• Tạp chí Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - Số 22/2017

  Tạp chí Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - Số 22/2017

  Tạp chí trình bày các nội dung Thủ tướng nêu 3 đột phá, 4 trụ cột, 5 lưu ý với Bộ Khoa học và Công nghệ; Festival khởi nghiệp 2018 kết nối, bảo trợ, đầu tư; xu hướng đầu tư Start-up công nghệ của "Quốc gia khởi nghiệp" năm 2018; Teky nơi ươm mầm giấc mơ công nghệ trẻ em; Thái Lan có trở thành thủ phủ khởi nghiệp tiếp theo ở Châu Á; Start-up...

   23 p ktkt 20/09/2019 88 3

 • Quản trị văn phòng: Khái niệm và các mô hình tổ chức

  Quản trị văn phòng: Khái niệm và các mô hình tổ chức

  Nội dung của bài viết "Quản trị văn phòng: Khái niệm và các mô hình tổ chức" trình bày về khái niệm văn phòng, quản trị văn phòng và quản trị hành chính văn phòng, chức năng tổ chức của văn phòng và quản trị văn phòng và các mô hình tổ chức văn phòng.

   12 p ktkt 17/11/2017 241 3

 • Áp dụng thẻ điểm cân bằng trong quản trị chiến lược kinh doanh cho ngành dịch vụ vận chuyển tại Việt Nam

  Áp dụng thẻ điểm cân bằng trong quản trị chiến lược kinh doanh cho ngành dịch vụ vận chuyển tại Việt Nam

  Thẻ điểm cân bằng là một công cụ quản trị hiệu quả thực hiện chiến lược bằng việc đo hiệu suất các chỉ tiêu hoạt động đạt được của tổ chức. Thẻ điểm cân bằng đặt các hoạt động vào bản đồ chiến lược với bốn ngữ cảnh: Tài chính, khách hàng, nội bộ và học hỏi - phát triển. Nội dung bài viết nhằm nghiên cứu việc áp dụng...

   8 p ktkt 25/03/2019 131 3

 • So sánh 2 bộ công cụ khảo sát sự hài lòng đối với công việc của nhân viên y tế

  So sánh 2 bộ công cụ khảo sát sự hài lòng đối với công việc của nhân viên y tế

  Sự hài lòng của nhân viên y tế là một thành tố quan trọng trong đánh giá chất lượng bệnh viện. Hiện nay có nhiều bộ công cụ đánh giá sự hài lòng của nhân viên y tế, bao gồm bộ công cụ của Bộ Y tế ban hành năm 2016. Để có cơ sở khuyến nghị áp dụng bộ công cụ nào, nghiên cứu này đánh giá tính tin cậy và tính giá trị của 2 bộ công cụ:...

   8 p ktkt 26/10/2019 128 2

 • Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tạo việc làm của các doanh nghiệp trong ngành điện - điện tử

  Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tạo việc làm của các doanh nghiệp trong ngành điện - điện tử

  Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tạo việc làm của các doanh nghiệp trong ngành điện - điện tử, nghiên cứu sử dụng mô hình hồi quy đa biển với dữ liệu của 4.199 doanh nghiệp được thu thập trong giai đoạn từ năm 2009-2014, Ngược lại, kết quả hồi quy cho thấy quy mô, năng suất lao động, mức độ...

   8 p ktkt 22/04/2019 94 2

 • Giám sát chủ động phản ứng có hại của thuốc arv tại 5 cơ sở trọng điểm điều trị HIV/AIDS

  Giám sát chủ động phản ứng có hại của thuốc arv tại 5 cơ sở trọng điểm điều trị HIV/AIDS

  Nghiên cứu được thực hiện tại 5 phòng khám ngoại trú điều trị HIV/AIDS (PKNT) để xác định tần suất xuất hiện ADR và các yếu tố nguy cơ thông qua giám sát chủ động các biến cố bất lợi trong quá trình sử dụng thuốc ARV. 317/645 (49,1%) bệnh nhân đã được ghi nhận gặp ít nhất 1 ADR trong quá trình điều trị, trong đó thường gặp nhất là rối...

