• Tài liệu hướng dẫn kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng

  Tài liệu hướng dẫn kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng

  "Tài liệu hướng dẫn kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng" có nội dung hướng dẫn về cách lập hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn lập hồ sơ khai thuế đối với người nộp thuế theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu - mẫu số, hướng dẫn nộp thuế giá trị gia tăng, thủ tục và địa điểm nộp thuế,... Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

   42 p ktkt 28/06/2019 4 0

 • Ebook Kế toán về tài chính doanh nghiệp 1

  Ebook Kế toán về tài chính doanh nghiệp 1

  Cuốn sách "Kế toán về tài chính doanh nghiệp 1" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp, kế toán vốn bằng tiền và các khoản ứng trước, kế toán các loại vật liệu và công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp, kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   140 p ktkt 28/06/2019 4 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 2 - Nguyễn Thị Thanh Huyền

  Bài giảng Kế toán tài chính 2 - Nguyễn Thị Thanh Huyền

  Mục tiêu bài giảng giúp các bạn học nắm vững các kiến thức và kỹ năng hạch toán các nghiệp vụ kế toán một cách chính xác và theo chuẩn mực kế toán Việt Nam. Nội dung bài giảng Kế toán tài chính 2 gồm 4 chương: kế toán lưu chuyển hàng hóa trong doanh nghiệp thương mại, kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây...

   193 p ktkt 28/06/2019 4 0

 • Bài giảng Một số vấn đề cơ bản của kiểm toán

  Bài giảng Một số vấn đề cơ bản của kiểm toán

  Kiểm toán là quá trình mà theo đó một cá nhân độc lập, có thẩm quyền thu thập và đánh giá các bằng chứng về các thông tin số lượng có liên quan đến một tổ chức kinh tế cụ thể nhằm mục đích xác định và báo cáo mức độ phù hợp giữa các thông tin số lượng đó với các chuẩn mực đã được xây dựng. Bài giảng nêu lên 1 số vấn đề cơ...

   34 p ktkt 28/06/2019 5 0

 • Gian lận và sai sót trong kiểm toán - Th.S Nguyễn Thị Hồng Minh

  Gian lận và sai sót trong kiểm toán - Th.S Nguyễn Thị Hồng Minh

  Trong quá trình kiểm toán luôn tìm ẩn những gian lận và sai sót không phát hiện được và làm lệch báo cáo tài chính. Tài liệu gồm 3 phần, phần 1: Gian lận và sai sót trong kiểm toán, phần 2: Thực trạng gian lận và sai sót trong kiểm toán hiện nay, phần 3: Những giải pháp nhằm hạn chế các hành vi sai phạm trong kiểm toán. Cùng tham khảo tài liệu để có...

   31 p ktkt 28/06/2019 4 0

 • Phần mềm kế toán Lotus 3.5

  Phần mềm kế toán Lotus 3.5

  Giáo trình là tài liệu bổ ích hướng dẫn học viên thực hành các nghiệp vụ kế toán trên hệ thống phần mềm kế toán Lotus 3.5 giúp nâng cao hiệu quả công tác kế toán và công tác quản lý sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp.

   194 p ktkt 28/06/2019 7 0

 • Bài giảng môn Kiểm toán căn bản - NCS.ThS. Phan Thanh Hải

  Bài giảng môn Kiểm toán căn bản - NCS.ThS. Phan Thanh Hải

  Sau khi nghiên cứu chương này, người học có thể: Làm rõ các khái niệm liên quan đến các từ khóa sau: Kiểm tra, kiểm soát, thanh tra, nổi kiểm, ngoại kiểm, hiệu quả, hiệu năng...; Hiểu được phương pháp và vai trò của kiểm tra kế toán trong xã hội ngày nay.

   233 p ktkt 28/06/2019 4 0

 • Bài tập môn Kế toán tài chính 2

  Bài tập môn Kế toán tài chính 2

  Bài tập Kế toán tài chính 2 cung cấp những bài tập trong môn Kế toán tài chính. Tài liệu giúp các bạn biết được các dạng bài tập được ra trong môn học này cũng như trau dồi kỹ năng giải bài tập của mình. Tài liệu phục vụ cho các bạn chuyên ngành Kế toán và những ngành có liên quan.

   30 p ktkt 28/06/2019 6 0

 • Ebook Introduction and scope of management accounting: Part 1

  Ebook Introduction and scope of management accounting: Part 1

  (BQ) Part 1 book “Introduction and scope of management accounting” has contents: Introduction and scope of management accounting, management accounting and management information systems, cost estimation and behaviour, cost control and reduction,… and other contents.

   232 p ktkt 28/06/2019 1 0

 • Giáo trình Tổng quan về Hạch toán kế toán

  Giáo trình Tổng quan về Hạch toán kế toán

  Tài liệu gồm có các chương: Chương I. Bản chất của hạch toán kế toán; Chương II. Phương pháp chứng từ kế toán; Chương III. Phương pháp tài khoản kế toán; Chương IV. Phương pháp tính giá và kế toán các; Chương V. Phương pháp tổng hợp – cân đối kế toán; Chương VI. Sổ kế toán và hình thức kê toán. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài...

   42 p ktkt 28/06/2019 4 0

 • Ebook Introduction and scope of management accounting: Part 2

  Ebook Introduction and scope of management accounting: Part 2

  (BQ) Part 2 book “Introduction and scope of management accounting” has contents: Budgeting and budgetary control, standard costing, divisional performance evaluation, transfer pricing system, … and other contents.

   281 p ktkt 28/06/2019 1 0

 • Tạp chí khoa học và công nghệ Việt Nam số 3 năm 2018

  Tạp chí khoa học và công nghệ Việt Nam số 3 năm 2018

  Tạp chí khoa học và công nghệ Việt Nam số 3 năm 2018 có kết cấu nội dung gồm 4 phần: Diễn đàn khoa học - công nghệ; khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo; khoa học và đời sống; khoa học công nghệ và nước ngoài. Mỗi phần báo cáo nhiều đề tài, chủ đề khác nhau, giúp bạn nắm được tình hình về lĩnh vực khoa học công nghệ qua lăng kính...

   68 p ktkt 28/06/2019 7 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số