• Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 2 - TS. Lê Đình Trực

  Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 2 - TS. Lê Đình Trực

  Nhằm giúp các bạn sinh viên và giảng viên có thêm tài liệu tham khảo giúp ích cho quá trình học tập và giảng dạy. Dưới đây là Bài giảng Kế toán quản trị chương 2: Sự ứng xử của chi phí và phân tích mối quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận trình bày về sự ứng xử của chi phí, quan hệ giữa chi phí - khối lượng - lợi nhuận, phân biệt biến...

   94 p ktkt 18/06/2015 241 9

 • Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 2 - ĐH Kinh tế TP. HCM

  Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 2 - ĐH Kinh tế TP. HCM

  Bài giảng "Kế toán tài chính 1 - Chương 2: Kế toán tiền & các khoản phải thu" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể hiểu khái niệm tiền và các khoản phải thu, kế toán tiền và các khoản phải thu, kế toán dự phòng nợ phải thu khó đòi, trình bày thông tin tiền và các khoản phải thu trên BCTC. Mời các bạn cùng tham khảo.

   54 p ktkt 19/02/2017 494 6

 • Bài giảng Quản lý dự án xây dựng: Phần 1 - ThS. Đăng Xuân Trường, TS. Đặng Thị Trang

  Bài giảng Quản lý dự án xây dựng: Phần 1 - ThS. Đăng Xuân Trường, TS. Đặng Thị Trang

  Bài giảng "Quản lý dự án xây dựng - Phần 1: Tổng quan về dự án xây dựng" trình bày các nội dung: Định nghĩa về dự án, các dự án xây dựng, vòng đời dự án xây dựng, vai trò của các thành viên trong dự án xây dựng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   49 p ktkt 24/10/2017 190 5

 • Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ - Chương 1: Đại cương về tài chính tiền tệ (2014)

  Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ - Chương 1: Đại cương về tài chính tiền tệ (2014)

  Nội dung chương 1 Đại cương về tài chính tiền tệ thuộc bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ trình bày về các kiến thức chính: bản chất tiền tệ, sự phát triển của các hình thái tiền tệ, đo lường tiền tệ, chế độ tiền tệ, bản chất của tài chính, chức năng của tài chính.

   27 p ktkt 25/06/2017 237 5

 • Bài giảng Tài chính Tiền tệ: Chương 1 - ThS. Vũ Hữu Thành

  Bài giảng Tài chính Tiền tệ: Chương 1 - ThS. Vũ Hữu Thành

  Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 1 Lý thuyết tài chính nhằm cung cấp hệ thống cơ sở lý luận về tài chính và tiền tệ để lý giải một cách căn bản những hiện tượng tài chính tiền tệ phát sinh trong nền kinh tế và sự tương tác của các sự kiện này với những vấn đề liên quan.

   39 p ktkt 22/12/2016 263 5

 • Bài giảng Cơ sở công nghệ chế tạo máy: Chương 5 - ThS. Phan Thanh Vũ

  Bài giảng Cơ sở công nghệ chế tạo máy: Chương 5 - ThS. Phan Thanh Vũ

  Với mục đích điều khiển các nguyên nhân gây ra sai số gia công nhằm đạt độ chính xác chế tạo, khảo sát độ chính xác gia công để biết rõ khả năng công nghệ của thiết bị, mời các bạn cùng tham khảo chương 5 "Độ chính xác gia công" thuộc bài giảng Cơ sở công nghệ chế tạo máy dưới đây để nắm bắt đầy đủ nội dung chi tiết.

   61 p ktkt 07/01/2016 227 5

 • Bài giảng Cơ sở công nghệ chế tạo máy: Chương 4 - ThS. Phan Thanh Vũ

  Bài giảng Cơ sở công nghệ chế tạo máy: Chương 4 - ThS. Phan Thanh Vũ

  Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chương 4 "Chất lượng bề mặt chi tiết máy" thuộc bài giảng Cơ sở công nghệ chế tạo máy dưới đây để nắm bắt được những nội dung về yếu tố đặc trưng của chất lượng bề mặt, tính chất cơ lý của lớp bề mặt chi tiết gia công, ảnh hưởng của chất lượng bề mặt tới khả năng làm việc của chi tiết...

   47 p ktkt 07/01/2016 254 5

 • Bài giảng Cơ sở công nghệ chế tạo máy: Chương 3 - ThS. Phan Thanh Vũ

  Bài giảng Cơ sở công nghệ chế tạo máy: Chương 3 - ThS. Phan Thanh Vũ

  Chương 3 "Các phương pháp gia công" thuộc bài giảng Cơ sở công nghệ chế tạo máy trình bày các phương pháp gia công chuẩn bị phôi, các phương pháp gia công cắt gọt. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt đầy đủ nội dung chi tiết.

   201 p ktkt 07/01/2016 224 5

 • Bài giảng Cơ sở công nghệ chế tạo máy: Chương 1 - ThS. Phan Thanh Vũ

  Bài giảng Cơ sở công nghệ chế tạo máy: Chương 1 - ThS. Phan Thanh Vũ

  Quá trình hình thành sản phẩm cơ khí, quá trình sản xuất và quá trình công nghệ, quá trình công nghệ, các thành phần của quá trình công nghệ, các dạng sản xuất,... là những nội dung chính trong chương 1 "Những khái niệm cơ bản" thuộc bài giảng Cơ sở công nghệ chế tạo máy. Mời các bạn cùng tham khảo.

   30 p ktkt 07/01/2016 232 5

 • Bài giảng Cơ sở công nghệ chế tạo máy: Chương 2 - ThS. Phan Thanh Vũ

  Bài giảng Cơ sở công nghệ chế tạo máy: Chương 2 - ThS. Phan Thanh Vũ

  Chương 2 "Cơ sở lý thuyết cắt kim loại" thuộc bài giảng Cơ sở công nghệ chế tạo máy trình bày khái niệm chung về cắt gọt kim loại, khái niệm cơ bản về dụng cụ cắt, vật liệu chế tạo dụng cụ cắt, cơ sở vật lý của quá trình cắt kim loại,... Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn chuyên ngành Cơ khí - Chế tạo máy.

   162 p ktkt 07/01/2016 210 5

 • Bài giảng Cơ sở công nghệ chế tạo máy: Chương 6 - ThS. Phan Thanh Vũ

  Bài giảng Cơ sở công nghệ chế tạo máy: Chương 6 - ThS. Phan Thanh Vũ

  Chương 6 "Chuẩn và chuỗi kích thước công nghệ" thuộc bài giảng Cơ sở công nghệ chế tạo máy trình bày khái niệm về quá trình gá đặt chi tiết, nguyên tắc 6 điểm và những chú ý khi định vị,... Với các bạn đang học chuyên ngành Cơ khí - Chế tạo máy thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích.

   72 p ktkt 07/01/2016 253 5

 • Bài giảng Kỹ thuật điện: Chương 1 - Chất bán dẫn, đại cương về diode và các mạch ứng dụng

  Bài giảng Kỹ thuật điện: Chương 1 - Chất bán dẫn, đại cương về diode và các mạch ứng dụng

  Chương 1 "Chất bán dẫn, đại cương về diode và các mạch ứng dụng" thuộc bài giảng Kỹ thuật điện trình bày các nội dung chất bán dẫn, đại cương về diode, các mạch ứng dụng của diode. Với các bạn chuyên ngành Điện - Điện tử thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích.

   45 p ktkt 25/05/2016 229 5

Hướng dẫn khai thác thư viện số