Bài giảng môn học Quản trị văn phòng: Chương 9.3 - TS. Nguyễn Nam Hà

Bài giảng môn học "Quản trị văn phòng - Chương 9.3: Kỹ thuật soạn thảo trình bày Tờ trình" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm Tờ trình, yêu cầu của Tờ trình, cấu trúc của Tờ trình, mẫu Tờ trình. Mời các bạn cùng tham khảo.