Bệnh tiểu đường - Cách phát hiện và điều trị

Trình bày các nội dung về đại cương bệnh đái tháo đường, cách phát hiện bệnh tiểu đường, biến chứng của bệnh tiểu đường, các yếu tố nguy cơ của bệnh tiểu đường...

Từ khóa: Y học, Sức khỏe

257 p 2759 14/07/2020 71 1