• Bài giảng Điều khiển lập trình cơ bản - ĐH Phạm Văn Đồng

  Bài giảng Điều khiển lập trình cơ bản - ĐH Phạm Văn Đồng

  Nhằm đáp ứng cho việc giảng dạy môn Điều khiển lập trình (PLC) bậc Cao Đẳng, tác giả đã biên soạn bài giảng này nhằm làm tài liệu học tập cho các lớp chuyên ngành Kỹ thuật Điện- Điện tử tại Đại học Phạm Văn Đồng. Tài liệu gồm 5 chương, trình bày các kiến thức cơ bản về Điều khiển lập trình trên bộ điều khiển PLC S7-200 của hãng...

   75 p ktkt 27/05/2020 0 0

 • Bài giảng Công nghệ phần mềm: Phần 2 - ĐH Phạm Văn Đồng

  Bài giảng Công nghệ phần mềm: Phần 2 - ĐH Phạm Văn Đồng

  (NB) Tiếp nội dung phần 1 Bài giảng Công nghệ phần mềm: Phần 2 cung cấp các nội dung chính như: Thiết kế phần mềm, cài đặt, kiểm thử và bảo trì phần mềm. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của bài giảng.

   57 p ktkt 27/05/2020 0 0

 • Bài giảng Công nghệ phần mềm: Phần 1 - ĐH Phạm Văn Đồng

  Bài giảng Công nghệ phần mềm: Phần 1 - ĐH Phạm Văn Đồng

  (NB) Bài giảng Công nghệ phần mềm: Phần 1 cung cấp những thông tin như tổng quan về phần mềm và các lớp phần mềm, kiến trúc các thành phần của phần mềm, công nghệ phần mềm, vòng đời phát triển phần mềm, xác định yêu cầu, phân tích và đặc tả yêu cầu.

   63 p ktkt 27/05/2020 0 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 7: Sổ kế toán và các hình thức kế toán

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 7: Sổ kế toán và các hình thức kế toán

  Mục tiêu của bài giảng "Nguyên lý kế toán - Chương 7: Sổ kế toán và các hình thức kế toán" là cung cấp các kiến thức giúp người học có thể hiểu các khái niệm và các yêu cầu của sổ kế toán, các loại sổ kế toán, các kỹ thuật ghi sổ, sửa sổ kế toán,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   11 p ktkt 28/04/2020 13 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 9: Hệ thống kế toán Việt Nam

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 9: Hệ thống kế toán Việt Nam

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 9: Hệ thống kế toán Việt Nam giải thích vai trò của các tổ chức lập quy và tổ chức nghề nghiệp về kế toán tại Việt Nam; giải thích các nội dung cơ bản của Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết để nắm chắc kiến thức.

   6 p ktkt 28/04/2020 10 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 8: Kế toán doanh nghiệp sản xuất

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 8: Kế toán doanh nghiệp sản xuất

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 8: Kế toán doanh nghiệp sản xuất trình bày những đặc điểm của hoạt động sản xuất trong các doanh nghiệp; giải thích các bộ phận cấu thành giá thành sản phẩm; tính được giá thành sản phẩm hoàn thành. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết nội dung kiến thức.

   13 p ktkt 28/04/2020 15 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 5+6: Quy trình kế toán, hệ thống thông tin kế toán

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 5+6: Quy trình kế toán, hệ thống thông tin kế toán

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 5+6: Quy trình kế toán, hệ thống thông tin kế toán nêu các bước công việc trong một quy trình kế toán; giải thích vai trò và những yêu cầu của chứng từ kế toán, trình bày nội dung và kết cấu các loại sổ sách kế toán chủ yếu; trình bày mục đích, yêu cầu và nội dung tổ chức công tác kế toán trong một doanh...

   18 p ktkt 28/04/2020 16 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 4: Khóa sổ và lập báo cáo tài chính

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 4: Khóa sổ và lập báo cáo tài chính

  Bài giảng "Nguyên lý kế toán - Chương 4: Khóa sổ và lập báo cáo tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: các nguyên tắc kế toán để xác định lợi nhuận, các bút toán điều chỉnh, các bút toán khóa sổ và kết chuyển, hoàn thành chu trình kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

   28 p ktkt 28/04/2020 12 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 3: Tài khoản và ghi sổ

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 3: Tài khoản và ghi sổ

  Bài giảng "Nguyên lý kế toán - Chương 3: Tài khoản và ghi sổ" cung cấp cho người học các kiến thức: tài khoản kế toán, sự cần thiết của tài khoản, ghi sổ kép, vận dụng tài khoản kế toán và ghi sổ kép. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   26 p ktkt 28/04/2020 14 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 2: Báo cáo tài chính

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 2: Báo cáo tài chính

  Bài giảng "Nguyên lý kế toán - Chương 2: Báo cáo tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về báo cáo tài chính, các giả định và nguyên tắc kế toán, hạn chế của báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   41 p ktkt 28/04/2020 14 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 1: Tổng quan về kế toán

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 1: Tổng quan về kế toán

  Bài giảng "Nguyên lý kế toán - Chương 1: Tổng quan về kế toán" do TS. Vũ Quốc Thông biên soạn cung cấp cho người họ các kiến thức: bản chất của kế toán, các lĩnh vực kế toán, môi trường kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   16 p ktkt 28/04/2020 12 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 1 - Giới thiệu môn học Kế toán tài chính 1

  Bài giảng Kế toán tài chính 1 - Giới thiệu môn học Kế toán tài chính 1

  Bài giảng Kế toán tài chính 1 có cấu trúc gồm 7 chương cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về kế toán tài chính, kế toán tiền và nợ phải thu, kế toán hàng tồn kho, kế toán tài sản cố định, kế toán nợ phải trả, kế toán vốn chủ sở hữu, kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung...

   152 p ktkt 28/04/2020 14 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số