• HỒ SƠ TƯ VẤN 05

  HỒ SƠ TƯ VẤN 05

  Sách dành cho sinh viên chuyên ngành Dịch vụ pháp lý. Bao gồm các tìnhhuống pháp lý phát sinh và có sai sót, đòi hỏi sinh viên phải tự mình tìm và phântích các sai sót đó. Những tình huống này có thể xảy ra trong quá trình làm công tác dịch vụ pháp lý đối với các loại hồ sơ của khách hàng.

   13 p ktkt 28/09/2018 4 0

 • Hồ sơ tư vấn 04

  Hồ sơ tư vấn 04

  Sách dành cho sinh viên chuyên ngành Dịch vụ pháp lý. Bao gồm các tìnhhuống pháp lý phát sinh và có sai sót, đòi hỏi sinh viên phải tự mình tìm và phântích các sai sót đó. Những tình huống này có thể xảy ra trong quá trình làm công tác dịch vụ pháp lý đối với các loại hồ sơ của khách hàng.

   29 p ktkt 28/09/2018 2 0

 • HỒ SƠ TƯ VẤN 03

  HỒ SƠ TƯ VẤN 03

  Sách dành cho sinh viên chuyên ngành Dịch vụ pháp lý. Bao gồm các tìnhhuống pháp lý phát sinh và có sai sót, đòi hỏi sinh viên phải tự mình tìm và phântích các sai sót đó. Những tình huống này có thể xảy ra trong quá trình làm công tác dịch vụ pháp lý đối với các loại hồ sơ của khách hàng.

   49 p ktkt 28/09/2018 1 0

 • HỒ SƠ TƯ VẤN 02

  HỒ SƠ TƯ VẤN 02

  Sách dành cho sinh viên chuyên ngành Dịch vụ pháp lý. Bao gồm các tìnhhuống pháp lý phát sinh và có sai sót, đòi hỏi sinh viên phải tự mình tìm và phântích các sai sót đó. Những tình huống này có thể xảy ra trong quá trình làm công tác dịch vụ pháp lý đối với các loại hồ sơ của khách hàng.

   6 p ktkt 28/09/2018 3 0

 • Hồ sơ tư vấn 01

  Hồ sơ tư vấn 01

  Sách dành cho sinh viên chuyên ngành Dịch vụ pháp lý. Bao gồm các tình huống pháp lý phát sinh và có sai sót, đòi hỏi sinh viên phải tự mình tìm và phân tích các sai sót đó. Những tình huống này có thể xảy ra trong quá trình làm công tác dịch vụ pháp lý đối với các loại hồ sơ của khách hàng.

   23 p ktkt 28/09/2018 3 0

 • Pandas for everyone: Pandas cho mọi người

  Pandas for everyone: Pandas cho mọi người

  Hướng dẫn này dạy mọi thứ bạn cần để bắt đầu với lập trình Python cho lĩnh vực phân tích dữ liệu đang phát triển nhanh chóng. Daniel Chen liên kết chặt chẽ từng khái niệm mới với các ví dụ phù hợp, dễ áp dụng từ phân tích dữ liệu hiện đại giúp người mới đến ngày nay tìm hiểu cả Python và bộ công cụ khoa học dữ liệu phổ biến của...

   1032 p ktkt 26/09/2018 1 0

 • Real-Time Web Application Development:Phát triển ứng dụng web theo thời gian thực: Với ASP.NET Core, SignalR, Docker và Azure

  Real-Time Web Application Development:Phát triển ứng dụng web theo thời gian thực: Với ASP.NET Core, SignalR, Docker và Azure

  Thiết kế, phát triển và triển khai một ứng dụng web trong thế giới thực bằng cách tận dụng các công nghệ mã nguồn mở hiện đại. Cuốn sách này cho bạn thấy cách sử dụng ASP.NET Core để xây dựng các ứng dụng web đa nền tảng cùng với SignalR để làm phong phú thêm ứng dụng bằng cách cho phép giao tiếp thời gian thực giữa máy chủ và máy khách....

   607 p ktkt 26/09/2018 4 1

 • In.Easy.Steps.Cplusplus.Programming.in.easy.steps.5th.Edition: Lập trình C # theo các bước dễ dàng

  In.Easy.Steps.Cplusplus.Programming.in.easy.steps.5th.Edition: Lập trình C # theo các bước dễ dàng

  Lập trình C # theo các bước dễ dàng, phiên bản thứ 5 bắt đầu bằng cách giải thích cách cài đặt trình biên dịch C ++ miễn phí để bạn có thể nhanh chóng bắt đầu tạo các chương trình thực thi của riêng bạn bằng cách sao chép các ví dụ của cuốn sách. Nó thể hiện tất cả các khái niệm cơ bản về ngôn ngữ C ++ trước khi chuyển sang cung cấp các...

   357 p ktkt 20/09/2018 10 0

 • Front-end Development with ASP.NET Core, Angular, and Bootstrap: Phát triển Front-end với ASP.NET Core, Angular và Bootstrap

  Front-end Development with ASP.NET Core, Angular, and Bootstrap: Phát triển Front-end với ASP.NET Core, Angular và Bootstrap

  Cuốn sách này cho bạn thấy cách tích hợp ASP.NET Core với Angular, Bootstrap và các khuôn khổ tương tự, với một chút jQuery Mobile, Nuget, triển khai liên tục, các phụ thuộc Bower và các hệ thống xây dựng Gulp / Grunt, bao gồm phát triển ngoài Windows trên Mac và Linux . Với hướng dẫn rõ ràng, súc tích và hiểu biết chuyên môn, hướng dẫn này là một nguồn tài...

   281 p ktkt 20/09/2018 5 0

 • Building Web Applications with Visual Studio 2017: Xây dựng các ứng dụng web với Visual Studio 2017

  Building Web Applications with Visual Studio 2017: Xây dựng các ứng dụng web với Visual Studio 2017

  Tìm hiểu cách xây dựng các ứng dụng web từ ba MVP của Microsoft. Sau khi xây dựng lớp ứng dụng dữ liệu bằng Entity Framework Core và dịch vụ RESTful bằng ASP.NET Core, bạn sẽ xây dựng ứng dụng web phía khách ba cách: đầu tiên, sử dụng ASP.NET Core, sau đó sử dụng Angular 2, và cuối cùng, sử dụng Phản ứng. Bạn sẽ có thể so sánh và tương phản các khung...

   418 p ktkt 20/09/2018 6 1

 • Beginning Entity Framework Core 2.0: Bắt đầu khuôn khổ thực thể 2.0

  Beginning Entity Framework Core 2.0: Bắt đầu khuôn khổ thực thể 2.0

  Sử dụng công cụ Entity Framework Core 2.0 có giá trị trong ASP.NET và .NET Framework để loại bỏ tedium xung quanh việc truy cập cơ sở dữ liệu và dữ liệu mà chúng chứa. Entity Framework Core 2.0 đơn giản hóa việc truy cập vào các cơ sở dữ liệu quan hệ như SQL Server thường được triển khai trong các thiết lập của công ty. Bằng cách loại bỏ mã truy cập dữ...

   345 p ktkt 20/09/2018 6 0

 • Quản trị học - Trương Quang Dũng

  Quản trị học - Trương Quang Dũng

  Nội dung tài liệu gồm 9 bài: Đại cương về quản trị học, môi trường hoạt động của tổ chức, chức năng hoạch định, chức năng tổ chức, chức năng điều khiển, chức năng kiểm soát, thông tin và quyết định quản trị, sự phát triển của các lý thuyết quản trị, một số tình huống quản trị

   146 p ktkt 05/09/2018 14 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số