• Bài giảng Mạng máy tính - Chương 6: Lớp mạng (Network Layer)

  Bài giảng Mạng máy tính - Chương 6: Lớp mạng (Network Layer)

  Bài giảng Mạng máy tính - Chương 6: Lớp mạng (Network Layer) được biên soạn nhằm trang bị cho các bạn những kiến thức về virtual circuit network và datagram network router. Với các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin thì đây là tài liệu hữu ích.

   37 p ktkt 28/09/2017 0 0

 • Bài giảng Mạng máy tính - Chương 3: Lớp truyền tải

  Bài giảng Mạng máy tính - Chương 3: Lớp truyền tải

  Bài giảng Mạng máy tính - Chương 3: Lớp truyền tải nêu lên các nguyên lý của dịch vụ lớp truyền tải (ghép/tách kênh, truyền số liệu tin cậy, điều khiển luồng, kiểm soát nghẽn); giao thức truyền tải UDP.

   54 p ktkt 28/09/2017 0 0

 • Bài giảng Mạng máy tính - Chương 2: Lớp ứng dụng (Application Layer)

  Bài giảng Mạng máy tính - Chương 2: Lớp ứng dụng (Application Layer)

  Bài giảng Mạng máy tính - Chương 2: Lớp ứng dụng (Application Layer) giúp các bạn làm quen với các khái niệm cũng như thực hiện các giao thức ứng dụng (mô hình dịch vụ lớp truyền tải, mô hình client-server, mô hình peer-to-peer).

   47 p ktkt 28/09/2017 0 0

 • Bài giảng Mạng máy tính - Chương 1: Giới thiệu

  Bài giảng Mạng máy tính - Chương 1: Giới thiệu

  Bài giảng Mạng máy tính - Chương 1: Giới thiệu được biên soạn nhằm giúp cho các bạn biết được những thông tin tổng quan của môn học, từ đó hiểu rõ hơn cũng như có sự chuẩn bị tốt hơn về môn học này.

   22 p ktkt 28/09/2017 0 0

 • Bài giảng Mạng máy tính - Chương 4: Giao thức TCP

  Bài giảng Mạng máy tính - Chương 4: Giao thức TCP

  Bài giảng Mạng máy tính - Chương 4: Giao thức TCP giới thiệu tổng quan giao thức truyền tải hướng kết nối, TCP, cấu trúc segment, truyền tải số liệu tin cậy, điều khiển luồng (flow control), quản lý liên kết, kiểm soát nghẽn, kiểm soát nghẽn TCP.

   46 p ktkt 28/09/2017 0 0

 • Bài giảng Mạng máy tính - Chương 5: Lập trình socket

  Bài giảng Mạng máy tính - Chương 5: Lập trình socket

  Bài giảng Mạng máy tính - Chương 5: Lập trình socket gồm có hai nội dung chính đó là lập trình Socket với TCP, lập trình Socket với UDP. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

   23 p ktkt 28/09/2017 0 0

 • Giáo Trình Kỹ thuật lập trình C căn bản và nâng cao: Phần 2

  Giáo Trình Kỹ thuật lập trình C căn bản và nâng cao: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình cung cấp cho người học các kiến thức: Lưu trữ dữ liệu và tổ chức bộ nhớ chương trình; các chỉ thị tiền xử lý, thao tác trên các tệp tin, đồ họa, quản lý màn hình và cửa sổ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   219 p ktkt 22/05/2017 9 0

 • Giáo Trình Kỹ thuật lập trình C căn bản và nâng cao: Phần 1

  Giáo Trình Kỹ thuật lập trình C căn bản và nâng cao: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Kỹ thuật lập trình C căn bản và nâng cao" cung cấp cho người học các kiến thức: Biến, mảng và biểu thức; vào ra, cấu trúc rẽ nhánh; cấu trúc vòng lặp; hàm và cấu trúc chương trình; cấu trúc và hợp; quản lý màn hình và cửa sổ,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   205 p ktkt 22/05/2017 8 0

 • Bài giảng Tin học đại cương - Phan Thị Hà, Nguyễn Tiến Hùng (271 tr)

  Bài giảng Tin học đại cương - Phan Thị Hà, Nguyễn Tiến Hùng (271 tr)

  Bài giảng "Tin học đại cương" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Các khái niệm cơ bản, hệ điều hành, các phần mềm ứng dụng thông dụng, ngôn ngữ lập trình C, hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   271 p ktkt 25/04/2017 8 0

 • Ebook Lập trình window với C#.Net - Phương Lan (Chủ biên)

  Ebook Lập trình window với C#.Net - Phương Lan (Chủ biên)

  Ebook Lập trình window với C#.Net trang bị cho các bạn những kiến thức về bộ khung .NET, ngôn ngữ C#, Windows Forms, kỹ thuật Web, gói kết hợp. Đây là một tài liệu tham khảo rất hữu ích dành cho các bạn sinh viên Công nghệ thông tin và những ai quan tập tới kỹ thuật lập trình.

   618 p ktkt 08/01/2017 16 1

 • Ebook ASP Databases - NXB Trẻ

  Ebook ASP Databases - NXB Trẻ

  Ebook ASP Databases hướng dẫn sử dụng ADO và ASP bằng lý thuyết kèm theo nhiều ví dụ minh họa sinh động, dễ hiểu. Ngoài ra, còn có câu hỏi và bài tập ở cuối chương để giúp người đọc học ôn tập và kiểm tra lại những kiến thức đã học được trong từng chương. Mời các bạn tham khảo tài liệu để nắm bắt những kiến thức về lĩnh vực này.

   786 p ktkt 08/01/2017 12 1

 • Ebook Sáng tạo trong thuật toán và lập trình với ngôn ngữ Pascal và C#: Tập 1

  Ebook Sáng tạo trong thuật toán và lập trình với ngôn ngữ Pascal và C#: Tập 1

  Ebook Sáng tạo trong thuật toán và lập trình với ngôn ngữ Pascal và C#: Tập 1 do Nguyễn Xuân Huy biên soạn cung cấp cho các bạn những kiến thức về giải một bài toán tin; sinh dữ liệu vào và ra; bàn phím và màn hình; tổ chức dữ liệu và một số kiến thức khác.

   282 p ktkt 22/07/2016 13 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số