• Ebook Tự học bảo mật và quản trị mạng: Phần 1

  Ebook Tự học bảo mật và quản trị mạng: Phần 1

  Tự học bảo mật và quản trị mạng: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Phân loại mạng máy tính, thiết lập và định cấu hình cho một mạng LAN, cài đặt mạng LAN với hệ thống sử dụng nhiều hệ điều hành, mạng cục bộ,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   157 p ktkt 28/07/2020 18 0

 • Ebook Tự học bảo mật và quản trị mạng: Phần 2

  Ebook Tự học bảo mật và quản trị mạng: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Tự học bảo mật và quản trị mạng" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Căn bản về mạng không dây - Wireless, thiết lập mạng không dây, truy cập mạng máy tính ở mọi nơi với WinVNC, bảo vệ mạng, mạng tự phòng vệ, tường lửa dành cho các doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   186 p ktkt 28/07/2020 15 0

 • Linux All-in-One For Dummies

  Linux All-in-One For Dummies

  Linux All-in-One For Dummies giải thích mọi thứ bạn cần để bắt đầu và chạy với hệ điều hành Linux phổ biến. Được viết trong phong cách thân thiện và dễ tiếp cận, cuốn sách lý tưởng cho người mới dùng Linux và người đã có một ít kinh nghiệm với hệ điều hành này, cũng như bất kỳ ai đang học chứng chỉ Linux cấp độ 1. Bốn phần bên trong...

   579 p ktkt 20/07/2020 42 0

 • Bài giảng Toán rời rạc 2 - Bài toán tìm đường đi ngắn nhất

  Bài giảng Toán rời rạc 2 - Bài toán tìm đường đi ngắn nhất

  Bài giảng Toán rời rạc 2 - Bài toán tìm đường đi ngắn nhất cung cấp cho người học các kiến thức: Phát biểu bài toán tìm đường đi ngắn nhất, thuật toán Dijkstra, thuật toán Bellman-Ford, thuật toán Floyd. Mời các bạn cùng tham khảo.

   28 p ktkt 24/06/2020 32 0

 • Bài giảng Xây dựng và triển khai Web Service cho ứng dụng di động - Bài 1: Giới thiệu về Web Service cho ́ứng dụng trên thiết bị di động

  Bài giảng Xây dựng và triển khai Web Service cho ứng dụng di động - Bài 1: Giới thiệu về Web Service cho ́ứng dụng trên thiết bị di động

  Bài giảng "Xây dựng và triển khai Web Service cho ứng dụng di động - Bài 1: Giới thiệu về Web Service cho ́ứng dụng trên thiết bị di động" trình bày các nội dung: Giới thiệu về dịch vụ Web (Web Service), giới thiệu về IIS (Internet Information Service). Mời các bạn cùng tham khảo.

   33 p ktkt 24/06/2020 22 0

 • Bài giảng Toán rời rạc 2 - Biểu diễn đồ thị trên máy tính

  Bài giảng Toán rời rạc 2 - Biểu diễn đồ thị trên máy tính

  Bài giảng "Toán rời rạc 2 - Biểu diễn đồ thị trên máy tính" cung cấp cho người học các kiến thức: Biểu diễn đồ thị bằng ma trận kề, biểu diễn đồ thị bằng ma trận liên thuộc, biểu diễn đồ thị bằng danh sách cạnh, biểu diễn đồ thị bằng danh sách kề. Mời các bạn cùng tham khảo.

   35 p ktkt 24/06/2020 23 0

 • Bài giảng Xây dựng và triển khai Web Service cho ứng dụng di động - Bài 3: Các công nghệ dùng để xây dựng Web Service cho ứng dụng di động

  Bài giảng Xây dựng và triển khai Web Service cho ứng dụng di động - Bài 3: Các công nghệ dùng để xây dựng Web Service cho ứng dụng di động

  Bài giảng "Xây dựng và triển khai Web Service cho ứng dụng di động - Bài 3: Các công nghệ dùng để xây dựng Web Service cho ứng dụng di động" trình bày các nội dung: Giới thiệu Object-Relational mapping (ORM), entity framework (EF). ntity Framework (EF)

   43 p ktkt 24/06/2020 20 0

 • Bài giảng Toán rời rạc 2 - Giới thiệu môn học

  Bài giảng Toán rời rạc 2 - Giới thiệu môn học

  Bài giảng Toán rời rạc 2 - Giới thiệu môn học sẽ giúp các bạn nắm bắt được những thông tin chung về môn học như đối tượng, mục tiêu, lịch giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp giảng dạy, cách đánh giá môn học cùng một số thông tin khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

   7 p ktkt 24/06/2020 19 0

 • Bài giảng Toán rời rạc 2 - Khái niệm về đồ thị

  Bài giảng Toán rời rạc 2 - Khái niệm về đồ thị

  Bài giảng "Toán rời rạc 2 - Khái niệm về đồ thị" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa đồ thị, một số thuật ngữ cơ bản trên đồ thị vô hướng, một số thuật ngữ cơ bản trên đồ thị có hướng, một số dạng đồ thị đặc biệt. Mời các bạn cùng tham khảo.

   42 p ktkt 24/06/2020 25 0

 • Bài giảng Xây dựng và triển khai Web Service cho ứng dụng di động - Bài 4: Tương tác giữa Web Services với ứng dụng trên thiết bị di động

  Bài giảng Xây dựng và triển khai Web Service cho ứng dụng di động - Bài 4: Tương tác giữa Web Services với ứng dụng trên thiết bị di động

  Bài giảng "Xây dựng và triển khai Web Service cho ứng dụng di động - Bài 4: Tương tác giữa Web Services với ứng dụng trên thiết bị di động" trình bày các nội dung: Giới thiệu các dạng dữ liệu tương tác giữa web service với ứng dụng trên TBDĐ, tổng quan về JSON,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   36 p ktkt 24/06/2020 20 0

 • Bài giảng Toán rời rạc 2 - Tìm kiếm trên đồ thị

  Bài giảng Toán rời rạc 2 - Tìm kiếm trên đồ thị

  Bài giảng Toán rời rạc 2 - Tìm kiếm trên đồ thị cung cấp cho người học các kiến thức: Thuật toán tìm kiếm theo chiều sâu trên đồ thị, thuật toán tìm kiếm theo chiều rộng trên đồ thị, ứng dụng của thuật toán tìm kiếm theo chiều sâu, ứng dụng của thuật toán tìm kiếm theo chiều rộng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   52 p ktkt 24/06/2020 20 0

 • Bài giảng Toán rời rạc 2 - Đồ thị Euler, đồ thị Hamilton

  Bài giảng Toán rời rạc 2 - Đồ thị Euler, đồ thị Hamilton

  Bài giảng Toán rời rạc 2 - Đồ thị Euler, đồ thị Hamilton cung cấp cho người học các khái niệm, chứng minh đồ thị là Euler, thuật toán tìm chu trình Euler, kiểm nghiệm thuật toán, chứng minh đồ thị là nửa Euler,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   32 p ktkt 24/06/2020 24 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số