• Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 7: Sổ sách kế toán và hình thức hạch toán

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 7: Sổ sách kế toán và hình thức hạch toán

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Sổ sách kế toán và các hình thức hạch toán, khái niệm và phân loại, qui định về ghi sổ kế toán. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   22 p ktkt 21/05/2018 9 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 1: Bản chất và đối tượng của hạch toán kế toán

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 1: Bản chất và đối tượng của hạch toán kế toán

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: bản chất và đối tượng của hạch toán kế toán, chức năng, nhiệm vụ của hạch toán kế toán, các nguyên tắc kế toán,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   44 p ktkt 21/05/2018 8 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 2: Chương 3 - TS. Vũ Quốc Thông

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 2: Chương 3 - TS. Vũ Quốc Thông

  Bài giảng giúp người học có thể ứng dụng phần mềm kế toán để thực hiện các quy trình kế toán cơ bản: Kế toán mua hàng, kế toán kho, tài sản cố định, kế toán bán hàng, kế toán vốn bằng tiền. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   44 p ktkt 21/05/2018 8 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 4: Tìm hiểu phương pháp tính giá

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 4: Tìm hiểu phương pháp tính giá

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Phương pháp tính giá, yêu cầu tính giá và nguyên tắc tính giá. Tài liệu còn cung cấp nội dung và trình tự tính giá các đối tượng tính giá cơ bản. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham...

   88 p ktkt 21/05/2018 6 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 2 & 3: Phương pháp chứng từ kế toán

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 2 & 3: Phương pháp chứng từ kế toán

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Phương pháp chứng từ kế toán, ý nghĩa của chứng từ kế toán, Hình thức của chứng từ kế toán, phân loại chứng từ và chế độ nội quy của chứng từ, luân chuyển chứng từ và kế hoạch luân chuyển chứng từ,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn...

   76 p ktkt 21/05/2018 11 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 6: Phương pháp tổng hợp cân đối kế toán

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 6: Phương pháp tổng hợp cân đối kế toán

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Phương pháp tổng hợp cân đối kế toán, ý nghĩa của phương pháp tổng hợp cân đối kế toán, hệ thống bảng tổng hợp cân đối kế toán. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết...

   61 p ktkt 21/05/2018 6 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 2: Chương 4 - TS. Vũ Quốc Thông

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 2: Chương 4 - TS. Vũ Quốc Thông

  Bài giảng giúp người học có thể ứng dụng phần mềm kế toán để thực hiện các thao tác các bút toán cuối kỳ, ước tính chi phí thuế TNDN, kết chuyển và xác định kết quả kinh doanh, kết xuất báo cáo từ phần mềm kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

   16 p ktkt 21/05/2018 9 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 5: Chu trình kế toán và kế toán các quá trình kinh doanh chủ yếu

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 5: Chu trình kế toán và kế toán các quá trình kinh doanh chủ yếu

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Chu trình kế toán và kế toán các quá trình kinh doanh chủ yếu,c hu trình kế toán và các bút toán điều chỉnh, Kế toán các quá trình kinh doanh chủ yếu. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham...

   99 p ktkt 21/05/2018 6 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 2: Chương 2 - TS. Vũ Quốc Thông

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 2: Chương 2 - TS. Vũ Quốc Thông

  Bài giảng "Hệ thống thông tin kế toán 2 - Chương 2: Thiết lập hệ thống thông tin kế toán" cung cấp cho người học các kiến thức: Khai báo dữ liệu danh mục, ý nghĩa của mã hóa đối tượng danh mục, nhập số dư đầu vào hệ thống, quản lý phát hành hóa đơn từ hệ thống. Mời các bạn cùng tham khảo.

   19 p ktkt 21/05/2018 5 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 2: Chương 5 - TS. Vũ Quốc Thông

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 2: Chương 5 - TS. Vũ Quốc Thông

  Bài giảng trình bày các khái niệm về cơ sở dữ liệu (CSDL) kế toán, giải thích cơ sở dữ liệu liên kết (Relational Database), thực hành truy vấn thông tin với ngôn ngữ CSDL SQL. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   14 p ktkt 21/05/2018 7 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 2: Chương 1 - TS. Vũ Quốc Thông

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 2: Chương 1 - TS. Vũ Quốc Thông

  Bài giảng "Hệ thống thông tin kế toán 2 - Chương 1: Tiếp cận với phần mềm kế toán" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm hệ thống thông tin kế toán, các cấp độ ứng dụng công nghệ thông tin vào kế toán, khởi tạo cơ sở dữ liệu kế toán,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   26 p ktkt 21/05/2018 7 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 2: Chương 6 - TS. Vũ Quốc Thông

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 2: Chương 6 - TS. Vũ Quốc Thông

  Bài giảng trình bày một số chủ đề liên quan: Vị trí của PMKT trong HTTTKT, mô hình hoạt động trên PMKT, lợi ích của việc ứng dụng PMKT, tiêu chuẩn và điều kiện của PMKT, điều kiện cho việc áp dụng PMKT, phân loại phần mềm kế toán, đánh giá và các tiêu chí lựa chọn PMKT, quy trình đƣa PMKT viết sẵn vào sử dụng.

   16 p ktkt 21/05/2018 8 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số