• Bài giảng Kinh tế phát triển - ThS. Bùi Thanh Huyền (ĐH Kinh tế Quốc dân)

  Bài giảng Kinh tế phát triển - ThS. Bùi Thanh Huyền (ĐH Kinh tế Quốc dân)

  Bài giảng "Kinh tế phát triển" giới thiệu tới người đọc các kiến thức về kinh tế phát triển, đối tượng nghiên cứu kinh tế phát triển, phương páp nghiên cứu kinh tế phát triển, đánh giá tăng trưởng kinh tế,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   135 p ktkt 25/10/2012 181 2

 • Bài giảng Đại cương về sắc ký - PGS.TS. Nguyễn Đức Tuấn

  Bài giảng Đại cương về sắc ký - PGS.TS. Nguyễn Đức Tuấn

  Bài giảng "Đại cương về sắc ký" cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về sắc ký, các giai đoạn của quá trình sắc ký, hai nhân tố chủ yếu quyết định quá trình tách sách ký, phân loại phương pháp sắc ký, nguyên tắc của sắc ký hấp thụ, phân bố, trao đổi ion, rắc phân tử, ái lực, các thông số sắc ký, các định tính, định lượng bằng...

   45 p ktkt 04/10/2012 476 1

 • Bài giảng Mạng máy tính - VT: Giao thức TCP/IP

  Bài giảng Mạng máy tính - VT: Giao thức TCP/IP

  Bài giảng "Mạng máy tính - VT: Giao thức TCP/IP" trình bày các nội dung: Định vị thiết bị đầu cuối trên mạng, nhắc lại một số khái niệm về số nhị phân, cấu trúc địa chỉ IP phiên bản 4, sự phân lớp địa chỉ, nguyên tắc cấp phát địa chỉ IP,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   56 p ktkt 25/06/2012 140 1

 • Bài giảng Mạng máy tính - VT: Các công nghệ mạng máy tính

  Bài giảng Mạng máy tính - VT: Các công nghệ mạng máy tính

  Bài giảng "Mạng máy tính - VT: Các công nghệ mạng máy tính" giới thiệu tới người đọc các kiến thức về: Các công nghệ mạng cục bộ (LAN) (các công nghệ LAN, ethernet, chuyển mạch Ethernet, mạng LAN ảo, Wireless LAN (WLAN)), các công nghệ WAN. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   99 p ktkt 25/06/2012 204 2

 • Bài giảng Mạng máy tính - VT: Dịch vụ Internet

  Bài giảng Mạng máy tính - VT: Dịch vụ Internet

  Bài giảng "Mạng máy tính - VT: Dịch vụ Internet" trình bày các nội dung: Các ứng dụng trên TCP/IP, lưu trữ tên miền trên Internet, quá trình phân giải tên miền, truy vấn đệ quy và truy vấn lặp, DNS service trên Windows 2003,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   74 p ktkt 25/06/2012 143 1

 • Bài giảng Nghiệp vụ huy động vốn - Nguyễn Thị Thùy Linh

  Bài giảng Nghiệp vụ huy động vốn - Nguyễn Thị Thùy Linh

  Bài giảng "Nghiệp vụ huy động vốn" giới thiệu tới người đọc các kiến thức về nguồn vốn tự có, nguồn vốn huy động (Mobilized Capital), nguồn vốn đi vay (Borrowed Capital), vốn tiếp nhận (Trust Capital) và các nguồn vốn khác của doanh nghiệp (Other Capital). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   51 p ktkt 25/06/2012 143 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số