10 câu nói bất hủ của BillGates

Gồm 10 câu nói bất hủ của Bill Gates khuyên các bạn thanh niên trên con đường lập nghiệp

Từ khóa: BillGates, Câu nói bất hủ

2 p 2759 14/10/2020 23 0