• Bài giảng Pháp luật đại cương: Bài 7 - ThS. Nguyễn Hữu Mạnh

  Bài giảng Pháp luật đại cương: Bài 7 - ThS. Nguyễn Hữu Mạnh

  "Bài giảng Pháp luật đại cương - Bài 7: Luật Hình sự Việt Nam"với các nội dung khái niệm chung về luật hình sự; tội phạm; hình phạt; tố tụng hình sự. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết hơn nội dung kiến thức.

   26 p ktkt 26/12/2020 14 0

 • Bài giảng Pháp luật đại cương: Bài 6 - ThS. Nguyễn Hữu Mạnh

  Bài giảng Pháp luật đại cương: Bài 6 - ThS. Nguyễn Hữu Mạnh

  "Bài giảng Pháp luật đại cương - Bài 6: Luật Dân sự Việt Nam" trình bày khái niệm chung về ngành luật dân sự; tài sản và quyền sở hữu; nghĩa vụ dân sự và hợp đồng dân sự; trách nhiệm dân sự; thừa kế; tố tụng dân sự.

   37 p ktkt 26/12/2020 14 0

 • Bài giảng Pháp luật đại cương: Bài 5 - ThS. Nguyễn Hữu Mạnh

  Bài giảng Pháp luật đại cương: Bài 5 - ThS. Nguyễn Hữu Mạnh

  "Bài giảng Pháp luật đại cương - Bài 5: Luật hành chính Việt Nam" cung cấp đến các bạn sinh viên những kiến thức khái niệm về Luật Hành chính; vi phạm hành chính và trách nhiệm hành chính; khiếu nại, tố cáo; tố tụng hành chính.

   31 p ktkt 26/12/2020 13 0

 • Bài giảng Pháp luật đại cương: Bài 4 - ThS. Nguyễn Hoàng Vân

  Bài giảng Pháp luật đại cương: Bài 4 - ThS. Nguyễn Hoàng Vân

  "Bài giảng Pháp luật đại cương - Bài 4: Hệ thống pháp luật" với các nội dung khái quát chung về hệ thống pháp luật; các ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam; hệ thống pháp luật quốc tế.

   30 p ktkt 26/12/2020 15 0

 • Bài giảng Pháp luật đại cương: Bài 3 - ThS. Nguyễn Hoàng Vân

  Bài giảng Pháp luật đại cương: Bài 3 - ThS. Nguyễn Hoàng Vân

  "Bài giảng Pháp luật đại cương - Bài 3: Hình thức pháp luật" với các nội dung khái quát chung về hình thức pháp luật; văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước CHXHCN Việt Nam; hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật; nguyên tắc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật.

   27 p ktkt 26/12/2020 13 0

 • Bài giảng Pháp luật đại cương: Bài 2 - ThS. Nguyễn Hoàng Vân

  Bài giảng Pháp luật đại cương: Bài 2 - ThS. Nguyễn Hoàng Vân

  "Bài giảng Pháp luật đại cương - Bài 2: Pháp luật – công cụ điều chỉnh các quan hệ xã hội" với các nội dung bản chất và những đặc điểm chung của pháp luật; quy phạm pháp luật; quan hệ pháp luật; ý thức pháp luật; vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý.

   31 p ktkt 26/12/2020 15 0

 • Bộ luật hình sự

  Bộ luật hình sự

  Bộ luật hình sự 2015 vừa được ban hành ngày 27/11/2015 với các quy định mới về tội phạm; những trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự; thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự; hình phạt; các biện pháp tư pháp; quyết định hình phạt; chấp hành hình phạt; xóa án tích; pháp nhân thương mại phạm tội;...Bộ luật hình sự 2015 gồm 3 Phần, 26...

   305 p ktkt 09/09/2020 48 1

 • Bộ luật lao động

  Bộ luật lao động

  Bộ luật Lao động (Luật số: 10/2012/QH13) đã được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 18/6/2012, bắt đầu có hiệu lực từ 1/5/2013. Bộ luật lao động gồm 17 chương, 242 điều, tăng 19 điều so với Bộ luật Lao động năm 2006.

   55 p ktkt 09/09/2020 47 1

 • Luật đất đai

  Luật đất đai

  Luật đất đai - Luật số 45/2013/QH13 điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, năm 2013 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014 do Quốc hội ban hành, sửa đổi bổ sung một số điều so với Luật Đất đai 2003, Luật Đất đai mới nhất này có 14 chương với 212 điều, tăng 7 chương và 66 điều. Luật có hiệu...

   124 p ktkt 09/09/2020 56 1

 • Giáo trình luật hành chính Việt Nam

  Giáo trình luật hành chính Việt Nam

  Luật hành chính Việt Nam là tổng thể những quy phạm pháp luật điều chỉnh những quan hệ chấp hành và điều chỉnh những quan hệ chấp hành và điều hành phát sinh, phát triển trong lĩnh vực tổ chức và hoạt động hành chính nhà nước

   589 p ktkt 09/09/2020 45 1

 • Quản lý thời gian

  Quản lý thời gian

  Cuốn sách là một bài học vô cùng đơn giản về cách thức chúng ta sử dụng thời gian của mình. Đó chính là cách thức chúng ta sử dụng cuộc sống của mình

   130 p ktkt 26/08/2020 52 1

 • Ebook Bài tập tin học đại cương: Phần 1

  Ebook Bài tập tin học đại cương: Phần 1

  Bài tập Tin học đại cương gồm phần các câu hỏi trắc nghiệm và phần các bài tập tự luận, sách được sử dụng để bổ trợ cho Giáo trình Tin học đại cương, có thể làm tài liệu học tập cho sinh viên Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, cũng như các trường Đại học, Cao đẳng kỹ thuật và công nghệ trong cả nước. Mời các bạn cùng tham khảo.

   36 p ktkt 21/08/2020 53 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số