• Tối ưu hóa một số thông số công nghệ bảo quản quả thanh long bằng kĩ thuật bao gói khí điều biến

  Tối ưu hóa một số thông số công nghệ bảo quản quả thanh long bằng kĩ thuật bao gói khí điều biến

  Mục tiêu của nghiên cứu này là xác định được vật liệu bao gói phù hợp và tối ưu hóa hai yếu tố thực nghiệm gồm tỉ lệ diện tích màng bao bì/khối lượng quả (cm2 /g) và độ dày màng bao bì (mm) có ảnh hưởng đến điều kiện cân bằng nồng độ khí oxy (%) và nồng độ khí cacbonic (%) trong môi trường vi khí hậu của màng bao bì bảo quản quả thanh...

   9 p ktkt 27/02/2020 89 1

 • Nghiên cứu mức độ vận dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Phú Yên

  Nghiên cứu mức độ vận dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Phú Yên

  Nghiên cứu này đo lường và đánh giá mức độ ứng dụng các công cụ kế toán quản trị của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Qua khảo sát 110 doanh nghiệp cùng quy mô trên trong khoảng thời gian tháng 3 đến tháng 7 năm 2018. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng: có 4 tiêu chí của quy mô doanh nghiệp nhỏ và 3 tiêu chí của quy mô doanh...

   10 p ktkt 27/02/2020 86 1

 • Petro Vietnam Journol Vol 06/2016

  Petro Vietnam Journol Vol 06/2016

  Journal with the situation of Vietnam Oil and Gas industry, domestic and international cooperation of the petroleum industry in June year 2016. With the following articles: wind power development on Vietnam, solutions to reduce generation cost; combining sonic while drilling and formation pressure while drilling for pore pressure analysis to reduce drilling risk , a case study in offshore Vietnam...

   80 p ktkt 20/09/2019 133 1

 • Petro Vietnam Journol Vol 06/2012

  Petro Vietnam Journol Vol 06/2012

  Vietnam Oil and Gas Journal Vol 06/2012 with the situation of Vietnam Oil and Gas industry, domestic and international cooperation of the petroleum industry in June year 2012. With posts: the 4D experience in total; numerical simulation of bottomhole flow filed of PDC bit with side nozzles; the Vietnam carbon dioxide storage capacity; the impact of biorhythms in safety management in Vietsovpetro...

   81 p ktkt 21/08/2019 119 1

 • Petro Viet Nam Journal Vol 10/2012

  Petro Viet Nam Journal Vol 10/2012

  Vietnam Oil and Gas Journal Vol 10/2012 with the situation of Vietnam Oil and Gas industry, domestic and international cooperation of the petroleum industry in October 2012. With posts: Multi-phase flow in single fracture; first gas from offshore Lan Do field; VPI has licensed doctoral level training in Petroleum Engineering...

   82 p ktkt 21/08/2019 102 1

 • Ứng dụng mô hình hiệu chỉnh sai số Vector và dự báo lạm phát tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  Ứng dụng mô hình hiệu chỉnh sai số Vector và dự báo lạm phát tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  Bài viết trình bày về một phương pháp dự báo CPI đang áp dụng tại ngân hàng nhà nước, đó là mô hình tự hồi quy Vector (VECM), một trong những mô hình tương đối đơn giản về mặt cấu trúc nhưng lại có hiệu quả cao về khả năng dự báo. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu, mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

   7 p ktkt 21/08/2019 98 1

 • Inverse kinematic and dynamic analysis of redundant measuring manipulator BKHN-MCX-04

  Inverse kinematic and dynamic analysis of redundant measuring manipulator BKHN-MCX-04

  This paper deals with the problem of inverse kinematics and dynamics of a measuring manipulator with kinematic redundancy which was designed and manufactured at Hanoi University of Technology for measuring the geometric tolerance of surfaces of machining components. A comparison between the calculation result and the experimental measurement is also presented.

   12 p ktkt 22/10/2018 116 1

 • Fatigue performance of tubular X-joints: Numerical investigation

  Fatigue performance of tubular X-joints: Numerical investigation

  This study examines the fatigue performance of tubular joints fabricated using a new type of enhanced partial joint penetration weld details under constant-amplitude brace in-plane bending actions. The numerical study ascertains the crack propagation angle, the crack-front profile and the interaction between adjacent cracks on the stress-intensity factors.

   13 p ktkt 22/10/2018 115 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số