• Chương trình huấn luyện kỹ năng - Dịch vụ khách hàng theo tiêu chuẩn 5*

  Chương trình huấn luyện kỹ năng - Dịch vụ khách hàng theo tiêu chuẩn 5*

  Đây là cuốn bài giảng có sự tham khảo, kế thừa các tài liệu đi trước cùng với sự bổ sung, cập nhật các kiến thức phục vụ ở trong và ngoài nước. Có thể xem là tài liệu tham khảo tốt cho các cán bộ quản lý, nhân viên đang làm việc trong các doanh nghiệp.

   106 p ktkt 03/01/2019 29 0

 • Kỷ yếu hội thảo: Hiến pháp 2013 và vấn đề đổi mới tố tùng hình sự

  Kỷ yếu hội thảo: Hiến pháp 2013 và vấn đề đổi mới tố tùng hình sự

  Tài liệu có kết cấu nội dung nhằm tập hợp 44 bài viết của các học giả, các nhà nghiên cứu khoa học về những điểm mới trong hiến pháp 2013 và những vấn đề đổi mới tố tụng hình sự ở Việt Nam như: Mô hình quan điểm về tố tụng hình sự theo Hiến pháp năm 2013 , những điểm mới trong Hiến pháp năm 2013 về cải cách tư pháp, nguyên tắc suy...

   347 p ktkt 07/12/2018 22 0

 • Câu hỏi ôn tập môn: Tâm lý học quản trị kinh doanh

  Câu hỏi ôn tập môn: Tâm lý học quản trị kinh doanh

  Gửi đên các bạn tài liệu Câu hỏi ôn tập môn: Tâm lý học quản trị kinh doanh. Tài liệu trả lời hai câu hỏi: Hãy bàn luận về sự công bằng tại đơn vị nơi anh (chị) công tác; Lấy ví dụ (giả định theo một mẫu mà anh/ chị biết, không dùng tên thực và vị trí thực của người đó) về một nhân viên trong đơn vị công tác và bình luận về nhân...

   10 p ktkt 17/11/2018 16 0

 • Mối quan hệ giữa thực tiễn quản trị nguồn nhân lực, kết quả quản trị nguồn nhân lực và kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp

  Mối quan hệ giữa thực tiễn quản trị nguồn nhân lực, kết quả quản trị nguồn nhân lực và kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp

  Nghiên cứu này thực hiện đo lường mối quan hệ giữa thực tiễn quản trị nguồn nhân lực, kết quả quản trị nguồn nhân lực và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp theo nhận thức của nhân viên. Nghiên cứu áp dụng mô hình phương trình cấu trúc và dựa trên mẫu khảo sát từ 366 doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM... Mời các bạn cùng tham khảo.

   6 p ktkt 17/11/2018 26 0

 • Sổ tay hướng dẫn hệ thống BSCL

  Sổ tay hướng dẫn hệ thống BSCL

  Sổ tay hướng dẫn hệ thống BSCL có nội dung chia làm 5 phần trình bày về: Phần 1 vấn đề hiểu chiến lược thực hiện BSCI, phần 2 hiểu kiểm toán BSCI đối với kiểm toán viên... Sổ tay hướng dẫn hệ thống BSCI là tài liệu tham khảo cần thiết để làm rõ bất kỳ sự nghi ngờ hoặc mối quan ngại nào, đặc biệt được khuyến nghị cho bộ phận...

   359 p ktkt 17/11/2018 24 0

 • Tóm tắt một số loại nghiên cứu thị trường

  Tóm tắt một số loại nghiên cứu thị trường

  Nội dung tài liệu Tóm tắt một số loại nghiên cứu thị trường trình bày mục đích của việc nghiên cứu thị trường, các loại nghiên cứu thị trường và các loại nghiên cứu thị trường cụ thể (nghiên cứu hành vi thái độ, nghiên cứu phân khúc thị trường, nghiên cứu định vị, nghiên cứu quản lý và phát triển sản phẩm, phân tích độ nhạy về...

   11 p ktkt 17/11/2018 14 0

 • Ebook Khoa học và nghệ thuật lãnh đạo công ty - Hà Hưng Quốc

  Ebook Khoa học và nghệ thuật lãnh đạo công ty - Hà Hưng Quốc

  Nội dung cuốn sách gồm 2 chương: Chương 1 là dẫn nhập vào cuốn sách; chương 2 Khoa học và nghệ thuật lãnh đạo, nêu lên các yếu tố vận dụng bản thân, biết lắng nghe, biết thích ứng, biết tái tạo, biết rời bỏ…

   277 p ktkt 31/10/2018 24 0

 • Tài liệu hướng dẫn Quản lý rủi ro trong doanh nghiệp

  Tài liệu hướng dẫn Quản lý rủi ro trong doanh nghiệp

  Tài liệu hướng dẫn Quản lý rủi ro trong doanh nghiệp giới thiệu tới các bạn những nội dung về khái niệm về quản lý rủi ro thiên tai (QLRRTT) ở doanh nghiệp, tăng cường quản lý rủi ro thiên tai mang lại lợi ích gì cho doanh nghiệp, lập kế hoạch ứng phó tình huống khẩn cấp tại doanh nghiệp.

   32 p ktkt 22/10/2018 30 0

 • Tài liệu hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp: Loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

  Tài liệu hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp: Loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

  Tài liệu hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp: Loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên trình bày những thông tin cơ bản cần tìm hiểu trước khi thành lập doanh nghiệp, mô hình cơ cấu tổ chức quản lý của công ty TNHH một thành viên, quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên, vốn điều lệ trong công ty TNHH một thành viên...

   18 p ktkt 22/10/2018 21 0

 • Tài liệu hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp: Loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

  Tài liệu hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp: Loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

  Tài liệu hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp: Loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên sẽ giúp người đọc nắm được những thông tin cơ bản trước khi thành lập doanh nghiệp, mô hình cơ cấu tổ chức quản lý của công ty TNHH hai thành viên trở lên, cách phân biệt công ty TNHH hai thành viên trở lên với công ty cổ phần,... Ngoài ra, tài...

   20 p ktkt 22/10/2018 26 0

 • Tài liệu hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp: Loại hình doanh nghiệp tư nhân

  Tài liệu hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp: Loại hình doanh nghiệp tư nhân

  Tài liệu hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp: Loại hình doanh nghiệp tư nhân cung cấp cho người đọc khái niệm và một số lưu ý về doanh nghiệp tư nhân, một số lưu ý về vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp hay vấn đề quản lý của doanh nghiệp tư nhân... Bên cạnh đó, tài liệu còn giúp các bạn phân biệt doanh nghiệp tư nhân với công ty TNHH một thành viên...

   16 p ktkt 22/10/2018 19 0

 • HỒ SƠ TƯ VẤN 05

  HỒ SƠ TƯ VẤN 05

  Sách dành cho sinh viên chuyên ngành Dịch vụ pháp lý. Bao gồm các tìnhhuống pháp lý phát sinh và có sai sót, đòi hỏi sinh viên phải tự mình tìm và phântích các sai sót đó. Những tình huống này có thể xảy ra trong quá trình làm công tác dịch vụ pháp lý đối với các loại hồ sơ của khách hàng.

   13 p ktkt 28/09/2018 24 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số