• Bài giảng Vi xử lý - Vi điều khiển: Chương 5.1 - ThS. Phan Đình Duy

  Bài giảng Vi xử lý - Vi điều khiển: Chương 5.1 - ThS. Phan Đình Duy

  Chương 5 - Vi xử lý 8086. Chương này giúp người học: Hiểu được định nghĩa và các kiến thức tổng quan về vi xử lý 8086, biết được cấu trúc bên trong của 8086. Mời các bạn cùng tham khảo.

   29 p ktkt 23/05/2019 14 0

 • Bài giảng Vi xử lý - Vi điều khiển: Chương 5.3 - ThS. Phan Đình Duy

  Bài giảng Vi xử lý - Vi điều khiển: Chương 5.3 - ThS. Phan Đình Duy

  Nội dung chương này giúp người học hiểu được tập lệnh assemply của vi xử lý 8086, biết được các bước lập trình với VXL 8086, biết được cấu trúc chung của một chương trình ASM trên 8086, biết và sử dụng được các cấu trúc điều khiển cơ bản.

   59 p ktkt 23/05/2019 13 0

 • Bài giảng Vi xử lý - Vi điều khiển: Chương 3 - ThS. Phan Đình Duy

  Bài giảng Vi xử lý - Vi điều khiển: Chương 3 - ThS. Phan Đình Duy

  Chương 3 - Ứng dụng họ vi điều khiển 8051. Chương này giúp người học: Hiểu được một số ứng dụng của vi điều khiển trong thực tế; biết được cách sử dụng các thành phần trong 8051 vào ứng dụng; biết được quy trình xây dựng một ứng dụng sử dụng vđk 8051; vận dụng để viết các chương trình ứng dụng đơn giản sử dụng 8051.

   27 p ktkt 23/05/2019 16 0

 • Bài giảng Vi xử lý - Vi điều khiển: Chương 0 - ThS. Phan Đình Duy

  Bài giảng Vi xử lý - Vi điều khiển: Chương 0 - ThS. Phan Đình Duy

  Chương này giới thiệu về môn học Vi xử lý – Vi điều khiển. Môn học Vi xử lý - Vi điều khiển giúp người học hiểu, biết và vận dụng được khối kiến thức cơ bản về Vi xử lý – Vi điều khiển; hiểu được kiến trúc và tập lệnh của vi điều khiển 8051 và vi xử lý 8086; có khả năng sử dụng ngôn ngữ lập trình Assemply để minh họa, thực...

   11 p ktkt 23/05/2019 15 0

 • Bài giảng Vi xử lý - Vi điều khiển: Chương 2.1 - ThS. Phan Đình Duy

  Bài giảng Vi xử lý - Vi điều khiển: Chương 2.1 - ThS. Phan Đình Duy

  Chương này giới thiệu về họ vi điều khiển 8051. Nội dung trình bày trong chương này gồm có: Các khái niệm tổng quan về họ vi điều khiển 8051, lịch sử phát triển và các kiến thức liên quan đến họ vi điều khiển 8051, cấu trúc phần cứng của họ vi điều khiển 8051, ứng dụng của họ vi điều khiển 8051 trong thực tế cuộc sống.

   36 p ktkt 23/05/2019 16 0

 • Bài giảng Vi xử lý - Vi điều khiển: Chương 2.2 - ThS. Phan Đình Duy

  Bài giảng Vi xử lý - Vi điều khiển: Chương 2.2 - ThS. Phan Đình Duy

  Chương này giới thiệu về tổ chức bộ nhớ của họ vi điều khiển 8051. Chương này giúp người học: Hiểu được cấu trúc bộ nhớ bên trong vđk 8051; biết được cách hoạt động các thanh ghi đặc biệt; biết được cách ghép nối với ROM, RAM ngoài; biết được các kiểu định địa chỉ trong 8051.

   32 p ktkt 23/05/2019 16 0

 • Bài giảng Vi xử lý - Vi điều khiển: Chương 2.3 - ThS. Phan Đình Duy

  Bài giảng Vi xử lý - Vi điều khiển: Chương 2.3 - ThS. Phan Đình Duy

  Chương này giới thiệu về lập trình hợp ngữ của họ vi điều khiển 8051. Nội dung trình bày trong chương này gồm có: Tập lệnh bên trong vđk 8051; cách sử dụng các lệnh ASM trên 8051; cách sử dụng các cấu trúc, các dữ liệu, hàm ASM; viết các chương trình đơn giản trên 8051. Mời các bạn cùng tham khảo.

   32 p ktkt 23/05/2019 16 0

 • Bài giảng Vi xử lý - Vi điều khiển: Chương 5.4 - ThS. Phan Đình Duy

  Bài giảng Vi xử lý - Vi điều khiển: Chương 5.4 - ThS. Phan Đình Duy

  Chương này cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về ghép nối bộ nhớ và ngoại vi như: Ghép nối bộ nhớ, giải mã địa chỉ nhớ, ghép nối thiết bị ngoại vi, các kiểu giao tiếp I/O, giải mã địa chỉ thiết bị ngoại vi.

   34 p ktkt 23/05/2019 13 0

 • Bài giảng Vi xử lý - Vi điều khiển: Chương 2.4 - ThS. Phan Đình Duy

  Bài giảng Vi xử lý - Vi điều khiển: Chương 2.4 - ThS. Phan Đình Duy

  Chương này giới thiệu về họ vi điều khiển 8051 (Timer – UART). Chương này giúp người học: Biết được cách sử dụng các lệnh ASM trên 8051; biết được cách sử dụng các cấu trúc, các dữ liệu, hàm ASM; vận dụng để viết các chương trình đơn giản trên 8051. Mời các bạn cùng tham khảo.

   38 p ktkt 23/05/2019 12 0

 • Bài giảng Vi xử lý - Vi điều khiển: Chương 5.2 - ThS. Phan Đình Duy

  Bài giảng Vi xử lý - Vi điều khiển: Chương 5.2 - ThS. Phan Đình Duy

  Chương 5.2 - Vi xử lý 8086-2. Chương này giúp người học hiểu được sơ đồ chân và chức năng các chân của vi xử lý 8086, biết được các chế độ định địa chỉ trong lập trình với vi xử lý 8086. Mời các bạn cùng tham khảo.

   23 p ktkt 23/05/2019 13 0

 • Bài giảng Vi xử lý - Vi điều khiển: Chương 2.5 - ThS. Phan Đình Duy

  Bài giảng Vi xử lý - Vi điều khiển: Chương 2.5 - ThS. Phan Đình Duy

  Chương này giúp người học hiểu được những kiến thức cơ bản về Interrupt trong vi điều khiển 8051. Nội dung trình bày trong chương gồm có: Định nghĩa interrupts và các interrupts trong vđk 8051; cách sử dụng các ngắt ngoài; cách sử dụng các ngắt Timer, UART; viết các chương trình đơn giản trên 8051. Mời các bạn cùng tham khảo.

   25 p ktkt 23/05/2019 13 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán: Chương 5 - TS. Huỳnh Thị Hồng Hạnh

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán: Chương 5 - TS. Huỳnh Thị Hồng Hạnh

  Chương 5 - Tổ chức thông tin trong chu trình doanh thu. Chương 5 trang bị cho người học kiến thức về: Mục tiêu và các chức năng chính của chu trình doanh thu; tổ chức thông tin cho các hệ thống chức năng trong chu trình doanh thu là hệ thống bán hàng, hệ thống giao hàng, hệ thống lập hóa đơn và hệ thống theo dõi công nợ và thu tiền;...

   39 p ktkt 22/05/2019 14 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số