• Câu hỏi ôn tập môn: Tâm lý học quản trị kinh doanh

    Câu hỏi ôn tập môn: Tâm lý học quản trị kinh doanh

    Gửi đên các bạn tài liệu Câu hỏi ôn tập môn: Tâm lý học quản trị kinh doanh. Tài liệu trả lời hai câu hỏi: Hãy bàn luận về sự công bằng tại đơn vị nơi anh (chị) công tác; Lấy ví dụ (giả định theo một mẫu mà anh/ chị biết, không dùng tên thực và vị trí thực của người đó) về một nhân viên trong đơn vị công tác và bình luận về nhân...

     10 p ktkt 17/11/2018 62 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số