• Linux Administration Cookbook

  Linux Administration Cookbook

  Cuốn sách này sẽ giúp bạn bắt đầu với việc quản trị Linux, cung cấp cho bạn kiến ​​thức và công cụ cần thiết để khắc phục các sự cố hàng ngày, từ Raspberry Pi đến máy chủ trong Azure, đồng thời giúp bạn hiểu rõ về các nguyên tắc cơ bản về cách GNU / Linux hoạt động.

   1522 p ktkt 30/07/2019 16 0

 • Expert Python Programming - Michal Jaworski

  Expert Python Programming - Michal Jaworski

  Khám phá những cách hiện đại để thiết lập môi trường phát triển nhất quán và lặp lại; Tìm hiểu các phần tử cú pháp hiện đại của lập trình Python như chuỗi f, enums và hàm lambda; Viết mã đồng thời bằng Python...

   855 p ktkt 30/07/2019 12 0

 • C# Programming

  C# Programming

  Lập trình C # trong các bước dễ dàng sẽ dạy bạn mã hóa các ứng dụng và thể hiện mọi khía cạnh của ngôn ngữ C # bạn sẽ cần để tạo kết quả lập trình chuyên nghiệp. Các ví dụ của nó cung cấp mã được đánh dấu cú pháp rõ ràng hiển thị các khái niệm cơ bản về ngôn ngữ C # bao gồm các biến, mảng, logic, vòng lặp, phương thức và lớp

   357 p ktkt 06/05/2019 36 0

 • Entity Framework Core in Action

  Entity Framework Core in Action

  Entity Framework Core in Action hướng dẫn bạn cách truy cập và cập nhật dữ liệu quan hệ từ các ứng dụng .NET. Theo các giải thích rõ ràng, các ví dụ thực tế và khoảng 100 sơ đồ, bạn sẽ khám phá các mẫu tiết kiệm thời gian và thực tiễn tốt nhất để bảo mật, điều chỉnh hiệu suất và kiểm tra đơn vị.

   523 p ktkt 06/05/2019 37 0

 • Ebook Pro ASP.NET Core MVC 2, 7th Edition

  Ebook Pro ASP.NET Core MVC 2, 7th Edition

  Ebook Pro ASP.NET Core MVC 2, 7th Edition với kết cấu nội dung gồm 2 phần trình bày về và giải thích chi tiết về chức năng Core MVC cho phép các nhà phát triển tạo ra các ứng dụng NAC, tối ưu hóa và sẵn sàng cho thiết bị di động cho nền tảng .NET. Mời các bạn cùng tìm hiểu nội dung của sách.

   1024 p ktkt 03/04/2019 56 0

 • Ebook Pro entity framework core 2 for ASP.NET Core MVC

  Ebook Pro entity framework core 2 for ASP.NET Core MVC

  Nội dung ebook giới thiêu tới bạn: Mô hình, bản đồ và truy cập dữ liệu với Entity Framework Core 2, sự phát triển mới nhất của khung ánh xạ quan hệ đối tượng của Microsoft. Bạn sẽ sử dụng các đối tượng .NET bằng các dự án ASP.NET Core MVC 2. Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình.

   656 p ktkt 03/04/2019 45 0

 • Giáo trình Mạng máy tính: Phần 1 - NXB Đại học Sư phạm

  Giáo trình Mạng máy tính: Phần 1 - NXB Đại học Sư phạm

  Giáo trình gồm có 6 chương để học mỗi chương cần có các kiến thức của chương trước, phần 1 sách gồm 4 chương đầu: Chương 1. Giới thiệu về các khái niệm cơ sở về mạng, chương 2. Giới thiệu về các thành phần cơ bản của mạng máy tính, chương này cung cấp cho sinh viên những kiến thức về các thành phần vật lí cấu tạo nên mạng máy tính,...

   143 p ktkt 25/03/2019 56 0

 • Giáo trình Mạng máy tính: Phần 2 - NXB Đại học Sư phạm

  Giáo trình Mạng máy tính: Phần 2 - NXB Đại học Sư phạm

  Phần 2 sách gồm chương 5 và chương 6: Chương 5 nói về các khái niệm và hoạt động quản trị mạng. Mạng máy tính không thể tự hoạt động mà phải có người quản trị mạng, công việc chính của họ là quản lý tài khoản người dùng và các tài nguyên, chương này trình bày khái quát về những công việc đó, và chương 6. Giới thiệu tóm tắt về cách sử...

   92 p ktkt 25/03/2019 43 0

 • Ebook Chìa khóa trên đường hội nhập: Bí quyết thành công của tập đoàn Microsoft

  Ebook Chìa khóa trên đường hội nhập: Bí quyết thành công của tập đoàn Microsoft

  Cuốn sách này sẽ hé mở cho độc giả cội nguồn thành công của Bill Gates - từ những ý tưởng táo bạo, triết lý kinh doanh ưu việt đến các bí quyết kinh doanh xuất chúng. Qua đó, các độc giả có quan tâm đến công việc kinh doanh quản lý có thể rút tỉa cho mình rất nhiều bài học hữu ích để đạt được thành công trong sự nghiệp.

   353 p ktkt 27/01/2019 47 0

 • Giáo trình Microsoft Office Professional 2007: Bài 3

  Giáo trình Microsoft Office Professional 2007: Bài 3

  Bài 3 Làm việc với Query thuộc giáo trình "Microsoft Office Professional 2007", trong bài này trình bày các nội dung sau: Tìm kiếm một nhóm dữ liệu trong bảng, xem dữ liệu đồng thời từ nhiều bảng, sử dụng parameters với query, thực hiện tính toán trên cơ sở dữ liệu, tổng hợp hoặc tính tổng dữ liệu, tạo một bảng từ nhiều bảng khác, thêm dữ liệu vào...

   43 p ktkt 26/01/2019 39 0

 • Giáo trình Microsoft Office Professional 2007: Bài 4

  Giáo trình Microsoft Office Professional 2007: Bài 4

  Bài 4 Làm việc với Form thuộc giáo trình "Microsoft Office Professional 2007", trong bài này trình bày các nội dung sau: Tạo form, tìm hiểu về các controls, tìm hiểu về control layout, tìm layout view và design view, tinh chỉnh forn, thêm control lên form, lưu lại các công việc của bạn.

   28 p ktkt 26/01/2019 42 0

 • Giáo trình Microsoft Office Professional 2007: Bài 5

  Giáo trình Microsoft Office Professional 2007: Bài 5

  Bài 5 Làm việc với Report thuộc giáo trình "Microsoft Office Professional 2007" trong bài này trình bày các nội dung sau: Lựa chọn bản ghi nguồn, tạo báo cáo, tìm hiểu về report section, tìm hiểu về các control, tinh chỉnh báo cáo, thêm control vào báo cáo, xem báo cáo, in báo cáo.

   19 p ktkt 26/01/2019 40 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số