Real-Time Web Application Development:Phát triển ứng dụng web theo thời gian thực: Với ASP.NET Core, SignalR, Docker và Azure

Thiết kế, phát triển và triển khai một ứng dụng web trong thế giới thực bằng cách tận dụng các công nghệ mã nguồn mở hiện đại. Cuốn sách này cho bạn thấy cách sử dụng ASP.NET Core để xây dựng các ứng dụng web đa nền tảng cùng với SignalR để làm phong phú thêm ứng dụng bằng cách cho phép giao tiếp thời gian thực giữa máy chủ và máy khách. Bạn sẽ sử dụng Docker để chứa ứng dụng của bạn, tích hợp với GitHub để đóng gói ứng dụng và cung cấp triển khai liên tục tới nền tảng IaaS của Azure.

Từ khóa: ASP.NET Core, SignalR, Docker và Azure

607 p 2759 26/09/2018 60 1