• Bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động 2: Chương 3 - Đỗ Quang Thông

  Bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động 2: Chương 3 - Đỗ Quang Thông

  Bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động 2: Chương 3 "Phương pháp tuyến tính hóa điều hòa" sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về: Phương pháp tuyến tính hóa điều hòa, phân tích tính ổn định của tự dao động và xác định biên độ, tần số dao động, khảo sát hiện tượng tự dao động,...

   36 p ktkt 23/02/2019 0 0

 • Bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động 2: Chương 2 - Đỗ Quang Thông

  Bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động 2: Chương 2 - Đỗ Quang Thông

  Bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động 2: Chương 2 giúp người học hiểu về "Khảo sát hệ thống điều khiển tự động phi tuyến bằng phương pháp không gian pha". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Phương pháp không gian pha, thí dụ khảo sát một số hệ thống điều khiển tự động phi tuyến bằng phương pháp mặt phẳng pha.

   31 p ktkt 23/02/2019 1 0

 • Bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động 2: Chương 7 - Đỗ Quang Thông

  Bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động 2: Chương 7 - Đỗ Quang Thông

  Bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động 2: Chương 7 do Đỗ Quang Thông biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: tính ổn định của các hệ thống điều khiển tự động gián đoạn, đánh giá sai số của hệ thống điều khiển tự động gián đoạn trong chế độ xác lập,...

   91 p ktkt 23/02/2019 0 0

 • Bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động 2: Chương 1 - Đỗ Quang Thông

  Bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động 2: Chương 1 - Đỗ Quang Thông

  Bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động 2: Chương 1 trình bày về "Các khái niệm và định nghĩa cơ bản về hệ thống điều khiển tự động phi tuyến". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Các khái niệm, đặc điểm của hệ thống điều khiển tự động phi tuyến, các phương pháp nghiên cứu hệ thống điều khiển tự động phi tuyến, các khâu phi...

   20 p ktkt 23/02/2019 1 0

 • Bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động 2: Chương 6 - Đỗ Quang Thông

  Bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động 2: Chương 6 - Đỗ Quang Thông

  Bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động 2: Chương 6 cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm chung về hệ thống điều khiển tự động gián đoạn tuyến tính, công cụ toán học nghiên cứu các hệ thống điều khiển tự động gián đoạn. Mời các bạn cùng tham khảo.

   123 p ktkt 23/02/2019 0 0

 • Bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động 2: Chương 4 và 5 - Đỗ Quang Thông

  Bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động 2: Chương 4 và 5 - Đỗ Quang Thông

  Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Khái niệm về tính ổn định của hệ thống điều khiển tự động phi tuyến, tiêu chuẩn ổn định lyapunốp, tiêu chuẩn ổn định tuyệt đối pôpôp, đánh giá chất lượng của hệ thống điều khiển tự động phi tuyến,...

   19 p ktkt 23/02/2019 0 0

 • Bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động 2: Chương 8 - Đỗ Quang Thông

  Bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động 2: Chương 8 - Đỗ Quang Thông

  Bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động 2: Chương 8 trình bày về "Tổng hợp hệ thống điều khiển tự động gián đoạn". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Phương pháp tần số tổng hợp hệ thống điều khiển tự động gián đoạn, chọn tham số cho bộ điều khiển pid số. Mời các bạn cùng tham khảo!

   32 p ktkt 23/02/2019 0 0

 • Hai giải pháp nâng cao hiệu quả chất lượng hệ truyền động có khe hở

  Hai giải pháp nâng cao hiệu quả chất lượng hệ truyền động có khe hở

  Hệ truyền động có khe hở là một hệ cơ - điện tử có tính phi tuyến mạnh và đang được sử dụng rất rộng rãi trong thực tế. Khi khe hở xuất hiện sẽ làm sai lệch truyền động, làm giảm độ bền của hệ thống, phát ra tiếng ồn, gây rung động và hiệu suất của hệ thống bị thay đổi. Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất 2 giải pháp nhằm nâng...

   5 p ktkt 23/02/2019 0 0

 • Nghiên cứu và ứng dụng lý thuyết điều khiển thích nghi để điều khiển hệ có tham số thay đổi

  Nghiên cứu và ứng dụng lý thuyết điều khiển thích nghi để điều khiển hệ có tham số thay đổi

  Bài báo trình bày một ứng dụng của điều khiển thích nghi theo mô hình mẫu cho việc tổng hợp bộ điều khiển cho hệ truyền động Tiristor - Động cơ một chiều (T-Đ). Với phương pháp này, giá trị của các tham số của bộ điều khiển được điều chỉnh một cách tự động trong từng chế độ làm việc của hệ thống.

   7 p ktkt 23/02/2019 0 0

 • Một phương pháp tra cứu ảnh hiệu quả sử dụng phân cụm phổ trong phản hồi liên quan

  Một phương pháp tra cứu ảnh hiệu quả sử dụng phân cụm phổ trong phản hồi liên quan

  Bài báo này trình bày chi tiết phương pháp tra cứu ảnh sử dụng phân cụm phổ trong phản hồi liên quan, mô tả các kết quả thực nghiệm và cuối cùng là kết luận. Bên cạnh đó, bài viết còn đề xuất phương pháp, có tên là SCRF, giải quyết hai vấn đề chính đó là: (1) tìm các ảnh liên quan ngữ nghĩa nằm rải rác trong toàn bộ không gian đặc trưng với...

   9 p ktkt 23/02/2019 0 0

 • Thiết kế cấu trúc truyền động tự động thủy lực tối ưu dùng van tổ hợp

  Thiết kế cấu trúc truyền động tự động thủy lực tối ưu dùng van tổ hợp

  Mục tiêu của bài viết là phân tích yêu cầu về phần tử, hệ thống thủy lực. Từ đó đưa ra giải pháp truyền dẫn tối ưu. Kết quả của nghiên cứu có thể phát triển để lập các hệ thống truyền dẫn ứng dụng.

   5 p ktkt 23/02/2019 0 0

 • Thiết kế hệ thống nhúng nhận dạng chữ viết tay

  Thiết kế hệ thống nhúng nhận dạng chữ viết tay

  Nội dung bài báo gồm các phần sau: phần 1 trình bày về hệ thống nhận dạng chữ viết tay, phần 2 trình bày các bước xây dựng ứng dụng trên board nhúng, phần 3 tổng hợp các kết quả thực hiện được và phần 4 trình bày kết luận và hướng nghiên cứu tiếp theo.

   9 p ktkt 23/02/2019 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số