• Bài giảng Thực tập trang bị điện - Phan Xuân Toàn

  Bài giảng Thực tập trang bị điện - Phan Xuân Toàn

  Bài giảng Thực tập trang bị điện nhằm giúp học viên thông qua các bài học hình thành và rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng cơ bản về phân tích mạch điện; lắp, sửa chữa các hư hỏng xẩy ra trong quá trình lắp và vận hành mạch điện, để sau khi ra trường dễ dàng thích ứng với thực tế sản xuất.

   34 p ktkt 30/01/2018 9 0

 • Tập bài giảng Vật liệu kỹ thuật cơ khí

  Tập bài giảng Vật liệu kỹ thuật cơ khí

  Tập bài giảng Vật liệu kỹ thuật cơ khí cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về cấu trúc tinh thể của vật liệu, giản đồ PHA, kết tinh và khuếch tán trong vật liệu, biến dạng dẻo và cơ tính của vật liệu, các loại vật liệu kỹ thuật thông dụng,.... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   170 p ktkt 30/01/2018 11 0

 • Bài giảng Thiểu năng miễn dịch - PGS.TS Đỗ Hòa Bình

  Bài giảng Thiểu năng miễn dịch - PGS.TS Đỗ Hòa Bình

  Mục tiêu của Bài giảng Thiểu năng miễn dịch do PGS.TS Đỗ Hòa Bình biên soạn nhằm Giới thiệu khái niệm và phân loại thiểu năng miễn dịch, giới thiệu một số bệnh thiểu năng miễn dịch bẩm sinh thường gặp, giới thiệu một số bệnh thiểu năng miễn dịch mắc phải dặc biệt là thiểu năng miễn dịch do nhiễm HIV/AIDS.

   34 p ktkt 30/01/2018 6 0

 • Bài giảng Kháng Nguyên - PhD. Nguyễn Văn Đô

  Bài giảng Kháng Nguyên - PhD. Nguyễn Văn Đô

  Bài giảng Kháng Nguyên do PhD. Nguyễn Văn Đô biên soạn với mục tiêu chính giúp các bạn nêu được định nghĩa và tính chất của kháng nguyên, trình bày được những yếu tố ảnh hưởng đến tính sinh MD của kháng nguyên, nêu được các cách phân loại kháng nguyên, đặc điểm của mỗi loại

   18 p ktkt 30/01/2018 6 0

 • Bài giảng Quá mẫn - PhD. Nguyễn Văn Đô

  Bài giảng Quá mẫn - PhD. Nguyễn Văn Đô

  Bài giảng Quá mẫn do PhD. Nguyễn Văn Đô biên soạn với mục tiêu nhằm giúp các bạn nêu được khái niệm và cách phân loại typ quá mẫn của Gell và Coombs, trình bày được các yếu tố tham gia và cơ chế của các typ quá mẫn, nêu được một số ví dụ bệnh lý liên quan đến các typ quá mẫn.

   31 p ktkt 30/01/2018 11 0

 • Bài giảng Kết hợp kháng nguyên kháng thể - PhD. Nguyễn Văn Đô

  Bài giảng Kết hợp kháng nguyên kháng thể - PhD. Nguyễn Văn Đô

  Bài giảng Kết hợp kháng nguyên kháng thể do PhD. Nguyễn Văn Đô biên soạn Sau khi học xong chương này người học có thể: Trình bày được các đặc tính và lực liên kết của phản ứng kết hợp kháng nguyên (KN)- kháng thể (KT), nêu được nguyên lý và các loại phản ứng tủa, cho ví dụ, trình bày được nguyên lý và các loại phản ứng ngưng kết, trình bày...

   28 p ktkt 30/01/2018 7 0

 • Bài giảng Bệnh lý tự miễn - PGS.TS Đỗ Hòa Bình

  Bài giảng Bệnh lý tự miễn - PGS.TS Đỗ Hòa Bình

  Sau khi học xong Bài giảng Bệnh lý tự miễn này người học có thể hiểu về: Nguyên nhân, cơ chế phát sinh bệnh tự miễn, trình bày cơ chế bệnh sinh các tổn thương trong bệnh tự miễn, xếp loại bệnh tự miễn, giới thiệu 1 số bệnh tự miễn hệ thống.

   33 p ktkt 30/01/2018 6 0

 • Bài giảng Phức hợp hòa hợp mô chủ yếu MHC - PhD. Nguyễn Văn Đô

  Bài giảng Phức hợp hòa hợp mô chủ yếu MHC - PhD. Nguyễn Văn Đô

  Mục tiêu của bài học nhằm giúp các bạn nêu được vai trò của MHC trong đáp ứng miễn dịch, trình bày được một cách khái quát cấu trúc của phân tử MHC lớp I và MHC lớp II, trình bày được sự trình diện kháng nguyên của MHC-I, MHC-II, phân biệt được các tế bào trình diện kháng nguyên cho TCD4 với các tế bào trình diện kháng nguyên cho TCD8.

   30 p ktkt 30/01/2018 12 0

 • Bài giảng Lympho bào T và đáp ứng miễn dịch qua trung gian tế bào - PGS.TS Đỗ Hòa Bình

  Bài giảng Lympho bào T và đáp ứng miễn dịch qua trung gian tế bào - PGS.TS Đỗ Hòa Bình

  Mục tiêu của bài học nhằm giúp các bạn trình bày nguồn gốc và quá trình biệt hóa của tế bào lympho T, trình bày chức năng của tế bào lympho T trong đáp ứng miễn dịch, trình bày quá trình hình thành, vai trò của miễn dịch qua trung gian tế bào.

   37 p ktkt 30/01/2018 5 0

 • Bài giảng Miễn dịch chống nhiễm vi sinh vật

  Bài giảng Miễn dịch chống nhiễm vi sinh vật

  Bài giảng Miễn dịch chống nhiễm vi sinh vật với mục tiêu nhằm giúp các bạn nêu biện pháp chủ yếu để vi sinh vật né tránh phản ứng của hệ miễn dịch, trình bày khái quát cơ chế bảo vệ không đặc hiệu, đặc hiệu chống vi khuẩn ngoại bào, trình bày khái quát cơ chế bảo vệ không đặc hiệu, đặc hiệu chống vi khuẩn nội bào, nêu các cơ chế...

   33 p ktkt 30/01/2018 5 0

 • Bài giảng Miễn dịch ung thư - Nguyễn Văn Đô

  Bài giảng Miễn dịch ung thư - Nguyễn Văn Đô

  Bài giảng Miễn dịch ung thư do Nguyễn Văn Đô biên soạn với mục tiêu là nêu được nguyên nhân và các loại ung thư, trình bày được các cơ chế hệ miễn dịch nhận diện khối u, giải thích được cơ chế thoát khỏi hệ miễn dịch của khối u, trình bày được các cách sử dụng miễn dịch tiêu diệt các khối u: liệu pháp miễn dịch

   27 p ktkt 30/01/2018 6 0

 • Bài giảng Kỹ thuật vi xử lý - Trường Đại học Hàng Hải

  Bài giảng Kỹ thuật vi xử lý - Trường Đại học Hàng Hải

  Nội dung của bài giảng trình bày tổng quan về kỹ thuật vi xử lý, cấu trúc các bộ vi xử lý, bộ vi xử lý Intel 8088, lập trình bảng hợp ngữ với 8088, phối ghép bộ nhớ 8088 với bộ nhớ và tổ chức vào/ ra dữ liệu.

   85 p ktkt 20/12/2017 34 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số