Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 3 - Hồ Thị Bích Nhơn

Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 3: Kế toán hàng tồn kho" trình bày các nội dung: Khái niệm, ghi nhận, đánh giá hàng tồn kho; vận dụng hệ thống tài khoản để ghi chép, xử lý các giao dịch liên quan đến hàng tồn kho,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.