• Xây dựng mô hình kế toán trách nhiệm tại các doanh nghiệp sản xuất thép trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

  Xây dựng mô hình kế toán trách nhiệm tại các doanh nghiệp sản xuất thép trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

  Bài viết này nghiên cứu xây dựng mô hình kế toán trách nhiệm trong các doanh nghiệp sản xuất thép trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên với các nội dung: (i) Xây dựng các trung tâm trách nhiệm; (ii) Xây dựng hệ thống chỉ tiêu, phương pháp đánh giá trung tâm trách nhiệm; (iii) Xây dựng hệ thống báo cáo đánh giá trung tâm trách nhiệm.

   7 p ktkt 26/01/2019 6 0

 • Kế toán mất mát, hao hụt hàng hoá: những vấn đề đặt ra đối với doanh nghiệp thương mại

  Kế toán mất mát, hao hụt hàng hoá: những vấn đề đặt ra đối với doanh nghiệp thương mại

  Trong các doanh nghiệp thương mại, hàng hoá là một bộ phận tài sản quan trọng trong hoạt động của doanh nghiệp. Nhà quản lý doanh nghiệp cần sử dụng hữu hiệu hệ thống công cụ quản lý để nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Hiện nay, doanh nghiệp thương mại còn gặp nhiều khó khăn trong việc phân biệt rõ ràng hàng hóa mất mát, hao hụt ở...

   6 p ktkt 26/01/2019 6 0

 • Tổ chức kế toán trách nhiệm trong doanh nghiệp nhỏ và vừa

  Tổ chức kế toán trách nhiệm trong doanh nghiệp nhỏ và vừa

  Kế toán trách nhiệm là một nội dung cơ bản của kế toán quản trị, là quá trình thu thập và báo cáo các thông tin tài chính và phi tài chính của đơn vị, thực chất kế toán trách nhiệm chính là quá trình phân định, thiết lập những quyền hạn, trách nhiệm cho mỗi bộ phận, cá nhân và một hệ thống chỉ tiêu, công cụ báo cáo kết quả của mỗi bộ...

   7 p ktkt 26/01/2019 6 0

 • Giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kiểm toán nội bộ tại công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng và du lịch Bảo Sơn

  Giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kiểm toán nội bộ tại công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng và du lịch Bảo Sơn

  Thông qua việc đánh giá thực trạng tổ chức công tác kiểm toán nội bộ tại Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Xây dựng và Du lịch Bảo Sơn, bài báo đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện bộ máy kiểm toán nội bộ tại công ty cổ phần tập đoàn – là một là một loại hình doanh nghiệp khá mới mẻ và hoạt động kinh doanh trên nhiều lĩnh vực

   10 p ktkt 26/01/2019 7 0

 • Mở rộng sự hiểu biết của Doanh nghiệp về hệ thống kiểm soát nội bộ

  Mở rộng sự hiểu biết của Doanh nghiệp về hệ thống kiểm soát nội bộ

  Hệ thống kiểm soát nội bộ (HTKSNB) luôn cần thiết và tất yếu cho hoạt động quản lý trong mỗi doanh nghiệp để đảm bảo tính trung thực, hợp lý của thông tin đặc biệt là thông tin kế toán; giúp cho doanh nghiệp bảo vệ tài sản và tránh những rủi ro.

   5 p ktkt 26/01/2019 6 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 5 - Nguyễn Hoàng Phi Nam (2018)

  Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 5 - Nguyễn Hoàng Phi Nam (2018)

  Bài giảng giúp người học trình bày các đặc điểm và cơ cấu tổ chức hoạt động của một công ty cổ phần; phân biệt các trường hợp huy động vốn trong công ty cổ phần; các trường hợp thay đổi vốn chủ sở hữu; xử lý trên hệ thống tài khoản kế toán các nghiệp vụ liên quan đến phát hành cổ phiếu, phát hành, hủy bỏ và tái phát hành cổ...

   39 p ktkt 22/10/2018 32 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 6 - Nguyễn Hoàng Phi Nam (2018)

  Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 6 - Nguyễn Hoàng Phi Nam (2018)

  Bài giảng "Kế toán tài chính 2 - Chương 6: Kế toán dự phòng phải trả và nợ tiềm tàng" cung cấp cho người học các kiến thức: Các quy định pháp lý liên quan, các khái niệm và nguyên tắc cơ bản, ứng dụng trên hệ thống tài khoản kế toán, một số lưu ý dưới góc độ thuế liên quan dự phòng phải trả.

   28 p ktkt 22/10/2018 24 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 7 - Nguyễn Hoàng Phi Nam (2018)

  Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 7 - Nguyễn Hoàng Phi Nam (2018)

  Bài giảng "Kế toán tài chính 2 - Chương 7: Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp" cung cấp cho người học các kiến thức: Các quy định pháp lý, các khái niệm và nguyên tắc cơ bản, ứng dụng trên hệ thống tài khoản kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

   29 p ktkt 22/10/2018 26 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 3 - Nguyễn Hoàng Phi Nam (2018)

  Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 3 - Nguyễn Hoàng Phi Nam (2018)

  Bài giảng "Kế toán tài chính 2 - Chương 3: Kế toán thuê tài sản" cung cấp cho người học các kiến thức: Các quy định pháp lý có liên quan, tổng quan về thuê tài sản, ứng dụng vào hệ thống tài khoản kế toán, một số lưu ý dưới góc độ thuế,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   32 p ktkt 22/10/2018 22 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 4 - Nguyễn Hoàng Phi Nam (2018)

  Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 4 - Nguyễn Hoàng Phi Nam (2018)

  Bài giảng "Kế toán tài chính 2 - Chương 4: Kế toán các khoản đầu tư tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm cơ bản, ứng dụng vào hệ thống tài khoản kế toán, một số lưu ý dưới góc độ thuế. Mời các bạn cùng tham khảo.

   53 p ktkt 22/10/2018 29 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 1 - Nguyễn Hoàng Phi Nam (2018)

  Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 1 - Nguyễn Hoàng Phi Nam (2018)

  Bài giảng Kế toán tài chính 2 - Chương 1: Kế toán giao dịch ngoại tệ và hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu" cung cấp cho người học các kiến thức: Các văn bản và quy định pháp lý liên quan, giao dịch bằng ngoại tệ, kế toán hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu.

   42 p ktkt 22/10/2018 21 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 2 - Nguyễn Hoàng Phi Nam (2018)

  Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 2 - Nguyễn Hoàng Phi Nam (2018)

  Bài giảng Kế toán tài chính 2 - Chương 2: Kế toán bất động sản đầu tư" cung cấp cho người học các kiến thức: Các quy định pháp lý có liên quan, các khái niệm và nguyên tắc cơ bản, ứng dụng hệ thống tài khoản kế toán, nêu các chứng từ kế toán liên quan, trình bày thông tin trên BCTC. Mời các bạn cùng tham khảo.

   36 p ktkt 22/10/2018 24 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số