Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 2 - Nguyễn Thị Kim Cúc

Dưới đây là bài giảng Kế toán tài chính: Chương 2 do Nguyễn Thị Kim Cúc thực hiện, mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về kế toán tiền và kế toán các khoản phải thu. Bài giảng phục vụ cho các bạn chuyên ngành Kế toán và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này.