• Public Relations Strategy, 3rd Edition-2010

  Public Relations Strategy, 3rd Edition-2010

  PR strategy in a management context, a core governance role, a celebrity driven society, employees as ambassadors...

   210 p ktkt 05/09/2018 133 1

 • Creative Problem Solving: Taking imagination through action

  Creative Problem Solving: Taking imagination through action

  Creative problem solving and innovation is regardued as a mystery by many people, something that one or two unique individuals can seek to do while more mundane minds stick to the daily grind

   0 p ktkt 05/09/2018 87 1

 • David's Strategic Management Concepts and Cases 13e

  David's Strategic Management Concepts and Cases 13e

  The nature of strategic management, the business vision and mission, the external assessment, the internal assessment, strategies in action, strategy analysis and choice, implementing strategies- management and operations issues,...and other contents. Strategy review, evaluation, and control; business ethics social responsibility/environmental sustainability; global international issues, how to prepare and present a case analysis.

   694 p ktkt 31/08/2018 109 2

 • ASP.NET Core Recipes, 2nd Edition

  ASP.NET Core Recipes, 2nd Edition

  ASP.NET Core Recipes là một hướng dẫn thiết thực cho các nhà phát triển tạo các ứng dụng web hiện đại, cắt giảm các phức tạp của ASP.NET, jQuery, React và HTML5 để cung cấp các giải pháp đơn giản cho các vấn đề phát triển web phổ biến bằng các phương pháp đã được chứng minh dựa trên các phương pháp hay nhất…

   447 p ktkt 29/08/2018 172 4

 • ASP.NET Core in Action

  ASP.NET Core in Action

  ASP.NET Core in Action mở ra thế giới phát triển web đa nền tảng với .NET. Bạn sẽ bắt đầu với một khóa học bị lỗi trong .NET Core, ngay lập tức cắt dây giữa ASP.NET và Windows. Sau đó, bạn sẽ bắt đầu xây dựng các ứng dụng web tuyệt vời từng bước, có hệ thống thêm các tính năng cần thiết như đăng nhập, cấu hình, tiêm phụ thuộc và các thành...

   714 p ktkt 29/08/2018 159 4

Hướng dẫn khai thác thư viện số