• Bài giảng Vẽ điện - Đỗ Minh Hoàng

  Bài giảng Vẽ điện - Đỗ Minh Hoàng

  Bài giảng Vẽ điện thông tin đến quý độc giả những kiến thức về khái niệm chung về bản vẽ điện; các tiêu chuẩn của bản vẽ điện; các kí hiệu quy ước dùng trong bản vẽ điện; vẽ sơ đồ điện. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết nội dung kiến thức.

   34 p ktkt 26/12/2020 19 0

 • Bài giảng Quang học kỹ thuật và ứng dụng: Chương 3 - TS. Phạm Thị Hải Miền

  Bài giảng Quang học kỹ thuật và ứng dụng: Chương 3 - TS. Phạm Thị Hải Miền

  Bài giảng "Quang học kỹ thuật và ứng dụng - Chương 3: Phương pháp phổ hồng ngoại" cung cấp cho người học các kiến thức: Cơ sở lý thuyết, máy quang phổ hồng ngoại, phương pháp phổ hồng ngoại Fourier (FTIR), một số ứng dụng trong y sinh học. Mời các bạn cùng tham khảo.

   25 p ktkt 26/12/2020 18 0

 • Bài giảng Quang học kỹ thuật và ứng dụng: Chương 2 - TS. Phạm Thị Hải Miền

  Bài giảng Quang học kỹ thuật và ứng dụng: Chương 2 - TS. Phạm Thị Hải Miền

  Bài giảng "Quang học kỹ thuật và ứng dụng - Chương 2: Phương pháp phổ tử ngoại và khả kiến" cung cấp cho người học các kiến thức: Cơ sở lý thuyết, kỹ thuật thực nghiệm, ứng dụng của phổ UV-VIS trong y sinh học. Mời các bạn cùng tham khảo.

   36 p ktkt 26/12/2020 15 0

 • Bài giảng Quang học kỹ thuật và ứng dụng: Chương 1 - TS. Phạm Thị Hải Miền

  Bài giảng Quang học kỹ thuật và ứng dụng: Chương 1 - TS. Phạm Thị Hải Miền

  Bài giảng "Quang học kỹ thuật và ứng dụng - Chương 1: Tổng quan môn học" cung cấp cho người học các kiến thức: Bức xạ điện từ (sóng phân cực phẳng), các đại lượng đặc trưng của bức xạ điện từ, độ xuyên sâu của ánh sáng đối với da,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   20 p ktkt 26/12/2020 15 0

 • Giáo trình Trang bị điện trong máy công nghiệp

  Giáo trình Trang bị điện trong máy công nghiệp

  "Giáo trình Trang bị điện trong máy công nghiệp" với các nội dung khái quát chung về hệ thống trang bị điện; các phần tử điều khiển trong hệ thống trang bị điện – điện tử; tự động khống chế truyền động điện; trang bị điện máy cắt gọt kim loại...

   83 p ktkt 27/10/2020 55 1

 • Giáo trình Lập trình vi điều khiển

  Giáo trình Lập trình vi điều khiển

  Giáo trình Lập trình vi điều khiển thông tin đến các bạn những kiến thức về sơ lược về lịch sử và hướng phát triển của vi điều khiển; cấu trúc vi điều khiển 8051; tập lệnh vi điều khiển 8051; bộ định thời (Timer); cổng nối tiếp, ngắt.

   119 p ktkt 27/10/2020 41 0

 • Giáo trình Vật liệu điện lạnh: Phần 2

  Giáo trình Vật liệu điện lạnh: Phần 2

  Giáo trình Vật liệu điện lạnh: Phần 2 với những kiến thức vật liệu chế tạo máy và thiết bị lạnh; vật liệu kim loại, vật liệu phi kim loại; vật liệu cách nhiệt, nhiệm vụ của vật liệu cách nhiệt, những yêu cầu đối với vật liệu cách nhiệt; một số vật liệu cách nhiệt thường dùng; các tính chất cơ bản; vật liệu cách âm; vật liệu...

   3 p ktkt 27/10/2020 39 0

 • Giáo trình Vật liệu điện lạnh: Phần 1

  Giáo trình Vật liệu điện lạnh: Phần 1

  Giáo trình Vật liệu điện lạnh: Phần 1 cung cấp đến các bạn những kiến thức về khái niệm chung về vật liệu cách điện; các yếu tố ảnh hưởng đến độ cách điện; chất điện môi; điện môi lỏng; nhận dạng các vật liệu cách điện; cấu tạo kim loại và hợp kim; đặc tính cơ bản của vật liệu dẫn điện; tính chất cơ học của vật dẫn;...

   22 p ktkt 27/10/2020 39 0

 • Ebook Hệ thống cung cấp điện của xí nghiệp công nghiệp đô thị và nhà cao tầng: Phần 1

  Ebook Hệ thống cung cấp điện của xí nghiệp công nghiệp đô thị và nhà cao tầng: Phần 1

  Phần 1 - Nguyên lý cơ bản của hệ thống cung cấp điện cung cấp cho người đọc các nội dung: Những vấn đề chung về cung cấp điện, phương pháp tính toán kinh tế - kỹ thuật trong thiết kế cung cấp điện, xác định phụ tải điện,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   205 p ktkt 22/08/2020 73 1

 • Ebook Hệ thống cung cấp điện của xí nghiệp công nghiệp đô thị và nhà cao tầng: Phần 2

  Ebook Hệ thống cung cấp điện của xí nghiệp công nghiệp đô thị và nhà cao tầng: Phần 2

  Phần 2 - Hệ thống cung cấp điện trong các lĩnh vực kinh tế quốc dân cung cấp cho người đọc các kiến thức: Hệ thống cung cấp điện trong xí nghiệp công nghiệp, hệ thống cung cấp điện trong các khu vực đô thị, hệ thống cung cấp điện của nhà cao tầng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   226 p ktkt 22/08/2020 53 1

 • Thiết kế và chế tạo thiết bị tự động kiểm tra chức năng bo mạch điện tử kỹ thuật số theo phương pháp tái cấu hình và tạo mẫu nhanh RPS

  Thiết kế và chế tạo thiết bị tự động kiểm tra chức năng bo mạch điện tử kỹ thuật số theo phương pháp tái cấu hình và tạo mẫu nhanh RPS

  Bài báo trình bày phương pháp thiết kế và chế tạo thiết bị tự động kiểm tra chức năng bo mạch điện tử kỹ thuật số với chi phí thấp và khả năng tái cấu hình cao. Thiết bị được điều khiển thông qua một phần mềm ứng dụng chạy trên một máy tính cá nhân. Mời các bạn tham khảo!

   8 p ktkt 21/08/2020 55 1

 • Nghiên cứu thiết kế phần mềm bo mạch điện tử đo nhanh COD bằng phương pháp phổ hấp thụ UV

  Nghiên cứu thiết kế phần mềm bo mạch điện tử đo nhanh COD bằng phương pháp phổ hấp thụ UV

  Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu về hệ thống điện chính, được thiết kế để đo nhanh COD bằng phép đo phổ phương pháp bằng bước sóng tử ngoại UV- 254nm. Chất hấp thụ quang cụ thể có thể là từ 10-1 đến 10-4 . Chuyển đổi nồng độ koeficient K có thể là 10.000mg / L. Các Nồng độ COD của nước thải có thể là 20.000mg / L. Thời gian đáp ứng...

   6 p ktkt 21/08/2020 55 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số