7: Phương pháp thiết kế thuật toán – tham lam

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Phương pháp thiết kế thuật toán – tham lam, sơ đồ cài đặt, ưu điểm và khuyết điểm,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   29 p ktkt 05/07/2018 26 1

 • Bài giảng Ngôn ngữ lập trình - Chương 3: Kiểu dữ liệu sơ cấp

  Bài giảng Ngôn ngữ lập trình - Chương 3: Kiểu dữ liệu sơ cấp

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Kiểu dữ liệu sơ cấp, kiểu dữ liệu số, kiểu liệt kê, kiểu ký tự, cách cài đặt,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   13 p ktkt 05/07/2018 22 1

 • Bài giảng Ngôn ngữ lập trình - Chương 2: Kiểu dữ liệu

  Bài giảng Ngôn ngữ lập trình - Chương 2: Kiểu dữ liệu

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Kiểu dữ liệu, sự khai báo, đối tượng dữ liệu, chuyển đổi kiểu,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   10 p ktkt 05/07/2018 23 1

 • Bài giảng Cơ sở lập trình nâng cao - Chương 5: Phương pháp thiết kế thuật toán – nhánh cận

  Bài giảng Cơ sở lập trình nâng cao - Chương 5: Phương pháp thiết kế thuật toán – nhánh cận

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Phương pháp thiết kế thuật toán, sơ đồ cài đặt, bài toán tối ưu, mô hình toán học,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   28 p ktkt 05/07/2018 21 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số