• Bài giảng môn học Công trình ngầm - PGS.TS. Nghiêm Hữu Hạnh

  Bài giảng môn học Công trình ngầm - PGS.TS. Nghiêm Hữu Hạnh

  Bài giảng môn học Công trình ngầm cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát về công trình ngầm, tính toán ổn định công trình ngầm, một số phương pháp pháp thi công công trình ngầm, quan trắc công trình ngầm. Mời các bạn cùng tham khảo.

   168 p ktkt 24/10/2017 1 0

 • Ebook Đập tràn thực dụng: Phần 2

  Ebook Đập tràn thực dụng: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Đập tràn thực dụng" do PGS.TS. Trần Quốc Thưởng chủ biên, phần 2 giới thiệu các kiến thức về dòng chảy lưu tốc cao, tiêu năng dòng phun và xói hạ lưu tràn xả lũ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   90 p ktkt 24/10/2017 1 0

 • Ebook Phụ gia và hóa chất dùng cho bê tông: Phần 1

  Ebook Phụ gia và hóa chất dùng cho bê tông: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách trình bày các nội dung: Khái niệm và phân loại các phụ gia, phụ gia giảm nước và phụ gia làm chậm, phụ gia cuốn khí, phụ gia cho bêtông phun, phụ gia chống thấm cho bêtông. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   78 p ktkt 24/10/2017 1 0

 • Ebook Phụ gia và hóa chất dùng cho bê tông: Phần 2

  Ebook Phụ gia và hóa chất dùng cho bê tông: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Phụ gia khoáng cho bê tông, phụ gia siêu hóa dẻo cho bê tông, phụ gia tăng tốc, phụ gia hóa dẻo cho vữa, phụ gia làm chậm các quá trình, một số loại phụ gia khác, một số hóa chất khác dùng trong xây dựng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   78 p ktkt 24/10/2017 0 0

 • Ebook Các bảng tính toán thủy lực (xuất bản lần 2 có sửa chữa, bổ sung): Phần 2

  Ebook Các bảng tính toán thủy lực (xuất bản lần 2 có sửa chữa, bổ sung): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giới thiệu tới người đọc các bảng tính toán thủy lực cho ống cấp nước bằng nhựa tổng hợp, ống cấp nước bằng thủy tinh và ống cấp nước bằng gang dẻo. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   38 p ktkt 24/10/2017 0 0

 • Ebook Các bảng tính toán thủy lực (xuất bản lần 2 có sửa chữa, bổ sung): Phần 1

  Ebook Các bảng tính toán thủy lực (xuất bản lần 2 có sửa chữa, bổ sung): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Các bảng tính toán thủy lực" giới thiệu tới người đọc các công thức tính toán và cấu trúc bảng, các bảng tính toán thủy lực cho ống cấp nước bằng thép và gang thường. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   88 p ktkt 24/10/2017 0 0

 • Bài giảng Phân tích chi phí trong xây dựng nâng cao - TS. Dương Đức Tiến

  Bài giảng Phân tích chi phí trong xây dựng nâng cao - TS. Dương Đức Tiến

  Bài giảng Phân tích chi phí trong xây dựng nâng cao có cấu trúc gồm 3 chương cung cấp cho người học các kiến thức: Phương pháp xác định định mức, đơn giá xây dựng công trình, phương pháp xác định tổng mức đầu tư và đánh giá hiệu quả đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình, chuyên đề. Mời các bạn cùng tham khảo.

   93 p ktkt 24/10/2017 0 0

 • Bài giảng Phân tích các mô hình quản lý - TS. Đinh Tuấn Hải

  Bài giảng Phân tích các mô hình quản lý - TS. Đinh Tuấn Hải

  Bài giảng Phân tích các mf cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu chung môn học phân tích các mô hình quản lý, tổ chức hoạt động doanh nghiệp ngành xây dựng, phân tích các phương pháp quản lý xây dựng công trình, phân tích các mô hình trong quản lý doanh nghiệp ngành xây dựng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   136 p ktkt 24/10/2017 1 0

 • Ebook Địa chất thủy văn: Phần 1

  Ebook Địa chất thủy văn: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Địa chất thủy văn" do PGS.TS Phạm Hữu Sĩ chủ biên cung cấp cho người học các kiến thức sơ lược về địa chất thủy văn, địa chất thủy văn đại cương, vận động của nước dưới đất. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   73 p ktkt 24/10/2017 0 0

 • Bài giảng Định mức và tiêu chuẩn trong xây dựng - TS. Đồng Kim Hạnh

  Bài giảng Định mức và tiêu chuẩn trong xây dựng - TS. Đồng Kim Hạnh

  Bài giảng cung cấp cho người học các định mức trong xây dựng, nâng cao năng suất và quản lý định mức, phương pháp lập định mức kỹ thuật, tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, quá trình xây dựng tiêu chuẩn, văn bản pháp quy về quản lý tiêu chuẩn và quy chuẩn xây dựng... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   74 p ktkt 24/10/2017 1 0

 • Ebook Đập tràn thực dụng: Phần 1

  Ebook Đập tràn thực dụng: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Đập tràn thực dụng" cung cấp cho người đọc các kiến thức cơ bản về đập tràn thực dụng bao gồm: Đập tràn mặt cắt dạng Ôphixêrốp, đập tràn mặt cắt dạng wes, xác định các thông số thủy lực CB mặt tràn dạng wes, đập tràn xả lũ kết hợp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   54 p ktkt 24/10/2017 0 0

 • Ebook Địa chất thủy văn: Phần 2

  Ebook Địa chất thủy văn: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Địa chất thủy văn" giới thiệu tới người đọc các kiến thức về chất lượng nước và sự ô nhiễm nước dưới đất, khảo sát, nghiên cứu nước dưới đất. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   63 p ktkt 24/10/2017 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số