Ebook Ngữ pháp tiếng Nhật

Tiếng Nhật Bản, hay tiếng Nhật là một ngôn ngữ được hơn 130 triệu người sử dụng ở Nhật Bản và những cộng đồng dân di cư Nhật Bản khắp thế giới. Nó là một ngôn ngữ chắp dính (khác biệt với tiếng Việt vốn thuộc vào loại ngôn ngữ đơn lập phân tích cao) và nổi bật với một hệ thống các nghi thức nghiêm ngặt và rành mạch, đặc biệt là hệ thống kính ngữ phức tạp thể hiện bản chất thứ bậc của xã hội Nhật Bản. Với ebook "Ngữ pháp tiếng Nhật" này sẽ giúp người học nắm bắt một số kiến thức ngữ pháp căn bản của tiếng Nhật. Mời các bạn cùng tham khảo.