• 7 thói quen của bạn trẻ thành đạt

  7 thói quen của bạn trẻ thành đạt

  Bảy thói quen của bạn trẻ thành đạt chứa đựng những lời chỉ dẫn rất thực tế và hữu ích cho bất kì ai, không chỉ với các bạn trẻ. Đó là đề ra những mục tiêu, ghi tạc chúng vào trí nhớ của bạn đồng thời tập trung phát triển khả năng chịu đựng để vượt qua những khó khăn phía trước.

   110 p ktkt 04/09/2019 25 1

 • Bài giảng Tin học đại cương - Chương 7: An toàn thông tin

  Bài giảng Tin học đại cương - Chương 7: An toàn thông tin

  Bài giảng với các mục tiêu: bảo đảm bí mật thông tin không bị lộ đối với người không được phép, bảo đảm toàn vẹn ngăn chặn hay hạn chế việc bổ sung, loại bỏ và sửa dữ liệu không được phép; bảo đảm xác thực, xác thực đúng thực thể cần kết nối, giao dịch và xác thực đúng thực thể có trách nhiệm về nội dung thông tin xác thực...

   11 p ktkt 21/08/2019 17 0

 • Bài giảng Tin học đại cương - Chương 6: Mạng máy tính và sử dụng Internet

  Bài giảng Tin học đại cương - Chương 6: Mạng máy tính và sử dụng Internet

  Bài giảng bao gồm các nội dung: các khác niệm cơ bản về mạng máy tính, phân loại mạng, hệ điều hành mạng, mạng Internet, các dịch vụ chủ yếu trên mạng. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết nội dung các kiến thức.

   17 p ktkt 21/08/2019 12 0

 • Bài giảng Tin học đại cương - Chương 5: Phần mềm bảng tính điện tử MS Excel 2007

  Bài giảng Tin học đại cương - Chương 5: Phần mềm bảng tính điện tử MS Excel 2007

  Bài giảng gồm 6 bài học với các nội dung: khởi động và thoát Excel, các khái niệm cơ bản, các thao tác cơ bản, tính toán trên trang tính, đồ thị, quản trị dữ liệu trong Excel. Để nắm chi tiết nội dung các kiến thức, mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

   21 p ktkt 21/08/2019 14 0

 • Bài giảng Tin học đại cương - Chương 4: Một số gói phần mềm văn phòng

  Bài giảng Tin học đại cương - Chương 4: Một số gói phần mềm văn phòng

  Bài giảng giới thiệu chung về MS Office, gói phần mềm MS Office, gói phần mềm Open Office, phần mềm soạn thảo văn bản MS Word 2007, định dạng tệp văn bản, nhập và sửa nội dung văn bản... Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết nội dung kiến thức.

   16 p ktkt 21/08/2019 11 0

 • Bài giảng Tin học đại cương - Chương 3: SPSS (Statistical Products for the Social Sevices)

  Bài giảng Tin học đại cương - Chương 3: SPSS (Statistical Products for the Social Sevices)

  Bài giảng trình bày dữ liệu chỉ là các số liệu thô và bản thân chúng không phải là tri thức. Phân tích dữ liệu có vai trò quan trọng trong các hệ thống quản lý kinh tế, nó giúp biến đổi dữ liệu trở thành những thông tin thống kê làm cơ sở cho việc gia tăng sự hiểu biết, tri thức từ đó đưa ra được các quyết định kịp thời, chính xác.

   16 p ktkt 21/08/2019 12 0

 • Bài giảng Tin học đại cương - Chương 2: Hệ điều hành

  Bài giảng Tin học đại cương - Chương 2: Hệ điều hành

  Bài giảng bao gồm 3 nội dung chính: giới thiệu chung về hệ điều hành, hệ điều hành Windows, hệ điều hành Windows 7. Để nắm chi tiết nội dung kiến thức, mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

   9 p ktkt 21/08/2019 13 0

 • Bài giảng Tin học đại cương - Chương 1: Các vấn đề cơ bản của Tin học

  Bài giảng Tin học đại cương - Chương 1: Các vấn đề cơ bản của Tin học

  Bài giảng trình bày thông tin là sự phản ánh các hiện tượng, sự vật của thế giới khách quan và các hoạt động của con người trong đời sống xã hội. Theo nghĩa thông thường, thông tin là một thông báo hay một bản tin nhận được để làm tăng sự hiểu biết của đối tượng nhận tin về một vấn đề nào đó. Tìm hiểu về thông tin học, phần cứng...

   17 p ktkt 21/08/2019 12 0

 • Bài giảng Pháp luật đại cương - Nhập môn Pháp luật đại cương

  Bài giảng Pháp luật đại cương - Nhập môn Pháp luật đại cương

  Bài giảng cung cấp những kiến thức cơ bản về nhà nước pháp luật nói chung và của Việt Nam nói riêng, nghiên cứu chủ yếu của ba ngành luật cơ bản trong hệ thống pháp luật Việt Nam, cung cấp những khái niệm pháp lý cơ bản, làm quen với những kỹ năng chủ yếu trong việc áp dụng pháp luật. Để nắm chi tiết nội dung mời các bạn cùng tham khảo bài...

   87 p ktkt 21/08/2019 16 0

 • Bài giảng Pháp luật đại cương - Chương 7: Luật hình sự Việt Nam

  Bài giảng Pháp luật đại cương - Chương 7: Luật hình sự Việt Nam

  Bài giảng gồm 5 chương với các nội dung sau: khái niệm chung về luật hình sự, tội phạm, hình phạt, phần các tội phạm, những nội dung cơ bản của tố tụng hình sự. Để nắm chắc kiến thức, nâng cao sự hiểu biết cơ bản về pháp luật hình sự của Việt Nam, mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

   45 p ktkt 21/08/2019 15 0

 • Bài giảng Pháp luật đại cương - Chương 6: Luật dân sự Việt Nam

  Bài giảng Pháp luật đại cương - Chương 6: Luật dân sự Việt Nam

  Bài giảng với các nội dung khái niệm chung về luật dân sự, tài sản và quyền sở hữu, nghĩa vụ dân sự và hợp đồng dân sự, trách nhiệm dân sự, thừa kế, quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ, những nội dung cơ bản của tố tụng dân sự. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảnh để nắm chi tiết nội dung kiến thức.

   53 p ktkt 21/08/2019 10 0

 • Bài giảng Pháp luật đại cương - Chương 5: Luật hành chính Việt Nam

  Bài giảng Pháp luật đại cương - Chương 5: Luật hành chính Việt Nam

  Nội dung bài giảng gồm: khái niệm chung về luật hành chính, cơ quan hành chính nhà nước; thủ tục hành chính và văn bản hành chính nhà nước; quy chế pháp lý hành chính của cán bộ công chức; quy chế pháp lý hành chính đối với các tổ chức xã hội, công dân, người nước ngoài, người không quốc tịch; trách nhiệm hành chính; chế độ pháp lý về việc...

   58 p ktkt 21/08/2019 13 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số