• Bài giảng Mạng máy tính - VT: Các công nghệ mạng máy tính

  Bài giảng Mạng máy tính - VT: Các công nghệ mạng máy tính

  Bài giảng "Mạng máy tính - VT: Các công nghệ mạng máy tính" giới thiệu tới người đọc các kiến thức về: Các công nghệ mạng cục bộ (LAN) (các công nghệ LAN, ethernet, chuyển mạch Ethernet, mạng LAN ảo, Wireless LAN (WLAN)), các công nghệ WAN. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   99 p ktkt 25/06/2012 297 2

 • Bài giảng Kinh tế phát triển - ThS. Bùi Thanh Huyền (ĐH Kinh tế Quốc dân)

  Bài giảng Kinh tế phát triển - ThS. Bùi Thanh Huyền (ĐH Kinh tế Quốc dân)

  Bài giảng "Kinh tế phát triển" giới thiệu tới người đọc các kiến thức về kinh tế phát triển, đối tượng nghiên cứu kinh tế phát triển, phương páp nghiên cứu kinh tế phát triển, đánh giá tăng trưởng kinh tế,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   135 p ktkt 25/10/2012 276 2

 • Thuyết trình Báo cáo thảo luận - Pháp luật đại cương

  Thuyết trình Báo cáo thảo luận - Pháp luật đại cương

  Bài thuyết trình báo cáo và thảo luận về Pháp luật đại cương với các vấn đề sau: cơ sở lý thuyết về thừa kế, những vấn đề chung về thừa kế, các hình thức thừa kế, phân tích các bài tập tình huống . Để nắm chi tiết nội dung mời các bạn cùng tham khảo bài thuyết trình.

   31 p ktkt 21/08/2019 102 1

 • Bài giảng Nghiệp vụ huy động vốn - Nguyễn Thị Thùy Linh

  Bài giảng Nghiệp vụ huy động vốn - Nguyễn Thị Thùy Linh

  Bài giảng "Nghiệp vụ huy động vốn" giới thiệu tới người đọc các kiến thức về nguồn vốn tự có, nguồn vốn huy động (Mobilized Capital), nguồn vốn đi vay (Borrowed Capital), vốn tiếp nhận (Trust Capital) và các nguồn vốn khác của doanh nghiệp (Other Capital). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   51 p ktkt 25/06/2012 227 1

 • Bài giảng môn Quản trị kinh doanh quốc tế: Thâm nhập thị trường nước ngoài

  Bài giảng môn Quản trị kinh doanh quốc tế: Thâm nhập thị trường nước ngoài

  "Bài thuyết trình môn Quản trị kinh doanh quốc tế: Thâm nhập thị trường nước ngoài" tìm hiểu về các quyết định thâm nhập cơ bản; các phương thức gia nhập thị trường nước ngoài; lựa chọn phương thức thâm nhập; thành lập công ty mới hoàn toàn hay thâu tóm.

   44 p ktkt 21/08/2020 19 1

 • Bài giảng Mạng máy tính - VT: Dịch vụ Internet

  Bài giảng Mạng máy tính - VT: Dịch vụ Internet

  Bài giảng "Mạng máy tính - VT: Dịch vụ Internet" trình bày các nội dung: Các ứng dụng trên TCP/IP, lưu trữ tên miền trên Internet, quá trình phân giải tên miền, truy vấn đệ quy và truy vấn lặp, DNS service trên Windows 2003,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   74 p ktkt 25/06/2012 231 1

 • Bài giảng Mạng máy tính - VT: Giao thức TCP/IP

  Bài giảng Mạng máy tính - VT: Giao thức TCP/IP

  Bài giảng "Mạng máy tính - VT: Giao thức TCP/IP" trình bày các nội dung: Định vị thiết bị đầu cuối trên mạng, nhắc lại một số khái niệm về số nhị phân, cấu trúc địa chỉ IP phiên bản 4, sự phân lớp địa chỉ, nguyên tắc cấp phát địa chỉ IP,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   56 p ktkt 25/06/2012 232 1

 • Bài giảng Đại cương về sắc ký - PGS.TS. Nguyễn Đức Tuấn

  Bài giảng Đại cương về sắc ký - PGS.TS. Nguyễn Đức Tuấn

  Bài giảng "Đại cương về sắc ký" cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về sắc ký, các giai đoạn của quá trình sắc ký, hai nhân tố chủ yếu quyết định quá trình tách sách ký, phân loại phương pháp sắc ký, nguyên tắc của sắc ký hấp thụ, phân bố, trao đổi ion, rắc phân tử, ái lực, các thông số sắc ký, các định tính, định lượng bằng...

   45 p ktkt 04/10/2012 828 1

 • Bài thuyết trình: Bào chế thuốc tiêm

  Bài thuyết trình: Bào chế thuốc tiêm

  Nội dung của bài thuyết trình trình bày sơ đồ đường đi của nguyên vật liệu, bao bì, con người và thành phẩm trong quy trình sản xuất thuốc tiêm; các giai đoạn sản xuất thuốc tiêm và sơ đồ thiết kế mặt bằng dây truyền thuốc tiêm, thuốc tiêm tiệt khuẩn cuối cùng và thuốc tiêm sản xuất vô khuẩn; yêu cầu chất lượng của thuốc tiêm.

   28 p ktkt 25/07/2019 256 1

 • Bài thuyết trình: Vai trò của nguyên tố Halogen trong Y học

  Bài thuyết trình: Vai trò của nguyên tố Halogen trong Y học

  Bài thuyết trình "Vai trò của nguyên tố Halogen trong Y học" trình bày các nội dung: nguyên tố Halogen là gì, tính chất vật lý của các nguyên tố Halogen, các Halogen và vai trò của từng nguyên tố. Mời các bạn cùng tham khảo bài thuyết trình để nắm chắc các nội dung.

   23 p ktkt 25/07/2019 80 1

 • Bài thuyết trình Vai trò và hoạt động dược lâm sàng tại bệnh viện

  Bài thuyết trình Vai trò và hoạt động dược lâm sàng tại bệnh viện

  Bài thuyết trình "Vai trò và hoạt động dược lâm sàng tại bệnh viện" trình bày các nội dung sau: tài liệu cung cấp thông tin thuốc tiêm truyền; tài liệu cung cấp thông tin sai sót thuốc; quy ước về màu sắc trong nhãn thuốc dùng trong phòng mổ; tài liệu cung cấp thông tin thuốc không nên bẻ, nghiền; tài liệu cung cấp thông tin hướng dẫn thời gian uống...

   20 p ktkt 25/07/2019 96 1

 • Bài thuyết trình: Khử khuẩn, tiệt khuẩn

  Bài thuyết trình: Khử khuẩn, tiệt khuẩn

  Bài thuyết trình "Khử khuẩn, tiệt khuẩn" trình bày các khái niệm về khử khuẩn, tiệt khuẩn; nguyên tắc khử khuẩn, tiệt khuẩn; những yếu tố ảnh hưởng; các phương pháp tiệt khuẩn; quy trình khử khuẩn tiệt khuẩn, một số chú ý trong quá trình khử khuẩn, tiệt khuẩn. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chắc nội dung bài thuyết trình.

   32 p ktkt 25/07/2019 150 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số