Ebook Phân tích và đầu tư chứng khoán - PGS.TS. Bùi Kim Yến (chủ biên)

"Phân tích và đầu tư chứng khoán" trình bày các kiến thức: Giá trị của đồng tiền theo thời gian, lợi nhuận và rủi ro trong đầu tư chứng khoán, phân tích chứng khoán, phân tích lựa chọn trái phiếu, phân tích lựa chọn cổ phiếu, phân tích kỹ thuật, quản lý danh mục đầu tư. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.