• Understanding Change and Change Management Processes

  Understanding Change and Change Management Processes

  The central focus of this case study is to advance knowledge regarding employees’ understanding of change and change management within a public sector organisation, namely, the South Australian Tourism Commission (SATC)

   0 p ktkt 05/09/2018 8 0

 • Quản Trị Nguồn Nhân Lực - Trần Kim Dung

  Quản Trị Nguồn Nhân Lực - Trần Kim Dung

  Cuốn sách được trình bày cô đọng, dễ hiểu và hấp dẫn trong mười hai chương. Chương đầu tiên giới thiệu khái quát về quản trị nguồn nhân lực, chín chương tiếp theo được chia thành ba phần, tương ứng với ba nhóm chức năng quan trọng nhất của quản trị nguồn nhân lực trong các tổ chức: Thu hút, đào tạo phát triển, duy trì nguồn nhân lực

   497 p ktkt 05/09/2018 33 2

 • Public Relations Strategy, 3rd Edition-2010

  Public Relations Strategy, 3rd Edition-2010

  PR strategy in a management context, a core governance role, a celebrity driven society, employees as ambassadors...

   210 p ktkt 05/09/2018 12 0

 • Creative Problem Solving: Taking imagination through action

  Creative Problem Solving: Taking imagination through action

  Creative problem solving and innovation is regardued as a mystery by many people, something that one or two unique individuals can seek to do while more mundane minds stick to the daily grind

   0 p ktkt 05/09/2018 9 0

 • David's Strategic Management Concepts and Cases 13e

  David's Strategic Management Concepts and Cases 13e

  The nature of strategic management, the business vision and mission, the external assessment, the internal assessment, strategies in action, strategy analysis and choice, implementing strategies- management and operations issues,...and other contents. Strategy review, evaluation, and control; business ethics social responsibility/environmental sustainability; global international issues, how to prepare and present a case analysis.

   694 p ktkt 31/08/2018 11 1

 • ASP.NET Core Recipes, 2nd Edition

  ASP.NET Core Recipes, 2nd Edition

  ASP.NET Core Recipes là một hướng dẫn thiết thực cho các nhà phát triển tạo các ứng dụng web hiện đại, cắt giảm các phức tạp của ASP.NET, jQuery, React và HTML5 để cung cấp các giải pháp đơn giản cho các vấn đề phát triển web phổ biến bằng các phương pháp đã được chứng minh dựa trên các phương pháp hay nhất…

   447 p ktkt 29/08/2018 31 3

 • ASP.NET Core in Action

  ASP.NET Core in Action

  ASP.NET Core in Action mở ra thế giới phát triển web đa nền tảng với .NET. Bạn sẽ bắt đầu với một khóa học bị lỗi trong .NET Core, ngay lập tức cắt dây giữa ASP.NET và Windows. Sau đó, bạn sẽ bắt đầu xây dựng các ứng dụng web tuyệt vời từng bước, có hệ thống thêm các tính năng cần thiết như đăng nhập, cấu hình, tiêm phụ thuộc và các thành...

   714 p ktkt 29/08/2018 22 2

 • Giáo trình Quản trị hành chánh văn phòng: Phần 1 - TS. Nguyễn Thị Ngọc An

  Giáo trình Quản trị hành chánh văn phòng: Phần 1 - TS. Nguyễn Thị Ngọc An

  Cuốn sách Giáo trình Quản trị hành chánh văn phòng được biên soạn cho sinh viên đang theo học ngành Quản trị Kinh doanh. Đây cũng là một tài liệu tham khảo giúp cho các nhà kinh doanh, các cấp quản trị, các chuyên viên, các bác sĩ, các kỹ sư đang làm công việc hành chánh sự vụ tại bất cứ các cơ quan tổ chức nào biết cách quản trị hành chánh văn phòng...

   58 p ktkt 25/08/2018 9 0

 • Giáo trình Quản trị hành chánh văn phòng: Phần 2 - TS. Nguyễn Thị Ngọc An

  Giáo trình Quản trị hành chánh văn phòng: Phần 2 - TS. Nguyễn Thị Ngọc An

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách giới thiệu cho người học nghiệp vụ hành chính văn phòng, qua đó giúp các bạn biết hoạch định, tổ chức các cuộc họp/hội nghị và các chuyến đi công tác; Biết phân loại và phân cấp phát hành văn bản pháp quy; biết cách tiếp khách và gọi điện thoại. Mời các bạn cùng tham khảo.

   66 p ktkt 25/08/2018 10 0

 • Giáo trình nhà máy điện và trạm biến áp phần 2

  Giáo trình nhà máy điện và trạm biến áp phần 2

  Tiếp theo phần 1, phần 2 bắt đầu từ chương 6 máy biến áp điện lực, chương 7 sơ đồ nối điện và tự dùng của nhà máy điện và trạm biến áp...

   164 p ktkt 17/08/2018 18 1

 • Giáo trình nhà máy điện và trạm biến áp phần 1

  Giáo trình nhà máy điện và trạm biến áp phần 1

  Cuốn sách gồm 9 chương: Chương 1 khái niệm chung về nhà máy điện và trạm biến áp, chương 2 sự phát nóng của dây dẫn và khí cụ điện, chương 3 lực động điện trong khí cụ điện và dây dẫn...

   126 p ktkt 17/08/2018 18 3

 • Giáo trình Beginning DirectX9: Phần 1

  Giáo trình Beginning DirectX9: Phần 1

  Giáo trình Beginning DirectX9 phần 1 cung cấp cho người học các kiến thức: Kiến thức nền tảng, thao tác sử dụng, dùng phông nền, dùng khung hình, kiến thức 3D, phép xoay trong không gian, các phép biến đổi, ánh sáng không gian,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu....

   95 p ktkt 05/07/2018 31 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số