Bài giảng môn học Quản trị văn phòng: Chương 9.1 - TS. Nguyễn Nam Hà

Bài giảng môn học "Quản trị văn phòng - Chương 9.1: Kỹ thuật soạn thảo trình bày quyết định" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, thẩm quyền ban hành, cấu trúc của quyết định, mẫu quyết định. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.