• Đề thi kết thúc môn học kỳ học phần Trí tuệ nhân tạo (Đề số 4)

  Đề thi kết thúc môn học kỳ học phần Trí tuệ nhân tạo (Đề số 4)

  Đề thi kết thúc môn học kỳ học phần Trí tuệ nhân tạo (Đề số 4) được biên soạn bởi trường Đại học Sài gòn bao gồm 4 câu hỏi. Mời các bạn cùng tham khảo đề thi để nắm chi tiết nội dung các bài tập.

   2 p ktkt 27/05/2020 22 1

 • Đề thi kết thúc môn học kỳ học phần Trí tuệ nhân tạo (Đề số 3)

  Đề thi kết thúc môn học kỳ học phần Trí tuệ nhân tạo (Đề số 3)

  Mời các bạn cùng tham khảo đề thi kết thúc môn học kỳ học phần Trí tuệ nhân tạo (Đề số 3) để có thêm tư liệu hỗ trợ việc ôn luyện, củng cố kiến thức để giải các bài tập cơ sở trí tuệ nhân tạo.

   2 p ktkt 27/05/2020 25 2

 • Đề thi kết thúc môn học kỳ học phần Trí tuệ nhân tạo (Đề số 2)

  Đề thi kết thúc môn học kỳ học phần Trí tuệ nhân tạo (Đề số 2)

  Đề thi kết thúc môn học kỳ học phần Trí tuệ nhân tạo được biên soạn bởi trường Đại học Sài gòn bao gồm 4 câu hỏi giúp các sinh viên có thêm tư liệu củng cố kiến thức, chuẩn bị chu đáo cho kì thi sắp diễn ra.

   2 p ktkt 27/05/2020 21 1

 • Đề cương Môn học Tài chính - Tiền tệ năm 2017 - Đại học Thủy lợi

  Đề cương Môn học Tài chính - Tiền tệ năm 2017 - Đại học Thủy lợi

  Đề cương Môn học Tài chính - Tiền tệ: tóm tắt nội dung môn học, cấu trúc đề thi, các vấn đề trọng tâm, một số câu hỏi liên quan đến môn học, giúp các bạn dễ dàng nắm bắt, theo dõi nội dung trong quá trình học tập và củng cố kiến thức. Mời các bạn cùng tham khảo đề cương để nắm chắc nội dung.

   7 p ktkt 31/01/2020 66 1

 • Đề cương môn học Tài chính - Tiền tệ

  Đề cương môn học Tài chính - Tiền tệ

  Đề cương cung cấp các thông tin về môn học, mục tiêu, kỹ năng, nội dung chi tiết các chương, bài học, số buổi học tập giúp các bạn nắm bắt được nội dung môn học. mời các bạn cùng tham khảo để nắm chắc nội dung.

   8 p ktkt 31/01/2020 77 1

 • Bộ đề TOEIC Format mới tháng 6-2019

  Bộ đề TOEIC Format mới tháng 6-2019

  Bộ đề TOEIC theo định dạng mới với trọn bộ các câu hỏi trong đề thi TOEIC có kèm theo đáp án và giải thích chi tiết. Giúp các bạn ôn luyện, tự kiểm tra, củng cố trình độ tiếng Anh TOEIC của bản thân. Mời các bạn cùng tham khảo bộ đề thi để nắm chắc nội dung.

   47 p ktkt 25/07/2019 131 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số