• Bài giảng Khí cụ điện (Phần II): Chương 6 - TS. Nguyễn Văn Ánh

  Bài giảng Khí cụ điện (Phần II): Chương 6 - TS. Nguyễn Văn Ánh

  Bài giảng Khí cụ điện (Phần II) - Chương 6: Công tắc Tơ và Điều khiển động cơ giới thiệu các kiến thức về công tắc Tơ, nguyên lý điều khiển động cơ, đảo chiều động cơ điện, thiết bị hợp bộ khởi động động cơ, tính toán và lựa chọn công tắc tơ, thiết bị phụ trợ trong mạch điều khiển.

   20 p ktkt 25/06/2017 4 0

 • Bài giảng Khí cụ điện (Phần II): Chương 10 - TS. Nguyễn Văn Ánh

  Bài giảng Khí cụ điện (Phần II): Chương 10 - TS. Nguyễn Văn Ánh

  Bài giảng "Khí cụ điện (Phần II) - Chương 10: Dao cách ly và dao ngắn mạch" cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về dao cách ly và dao ngắn mạch. Đây là tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn Khí cụ điện và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   15 p ktkt 25/06/2017 4 0

 • Bài giảng Khí cụ điện (Phần II): Chương 5 - TS. Nguyễn Văn Ánh

  Bài giảng Khí cụ điện (Phần II): Chương 5 - TS. Nguyễn Văn Ánh

  Bài giảng Khí cụ điện (Phần II) - Chương 5: Thiết bị bảo vệ cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm chung, đặc tính bảo vệ thiết bị, cầu dao, cầu chì, áp tô mát, tính chọn thiết bị bảo vệ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   24 p ktkt 25/06/2017 6 0

 • Bài giảng Khí cụ điện (Phần II): Chương 11 - TS. Nguyễn Văn Ánh

  Bài giảng Khí cụ điện (Phần II): Chương 11 - TS. Nguyễn Văn Ánh

  Bài giảng "Khí cụ điện (Phần II) - Chương 11: Thiết bị chống sét và kháng điện" cung cấp cho người học các kiến thức về thiết bị chống sét và kháng điện. Đây là tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn Khí cụ điện và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   16 p ktkt 25/06/2017 2 0

 • Bài giảng Khí cụ điện (Phần II): Chương 8 - TS. Nguyễn Văn Ánh

  Bài giảng Khí cụ điện (Phần II): Chương 8 - TS. Nguyễn Văn Ánh

  Bài giảng Khí cụ điện (Phần II) - Chương 8: Thiết bị cấp nguồn dự phòng trình bày các khái niệm chung về thiết bị cấp nguồn dự phòng, thiết bị cấp nguồn liên tục, thiết bị tự động chuyển nguồn. Mời các bạn cùng tham khảo.

   22 p ktkt 25/06/2017 4 0

 • Bài giảng Khí cụ điện (Phần II): Chương 9 - TS. Nguyễn Văn Ánh

  Bài giảng Khí cụ điện (Phần II): Chương 9 - TS. Nguyễn Văn Ánh

  Bài giảng "Khí cụ điện (Phần II) - Chương 9: Máy cắt điện cao áp" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm chung, các loại máy cắt điện áp cao, nguyên lý thao tác máy cắt. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   18 p ktkt 25/06/2017 3 0

 • Bài giảng Khí cụ điện (Phần II): Chương 7 - TS. Nguyễn Văn Ánh

  Bài giảng Khí cụ điện (Phần II): Chương 7 - TS. Nguyễn Văn Ánh

  Bài giảng Khí cụ điện (Phần II) - Chương 7: Rơ le cung cấp cho người đọc các khái niệm cơ bản về rơ le, cấu tạo rơ le, ứng dụng của rơ le. Đây là tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn Khí cụ điện và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   16 p ktkt 25/06/2017 3 0

 • Bài giảng Khí cụ điện (Phần II): Chương 12 - TS. Nguyễn Văn Ánh

  Bài giảng Khí cụ điện (Phần II): Chương 12 - TS. Nguyễn Văn Ánh

  Bài giảng "Khí cụ điện (Phần II) - Chương 12: Máy biến dòng và máy biến áp" cung cấp cho người học các kiến thức về máy biến dòng và máy biến áp. Đây là tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn Khí cụ điện và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   14 p ktkt 25/06/2017 3 0

 • Bài giảng Bảo trì hệ thống điện trong công nghiệp: Phần 9 - Nguyễn Ngọc Phúc Diễm, Trịnh Hoàng Hơn

  Bài giảng Bảo trì hệ thống điện trong công nghiệp: Phần 9 - Nguyễn Ngọc Phúc Diễm, Trịnh Hoàng Hơn

  Phần 9 trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về máy biến áp. Trong chương này người học có thể biết được: Định nghĩa máy biến áp, cấu tạo máy biến áp, mạch từ, dây quấn, vỏ máy, nguyên lý hoạt động... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   29 p ktkt 22/05/2017 3 0

 • Bài giảng Biến đổi năng lượng điện cơ: Chương 2 - Trịnh Hoàng Hơn

  Bài giảng Biến đổi năng lượng điện cơ: Chương 2 - Trịnh Hoàng Hơn

  Bài giảng Biến đổi năng lượng điện cơ: Chương 2 cung cấp kiến thức về mạch xoay chiều 1 pha và 3 pha. Thông qua bài giảng này người học có thể biết được: Khái niệm về mạch điện sine, trị hiệu dụng, biểu diễn dạng vector, biểu diễn dạng số phức, hệ số công suất,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   28 p ktkt 22/05/2017 4 0

 • Bài giảng Bảo trì hệ thống điện trong công nghiệp: Phần 10 - Nguyễn Ngọc Phúc Diễm, Trịnh Hoàng Hơn

  Bài giảng Bảo trì hệ thống điện trong công nghiệp: Phần 10 - Nguyễn Ngọc Phúc Diễm, Trịnh Hoàng Hơn

  Phần 10 đề cập đến vấn đề an toàn điện trong hệ thống điện. Nội dung trình bày trong chương này gồm có: Nguyên tắc cơ bản, những rủi ro trong một hệ thống điện, những hiệu ứng của dòng điện khi đi qua cơ thể con người,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   41 p ktkt 22/05/2017 2 0

 • Bài giảng Bảo trì hệ thống điện trong công nghiệp: Phần 7 - Nguyễn Ngọc Phúc Diễm, Trịnh Hoàng Hơn

  Bài giảng Bảo trì hệ thống điện trong công nghiệp: Phần 7 - Nguyễn Ngọc Phúc Diễm, Trịnh Hoàng Hơn

  Phần 7 giới thiệu một số dạng khởi động và điều khiển động cơ không đồng bộ. Những nội dung trình bày trong chương này gồm có: Dòng khởi động, moment mở máy, Khởi động trực tiếp, hạ điện áp đặt vào động cơ, máy biến áp từ ngẫu,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   13 p ktkt 22/05/2017 3 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số