• Ngữ pháp tiếng Pháp căn bản - Phạm Khắc Vĩnh

  Ngữ pháp tiếng Pháp căn bản - Phạm Khắc Vĩnh

  Tài liệu Ngữ pháp tiếng Pháp căn bản sau đây chia sẻ với bạn đọc một số kinh nghiệm học tiếng Pháp, phương pháp học tiếng Pháp hiệu quả và ngữ pháp căn bản của tiếng Pháp. Hi vọng tài liệu hữu ích cho bạn đọc yêu thích tiếng Pháp và đang muốn tìm hiểu cũng như đang học ngôn ngữ này.

   38 p ktkt 29/01/2018 206 1

 • Ebook Ngữ pháp tiếng Pháp - Grammaire du francais avec 500 exercies

  Ebook Ngữ pháp tiếng Pháp - Grammaire du francais avec 500 exercies

  Mặc dù số người dùng tiếng Pháp không thể nào so sánh với số người dùng các ngôn ngữ khác trong cùng nhóm như tiếng Tây Ban Nha và tiếng Bồ Đào Nha, song tiếng Pháp vẫn là một trong những ngôn ngữ quan trọng nhất của nhóm Rôman (thuộc hệ Ấn-Âu). Mời các bạn cùng tham khảo và luyện tập tiếng Pháp qua Ebook "Ngữ pháp tiếng Pháp - Grammaire du francais...

   95 p ktkt 29/01/2018 200 1

 • Ebook Révision 1 Exerçons- nous

  Ebook Révision 1 Exerçons- nous

  Louvrage Révisions l, 350 exercices, premier d'une série qui comportera trois niveaux progressifs, s'adresse aux débutants et aux faux débutants en français. Ses quinze unités proposent aux apprenants une révision systématique des structures grammaticales de base et des actes de parole qui sont étudiés dans l es méthodes actuelles.

   111 p ktkt 26/08/2017 187 1

 • Ebook Grammaire en dialogues - Niveau débutant

  Ebook Grammaire en dialogues - Niveau débutant

  La grammaire en dialogues est divisée en 32 chapitres, chacun portant sur un point de grammaire particulier. Les sujets de grammaire correspondent à ceux traités dans les metshodes de francais de niveau

   129 p ktkt 26/08/2017 131 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số