Tạp chí Dầu khí - Số 05/2018

Tạp chí cung cấp các thông tin hoạt động trong nước và quốc tế của ngành Dầu khí Việt Nam trong tháng 05 năm 2018. Gồm các bài viết: giải pháp đáp ứng cứu khẩn cấp giàn khoan biển di động trong mùa mưa bão; phương pháp ứng dụng địa nhiệt trong xử lý, vận chuyển dầu nhiều paraffin ở mỏ Bạch Hổ và mỏ Rồng, bể Cửu Long; nghiên cứu, đề xuất các giải pháp công nghệ và kỹ thuật nâng cao hệ số thu hồi dầu gai đoạn cuối đối tượng móng mỏ Bạch Hổ… Mời các bạn cùng tham khảo tạp chí để nắm rõ hơn các thông tin bài viết.