Bộ sưu tập Tài chính - Ngân hàng

Bộ sưu tập Tài chính - Ngân hàng giới thiệu tới người đọc một số tài liệu, sách, giáo trình về kinh tế tài chính, tài chính ngân hàng, tài chính doanh nghiệp, quản trị ngân hàng,... Đây là những tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học các ngành Tài chính - Ngân hàng dùng làm tư liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung.