• Giáo trình Quản trị học - TS. Hà Văn Hội

  Giáo trình Quản trị học - TS. Hà Văn Hội

  (NB)Giáo trình Quản trị học - TS. Hà Văn Hội được biên soạn tập trung nêu những nội dung cơ bản nhất và hướng dẫn người học có thể nắm vững được một số vấn đề cơ bản và quan trọng nhất của quản trị học nhằm trang bị cho người học những kiến thức cơ sở ngành quan trọng để đi vào từng lĩnh vực quản trị cụ thể như Quản trị...

   176 p ktkt 17/11/2018 22 0

 • Giáo trình Lý thuyết quản trị học

  Giáo trình Lý thuyết quản trị học

  Giáo trình có kết cấu nội dung gồm 7 chương: khái luận về quản trị, nhà quản trị, thông tin và ra quyết định quản trị, chức năng hoạch định, chức năng tổ chức, chức năng lãnh đạo, chức năng kiểm soát. Mời các bạn cùng tham khảo.

   64 p ktkt 17/11/2018 17 0

 • Giáo trình Quản trị quan hệ khách hàng: Phần 2

  Giáo trình Quản trị quan hệ khách hàng: Phần 2

  Nối tiếp phần 1 cuốn giáo trình Quản trị quan hệ khách hàng đến với phần 2 các bạn sẽ tiếp tục được tìm hiểu về quản trị và chia sẻ dữ liệu khách hàng, thương mại điện tử - Quan hệ khách hàng trên Internet, xử lý các mâu thuẫn và duy trì sự trung thành của khách hàng, điều khiển chiến lược quản trị quan hệ khách hàng. Mời các bạn...

   50 p ktkt 17/11/2018 9 0

 • Giáo trình Quản trị quan hệ khách hàng: Phần 1

  Giáo trình Quản trị quan hệ khách hàng: Phần 1

  Cùng tìm hiểu bản chất của quản trị quan hệ khách hàng, dịch vụ khách hàng trong quản trị CRM, chiến lược quản trị khách hàng được trình bày cụ thể trong "Giáo trình Quản trị quan hệ khách hàng: Phần 1". Hy vọng tài liệu sẽ hỗ trợ các bạn trong quá trình học tập và nghiên cứu của mình.

   44 p ktkt 17/11/2018 9 0

 • Luật doanh nghiệp_Quốc hội Việt Nam

  Luật doanh nghiệp_Quốc hội Việt Nam

  Luật Doanh nghiệp năm 2014 vừa tiếp tục kế thừa, luật hóa những quy định còn phù hợp đã và đang đi vào cuộc sống của Luật Doanh nghiệp năm 2005, nhưng đồng thời đã sửa đổi, bổ sung nhiều quy định mới nhằm tháo gỡ những hạn chế, bất cập của Luật cũ, tiếp tục tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, phù hợp với thông lệ...

   124 p ktkt 26/10/2018 12 0

 • Understanding Change and Change Management Processes

  Understanding Change and Change Management Processes

  The central focus of this case study is to advance knowledge regarding employees’ understanding of change and change management within a public sector organisation, namely, the South Australian Tourism Commission (SATC)

   0 p ktkt 05/09/2018 11 0

 • Quản Trị Nguồn Nhân Lực - Trần Kim Dung

  Quản Trị Nguồn Nhân Lực - Trần Kim Dung

  Cuốn sách được trình bày cô đọng, dễ hiểu và hấp dẫn trong mười hai chương. Chương đầu tiên giới thiệu khái quát về quản trị nguồn nhân lực, chín chương tiếp theo được chia thành ba phần, tương ứng với ba nhóm chức năng quan trọng nhất của quản trị nguồn nhân lực trong các tổ chức: Thu hút, đào tạo phát triển, duy trì nguồn nhân lực

   497 p ktkt 05/09/2018 64 2

 • Public Relations Strategy, 3rd Edition-2010

  Public Relations Strategy, 3rd Edition-2010

  PR strategy in a management context, a core governance role, a celebrity driven society, employees as ambassadors...

   210 p ktkt 05/09/2018 15 0

 • Creative Problem Solving: Taking imagination through action

  Creative Problem Solving: Taking imagination through action

  Creative problem solving and innovation is regardued as a mystery by many people, something that one or two unique individuals can seek to do while more mundane minds stick to the daily grind

   0 p ktkt 05/09/2018 9 0

 • David's Strategic Management Concepts and Cases 13e

  David's Strategic Management Concepts and Cases 13e

  The nature of strategic management, the business vision and mission, the external assessment, the internal assessment, strategies in action, strategy analysis and choice, implementing strategies- management and operations issues,...and other contents. Strategy review, evaluation, and control; business ethics social responsibility/environmental sustainability; global international issues, how to prepare and present a case analysis.

   694 p ktkt 31/08/2018 12 1

 • ASP.NET Core Recipes, 2nd Edition

  ASP.NET Core Recipes, 2nd Edition

  ASP.NET Core Recipes là một hướng dẫn thiết thực cho các nhà phát triển tạo các ứng dụng web hiện đại, cắt giảm các phức tạp của ASP.NET, jQuery, React và HTML5 để cung cấp các giải pháp đơn giản cho các vấn đề phát triển web phổ biến bằng các phương pháp đã được chứng minh dựa trên các phương pháp hay nhất…

   447 p ktkt 29/08/2018 42 3

 • ASP.NET Core in Action

  ASP.NET Core in Action

  ASP.NET Core in Action mở ra thế giới phát triển web đa nền tảng với .NET. Bạn sẽ bắt đầu với một khóa học bị lỗi trong .NET Core, ngay lập tức cắt dây giữa ASP.NET và Windows. Sau đó, bạn sẽ bắt đầu xây dựng các ứng dụng web tuyệt vời từng bước, có hệ thống thêm các tính năng cần thiết như đăng nhập, cấu hình, tiêm phụ thuộc và các thành...

   714 p ktkt 29/08/2018 32 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số