Bảo hộ lao động và kỹ thuật an toàn điện P2 _ Trần Quang Khánh

Phần 2 giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Kỹ thuật an toàn điện (bảo vệ nối đất, bảo vệ nối dây trung tính và nối đất lặp lại, cắt bảo vệ), kỹ thuật an toàn cháy nổ (kỹ thuật phòng chống cháy nổ, đánh giá xác xuất xảy ra cháy nổ). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Từ khóa: Bảo hộ lao động, Kỹ thuật an toàn điện

143 p 2759 05/06/2019 50 0