Bài giảng môn học Quản trị văn phòng: Chương 9.2 - TS. Nguyễn Nam Hà

Bài giảng môn học "Quản trị văn phòng - Chương 9.2: Kỹ thuật soạn thảo trình bày Thông báo" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm Thông báo, yêu cầu của Thông báo, cấu trúc của Thông báo, các loại Thông báo. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.