Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 6 - TS. Nguyễn Thị Kim Cúc

Chương 6 "Kế toán vốn chủ sở hữu" thuộc bài giảng Kế toán tài chính cung cấp cho các bạn những vấn đề chung về kế toán vốn chủ sở hữu, kế toán vốn đầu tư của chủ sở hữu, kế toán chênh lệch đánh giá lại tài sản, kế toán chênh lệch tỷ giá hối đoái, kế toán phân chia lợi nhuận kế toán,... Với các bạn chuyên ngành Kế toán thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích.