Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 1 - Trường Đại học Ngân hàng

Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 1 trình bày kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán. Chương này giúp cho người học hiểu được: Những vấn đề chung về vốn bằng tiền và các khoản thanh toán; các yêu cầu và nguyên tắc kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán; phương pháp kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán. Bên cạnh đó, bài giảng còn trình bày thông tin về vốn bằng tiền và các khoản thanh toán trên Báo cáo tài chính. Mời các em tham khảo nội dung chi tiết bài giảng.