   7 p ktkt 22/05/2019 79 2

 • Bàn về hiệu quả phổ biến, giáo dục pháp luật ở nước ta hiện nay

  Bàn về hiệu quả phổ biến, giáo dục pháp luật ở nước ta hiện nay

  Bài viết Bàn về hiệu quả phổ biến, giáo dục pháp luật ở nước ta hiện nay bao gồm những nội dung sau: PBGDPL trong tương quan với xây dựng pháp luật và thực hiện pháp luật; quan niệm về hiệu quả PBGDPL và các tiêu chí đánh giá hiệu quả PBGDPL.

   62 p ktkt 21/03/2017 167 2

 • Nghiên cứu thiết kế phần mềm bo mạch điện tử đo nhanh COD bằng phương pháp phổ hấp thụ UV

  Nghiên cứu thiết kế phần mềm bo mạch điện tử đo nhanh COD bằng phương pháp phổ hấp thụ UV

  Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu về hệ thống điện chính, được thiết kế để đo nhanh COD bằng phép đo phổ phương pháp bằng bước sóng tử ngoại UV- 254nm. Chất hấp thụ quang cụ thể có thể là từ 10-1 đến 10-4 . Chuyển đổi nồng độ koeficient K có thể là 10.000mg / L. Các Nồng độ COD của nước thải có thể là 20.000mg / L. Thời gian đáp ứng...

   6 p ktkt 21/08/2020 20 2

 • Vận dụng lý thuyết vai trò đối với việc tìm hiểu hoạt động của cán bộ Công đoàn cơ sở

  Vận dụng lý thuyết vai trò đối với việc tìm hiểu hoạt động của cán bộ Công đoàn cơ sở

  Bài viết Vận dụng lý thuyết vai trò đối với việc tìm hiểu hoạt động của cán bộ Công đoàn cơ sở trình bày kết quả khảo sát xã hội học sơ bộ tại Công ty TNHH may Kyung Việt, khu Công nghiệp Phố Nối, Hưng Yên. Những thông tin được tác giả thu thập thông qua một số phỏng vấn sâu và trưng cầu ý kiến tại địa bàn này. Trên cơ sở vận dụng...

   5 p ktkt 17/11/2018 84 2

 • Kiến thức, thái độ của học sinh điều dưỡng về tự chăm sóc răng miệng

  Kiến thức, thái độ của học sinh điều dưỡng về tự chăm sóc răng miệng

  Đề tài này được tiến hành với mục tiêu nhằm xác định tỷ lệ học sinh có kiến thức, thái độ đúng về tự chăm sóc răng miệng; và xác định mối liên quan giữa kiến thức và thái độ của học sinh Điều dưỡng về tự chăm sóc răng miệng với đặc điểm dân số xã hội và thói quen chăm sóc răng miệng (CSRM).

   6 p ktkt 23/02/2019 106 2

 • Phát triển văn hóa doanh nghiệp cho Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Kiến Việt

  Phát triển văn hóa doanh nghiệp cho Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Kiến Việt

  Bài viết này dựa trên các cơ sở lý luận về phát triển văn hóa doanh nghiệp (VHDN), thông qua các hình thức diễn giải, phân tích đánh giá kết hợp với các mô hình, bảng biểu từ các số liệu được xử lý của bản câu hỏi được tác giả phỏng vấn các chuyên gia, các nhà quản trị. Trên cơ sở đó, tác giả đã đề nghị phát triển mô hình VHDN cho...

   16 p ktkt 25/03/2019 125 2

 • Sự cần thiết tổ chức và hoàn thiện công tác kế toán quản trị trong các doanh nghiệp khai thác, chế biến và kinh doanh đá xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương

  Sự cần thiết tổ chức và hoàn thiện công tác kế toán quản trị trong các doanh nghiệp khai thác, chế biến và kinh doanh đá xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương

  Trong nền kinh tế thị trường, hệ thống kế toán doanh nghiệp phải có hai bộ phận chuyên môn để đáp ứng nhu cầu thông tin của hai nhóm đối tượng khác nhau. Đó chính là kế toán tài chính và kế toán quản trị; và cũng chính nền kinh tế thị trường, cạnh tranh làm nổi bật kế toán quản trị, hình thành nên những nhận thức khác nhau về kế toán quản...

   7 p ktkt 28/06/2019 89 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số